Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1918. gada 16. martā0

Foto-Shutterstock

“Rīgas Latviešu Avīze”

Gaismas gleznas par Jēzus ciešanām no Rafaela, Rembranta, Leonardo, Ticiana, Overbeka, Štenkes un Šteinhauzena šo svētdien, 17. martā, plkst. 5 p.p. Bruņinieku ielā 24a, skolā, izrādīs kristīgo zinību veicināšanas pulciņš. Līdz šim pie šīm gleznām bija parasts nolasīt attiecīgu tekstu, bet tagad mums būs izdevība dzirdēt, kā viņas raksturo mūsu rakstnieki Anna Brigader, J. Poruks, Sauliets, R. Bērziņš, Ed. Treumans un v.c. Minēto rakstnieku dzejas deklamēs latvju aktrises Bremšmit un Blūm jaunkundzes un aktieris Kārkliņa kungs. Muzikālo daļu izpildīs koncertdziedātāja M. Feldberg jdze (soprāns), prof. Lučini skolniece Jurgenson jaunkundze (vijole). Ieeja no 50 – 100 kap. labdarīgam mērķim par labu.

LA.lv