Ekonomika
Nauda

“Jaungada kalendārs” nodokļu maksātājiem 16

Foto – Shutterstock

Jauno gadu sākot, mūsu lasītājiem – nodokļu maksātājiem jāatceras par dažiem datumiem un laika nogriežņiem, kuri svarīgi gan izdevumu plānošanai, gan saimniekošanai

Īpašumu pārdevējiem

Zemes pārdevējiem

No 2017. gada 1. janvāra privātpersonām, kuras pārdod lauksaimniecībā izmantojamo zemi Latvijas zemes fondam, vairs nav jāmaksā 15% iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Pārdodot zemi vai citu nekustamu mantu, pārdevējam šo nodokli aprēķina no starpības starp īpašuma pārdošanas cenu un vērtību, par kādu viņš to savulaik nopircis, atskaitot nekustamajā īpašumā veiktos ieguldījumus. Ieguldījumi jāpierāda ar kases čekiem, kvītīm, maksājuma uzdevumiem un citiem dokumentiem. Ar nodokli apliek jebkādu šīs starpības summu. Nodoklis nav jāmaksā, ja īpašums tiek pārdots lētāk, nekā tas savulaik iegādāts.

Dzīvokļu īpašniekiem

No 2017. gada 1. janvāra dzīvokļu īpašniekiem būs pienākums iemaksāt noteiktas summas uzkrājumiem nama remontam.

Dzīvokļu pircējiem un pārdevējiem

Ja dzīvokli pārdod, bet jaunais dzīvokļa īpašnieks nereģistrē to zemesgrāmatā, tad bijušais dzīvokļa īpašnieks spiests viņa vietā maksāt visus maksājumus. Lai to novērstu, abām darījuma pusēm būs nekavējoties rakstveidā jāpaziņo pārvaldniekam par dzīvokļa īpašnieka maiņu un jāiesniedz dokumenti mājas lietas kārtošanai.

2017. gadā turpinās valsts atbalsts jaunajām ģimenēm ar bērniem, kuras grib aizņemties bankā naudu pirmajam mājoklim – jau uzceltam vai jauna celtniecībai. Tas paredz valsts galvojuma apmērā samazināt banku prasīto pirmo iemaksu.

Galvojuma apmērs atkarīgs no bērnu skaita ģimenē: ar vienu bērnu – 10% apmērā (maksimālais galvojuma apmērs – 10 000 eiro); ar diviem bērniem – 15% (maksimālais galvojuma apmērs – līdz 15 000 eiro); ar diviem un vairāk nepilngadīgiem bērniem – 20% (maksimālais galvojuma apmērs – līdz 20 000 eiro).

No 2017. gada 1. marta visiem kredīta starpniekiem un kredīta starpnieku pārstāvjiem, kuri piedāvā hipotekāros kredītus, būs pienākums reģistrēties Kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju reģistrā. Reģistru uzturēs Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

Lorem ipsum
FOTO: Leta

Mikrouzņēmumu nodoklis

No 2017. gada 1. janvāra mikrouzņēmumiem, kuru apgrozījums ir 7000,01 līdz 100 000 eiro robežās, nodoklis būs 15% – līdz šim noteikto 9% vietā. Izņēmums ir mikrouzņēmumi, kuru apgrozījums nepārsniedz 7000 eiro, līdz 2017. gada 31. decembrim tiem nodokļa likme būs 12%. No 2018. gada 1. janvāra likme visam mikrouzņēmuma apgrozījumam būs vienāda – 15%

Nosakot likmi 15% apmērā, no 2017. gada 70,4% no ieņēmumiem ieplūdīs valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) kontā. Bet no 2018. gada 1. janvāra – 80% no ieņēmumiem.

No likuma svītrots no 2017. gada 1. janvāra plānotais aizliegums maksāt mikrouzņēmumu nodokli 37 nozarēs strādājošajiem.

Nekustamā īpašuma nodoklis

Kadastrālās vērtības jeb valsts novērtējums nekustamiem īpašumiem nākamgad tiek saglabāts tāds pats kā bija pērn. Tādējādi nodoklis, kuru vietējās pašvaldībās aprēķina, balstoties uz zemei un ēkām noteiktajām kadastrālajām vērtībām, 2017. gadā vēl necelsies.

No 2017. gada 1. janvāra nekustamā īpašuma nodoklis par nedzīvojamu ēku vai inženiertehnisku būvi, kas uzcelta uz citam īpašniekam piederošas zemes, jāmaksā tam, kuram atļauts būvēt, nevis zemes īpašniekam.

Nodokļa maksāšanas paziņojumi pašvaldībām jānosūta īpašniekiem vai daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājiem līdz 2017. gada 15. februārim. Tos nesaņemot, maksātājiem ir pienākums pašiem rakstiski par to paziņot pašvaldībām līdz 15. martam. Ja nodokļa maksāšanas paziņojums nav saņemts, nodokļa aprēķins vienalga būs spēkā 22. martā.

Aprēķināto nodokli var samaksāt uzreiz visu vai četrās daļās, bet ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī. Ja nodoklis nav samaksāts, pašvaldībā automātiski “ieslēdzas skaitītājs”, kas skaita soda naudu par katru kavēto dienu.

Par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamu zemi paziņojuma nosūtīšanas termiņš ir līdz 2018. gada 15. februārim.

Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides

No 2017. gada 1. janvāra Rīgā palielinās – agrāko 50% vietā 90% – nekustamā īpašuma nodokļa atlaides apmērs:

bērniem invalīdiem;

personām, kuru dzīvesvieta deklarēta kopā ar bērnu invalīdu;

bērniem invalīdiem, kuri ir apgādnieka vai viņa laulātā bērni, mazbērni, brāļi vai māsas;

apgādnieku zaudējušie līdz 24 gadu vecumam, ja viņi turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā;

iedzīvotāji, kuri maksā nekustamā īpašuma nodokli par dzīvojamajām ēkām, kas atrodas Rīgas brīvostas teritorijā.

Tāpat nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi varēs saņemt dzīvokļu īpašnieki par ēkām, kam fasāžu siltināšana veikta līdz 2014. gada 1. janvārim (pašlaik atlaides ir tikai par ēkām, kuru fasāžu siltināšana veikta pēc 2013. gada 31. decembra).

2017. gadā tajos daudzdzīvokļu namos, kuros dzīvokļi nav sadalīti atsevišķos īpašumos, kā arī dzīvojamās telpās nedzīvojamās ēkās vienai dzīvesvietu deklarējušajai (pēc stāvokļa 1. janvārī) personai piekrītošā ēkas platības daļa, par kuru piemērojama samazinātā (0,2%; 0,4%; 0,6%) nekustamā īpašuma nodokļa likme, būs 40 kvadrātmetri līdzšinējo 50 kvadrātmetru vietā. Par pārējo platību nodokļa likme būs 1,5% no kadastrālās vērtības.

Par nākamgad paredzētajām nodokļa atlaidēm citās pilsētās un novados īpašniekiem būtu laikus jāprasa izziņas vietējās pašvaldībās, kurās nodokļu likmes un atlaižu piešķiršanas kārtība var atšķirties.

Lorem ipsum
FOTO: Leta

Automašīnu īpašniekiem

No 2017. gada 1. janvāra vairs nebūs jāmaksā par vieglo automobiļu un motociklu pirmo reģistrāciju. Bet būs jāmaksā par ārvalstīs reģistrētu automašīnu: 1 diena – 10 eiro; 1 mēnesis – 250 eiro; 6 mēneši – 600 eiro; 1 gads – 1000 eiro.

No 2017. gada 1. janvāra par pirmoreiz reģistrētām automašīnām, kuras ražotas, sākot no 2009. gada, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli aprēķinās pēc CO2 izmešu daudzuma (skat. tabulu).

Lauksaimniekiem par automašīnu šis nodoklis būs jāmaksā 25% apmērā – līdzšinējo 50% vietā.

Jaudīgām vieglajām automašīnām ar dzinēja tilpumu, kas lielāks par 3500 kubikcentimetriem, būs jāmaksā papildu likme 300 eiro apmērā.

No 2017. gada 1. janvāra par remontu ceļu satiksmes negadījumā cietušam spēkratam, kuram obligātā civiltiesiskā apdrošināšana (OCTA), tās īpašniekam skaidrā naudā apdrošināšanas sabiedrība maksās tikai 70% no bojājuma novērtējuma. Ja īpašnieks izvēlēsies autoservisa pakalpojumus, tad apdrošinātājs pārskaitīs bojājuma novērtējuma summu 100% apmērā.

Lorem ipsum2
FOTO: Leta2

Algas un iedzīvotāju ienākuma nodoklis

No 2017. gada 1. janvāra strādājošo minimālās algas apmērs pieaug par 10 eiro un ir 380 eiro mēnesī. Nodokļa atvieglojuma apmērs par vienu apgādībā esošu personu – 175 eiro mēnesī.

Tā kā no 2016. gada 1. janvāra ieviests diferencētais neapliekamais minimums, no 2017. gada neapliekamais minimums būs atkarīgs no nodokļa maksātāja gada ienākumu apmēra. Mazo algu saņēmējiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa “atlaides” būs lielākas.

Nodokļa pārmaksu varēs atgūt strādājošie, kuriem bruto atalgojums ir līdz 1000 eiro mēnesī. Ja alga pārsniedz 1000 eiro, tiesības tikai uz mēneša neapliekamo minimumu – 75 eiro, kas tiek piemērots darbavietā.

Nosakot gada diferencētā neapliekamā minimuma apmēru, ņems vērā ne tikai algu, bet arī citus nodokļa maksātāja ienākumus. Piemēram, ja nodokļa maksātājs gadā būs saņēmis gan algu, gan dividendes, tāpat guvis ienākumu no zemes vai īpašuma pārdošanas, saņēmis autoratlīdzību, tad, aprēķinot diferencēto neapliekamo minimumu, ņems vērā visus šos ienākumus. 2017. gadā mēneša neapliekamais minimums – 60 eiro, bet gada neapliekamais minimums – 1380 eiro.

Lai atgūtu par 2016. gadu pārmaksāto nodokli, no 2017. gada 1. marta jāiesniedz gada ienākumu deklarācija. Visērtāk to var izdarīt, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

No 2017. gada 1. janvāra iedzīvotājiem aizliegti darījumi skaidrā naudā, kas pārsniedz 7200 eiro, turklāt neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā maksājumā vai vairākos.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi

No 2017. gada 1. janvāra iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums paredzēts strādājošajam par laulāto, kurš nestrādā un kurš kopj bērnu ar invaliditāti.

No 2017. gada 1. janvāra ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliks uzņēmumu un nevalstisko organizāciju maksātās stipendijas līdz 280 eiro apmērā. Tāpat ar šo nodokli neapliks stipendijas, kuras maksā ārstniecības ie­stāde par medicīniskās izglītības apgūšanu.

LA.lv