Uncategorized

Izmaiņas vekseļu likumā0

Foto – LETA

Izmaiņas “Vekseļu likumā” paredz, ka vekseļa devējs turpmāk varēs to izdot ne tikai tradicionālajā papīra formātā, 
bet arī elektroniski.

 

Līdz šim vekseļi bija tikai papīra formātā sagatavoti vērtspapīri. Tāpat tikai papīra formātā varēja reģistrēt ierakstus vekseļu protestu grāmatā, kā arī tiesā iesniegt pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, kad bija nepieciešams vekselis, tā noraksts un vekseļa protesta raksts.

Līdzšinējais regulējums bija morāli novecojis un neatbilda mūsdienu tehnoloģiskajām iespējām. Ar grozījumiem noteikts, ka elektroniskais vekselis ir vērtspapīrs, kas dod tā turētājam tiesības prasīt no vekseļa devēja vai akceptētāja samaksāt noteiktu naudas summu noteiktā termiņā un vietā un atbilst normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē elektronisko dokumentu izstrādi un noformēšanu.

Likumā noteikta elektroniskā vekseļa noformēšanas, aprites, glabāšanas un noprotestēšanas kārtība, kā arī tā spēkā esamības nosacījumi. Apstiprinājumu par valsts nodevas samaksu šādam vekselim varēs pievienot gan kā elektronisku dokumentu, gan kā ieskenētu papīra maksājuma uzdevumu.

Ieviešot vekseļa elektronisko formu, tā turētājs vai pārstāvis lūgumu izdarīt vekseļa protestu notāram arī varēs iesniegt virtuāli, to parakstot ar drošu elektronisko parakstu un pievienojot laika zīmogu. Pieņemot neapmaksāto elektronisko vekseli protestēšanai, protesta akta noraksts kopā ar elektroniskā vekseļa apliecinātu norakstu gan būs jāuzglabā papīra formā.

 

LA.lv