×
Mobilā versija
+11°C
Armanda, Armands
Svētdiena, 22. aprīlis, 2018
22. oktobris, 2013
Drukāt

Lata romānu konkursa nolikums

Lata romānu konkursa nolikums

Lata romānu konkurss ir oriģinālliteratūras konkurss ar mērķi izdot aktuālas, mākslinieciski augstvērtīgas, interesantas un vizuāli pievilcīgas grāmatas.

Konkursa mērķi ir:

 1. nodrošināt vienādus konkurences apstākļus visiem romānu rakstītājiem, kas raksta latviešu valodā;
 2. atrast un publicēt jaunu autoru literāros romānus;
 3. celt latviešu oriģinālliteratūras popularitāti un konkurētspēju Latvijas tirgū;
 4. nodrošināt ar visdažādāko paaudžu un dažādās Latvijas malās dzīvojošo autoru regulāru mākslinieciski kvalitatīvu literāro romānu publicēšanu “Latvijas Avīzē” un grāmatās.

Konkursā paredzētas piecas nominācijas:

1. pirmās trīs vietas labāko romānu autoriem, attiecīgi nodrošinot honorārus līdz EUR 4000, EUR 3000, EUR 2000;

2. debijas balva;

3. veicināšanas prēmija.

Žūrijai ir tiesības nomināciju skaitu un autorhonorāru apjomu mainīt atbilstoši iesniegto darbu kvalitātei.

 

Noteikumi

 • Konkursā jāiesniedz nepublicēts romāna manuskripts.
 • Romāniem jābūt ar raitu sižetu, piemērotiem drukāšanai turpinājumos.
 • Romāna tematikai jābūt atbilstošai izvēlētajam žanram, ikvienam lasītājam labi saprotamai.
 • Romāna apjoms tiek ierobežots līdz 350 tūkst. zīmēm.
 • Galvenie vērtēšanas kritēriji:
 1. tematiskā aktualitāte un atbilstība avīzes romāna stilam;
 2. mākslinieciskums;
 3. kompozicionālais veselums;
 4. oriģinalitāte;
 5. tehniskā izpildījuma kvalitāte un atbilstība poligrāfiskajai pavairošanai.

 

Romānu iesniegšana

 

 • Romānam jābūt anonīmam, ar nosaukumu. Romānam jāpievieno aizlīmēta aploksne ar to pašu nosaukumu un ziņām par autoru – vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese un CV. Ja romānam ir vairāki autori, jānorāda informācija par visiem autoriem.

 • Romāns jāiesniedz gan datordrukā, gan elektroniski (CD, USB zibatmiņā). Romānā jāievēro šādi parametri: šrifts Times New Roman, burtu lielums 12, rindu intervāls 1,5. Romāna drukātā versija jāiesniedz neiesietā veidā, tās lappusēm jābūt secīgi numurētām. Romāna datorversija saglabājama kā .doc vai .rtf fails. Vēlams neizmantot formatējuma veidus, kas apgrūtina romāna lasīšanu (piemēram, tekstā ievietoti attēli, lappušu malu noformējums).

 • Manuskriptam jābūt autora oriģinālromānam. Romāni ar plaģiāta pazīmēm tiek diskvalificēti.

 • Ja romāna fragmenti ir publicēti internetā, līdz romāna iesniegšanai konkursā tie jāizņem; pretējā gadījumā romāns tiek diskvalificēts.

 • Romānam jābūt pabeigtam. Konkursā netiek vērtētas atsevišķas lielāka apjoma romānu, piemēram, romānu sēriju, daļas.

 • Ja autors konkursā iesniedz vairākus romānus, aploksne ar datiem un datu nesējs ar romāna elektronisko versiju jāpievieno katram romānam.

 • Romānu iesniedzot, autors apliecina piekrišanu romāna publicēšanai.

 • Romāni jāiesniedz A/S Lauku Avīze Rīgā, Dzirnavu ielā 21 katru darba dienu no 9.00 līdz līdz 18.00) vai sūtot pa pastu ar norādi „Lata romānu konkursam 2014″ uz adresi: A/S “Lauku Avīze”, Dzirnavu ielā 21, Rīga, LV-1010.

Vērtēšana un apbalvošana

 • Romānus vērtē A/S Lauku Avīze izveidota žūrijas komisija.

 • Konkursa uzvarētājs katrā nominācijā pēc izdevniecības līguma noslēgšanas saņem honorāru. Uzvarētāju romāni tiek publicēti izdevniecībā Lauku Avīze. Grāmatā tiek ievietots teksts par autora panākumiem konkursā. Izdevniecība, maksājot autoratlīdzību, saglabā tiesības publicēt arī citus iesniegtos manuskriptus, kurus žūrijas komisija atzinusi par konkursa kritērijiem atbilstošiem un izdošanai derīgiem. Šo romānu skaits netiek ierobežots.

 • Žūrijas komisijai ir tiesības lemt par veicināšanas prēmiju piešķiršanu autoriem, kuru romāni atzīti par izdošanai derīgiem.

 • Izdevniecība Lauku Avīze patur tiesības prēmijas nepiešķirt un/vai romānus nepublicēt, ja iesniegtie romāni, pamatojoties uz žūrijas komisijas vērtējumu, neatbilst konkursa kritērijiem.

Žūrija

Monika Zīle

Žurnāliste un kolorīta rakstniece – grāmatās apkopotas un izdotas gan noveletas, stāsti, publicistiska, romāni. Rakstījusi arī lugas, kas iestudētas amatierteātros, gan scenārijus TV seriāliem humoreskas. Vairāku pavārgrāmatu autore un zīlēšanas grāmatu autore. Divkārtēja autoru apvienības AKKA/LAA bezgalības balvas laureāte, Rakstnieku Savienības biedre.

Aivars Eipurs

Dzejnieks (ar pseidonīmu Eduards Aivars – 8 dzejas krājumi, no kuriem “Es pagāju” (2001) un “Sakvojāžs” (2011) godalgoti, vairākkārt nominēts arī par citiem krājumiem.), dzejoļi tulkoti 10 valodās. Prozaiķis, 2 īsprozas grāmatu (“Minimas …” – 2008. un 2013. gadā) autors, literatūrkritiķis un publicists, Rakstnieku Savienības biedrs, RS dzejas un prozas konsultants (kopš 2005. gada). Bijis “Latvijas Avīzes” divu iepriekšējo romānu konkursu žūrijas loceklis. Studējis latviešu valodu un literatūru LVU (1974–1979) un baltu filoloģiju LU, bakalaurs (2003).

Tulko no krievu, angļu, franču, spāņu un itāļu valodas.

Eva Mārtuža

Dzejniece, prozaiķe, žurnāliste un redaktore, humanitāro zinātņu maģistre teoloģijā un reliģiju zinātnē.
 Strādājusi Latvijas TV redakcijā (1978–1999), veidojot literatūrai veltītus raidījumus, vadījusi kultūras nodaļu laikrakstā “Neatkarīgā Cīņa” (1992–1995), kopš 2000. gada – laikrakstā “Latvijas Avīze”, bet kopš 2005. gada – izdevniecībā “Lauku Avīze”, ir “Lata romāna” sērijas redaktore.

Kopš 1988. gada – Rakstnieku savienības biedre. Triju dzejas krājumu, stāstu un 2 eseju, un deviņu romānu autore. Publicējusies arī ar pseidonīmiem Digna Eira un Ieva Bondere.

Evija Veide

Kopš 2013. gada aprīļa izdevniecības “Lauku Avīze” direktore, neskaitāmu grāmatu redaktore, ieguvusi filoloģijas zinātņu doktores grādu. Bijusi speciāliste Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeja Literatūras nodaļā, galvenā redaktore un radošā direktore apgādā “Jumava”, darbojas arī Starptautiskās Ventspils Rakstnieku un tulkotāju mājas rezidentu atlases komisijā, bijusi “Literatūras gada balva 2010” žūrijā, piedalījusies valsts pētījumu programmā “Nacionālā identitāte”.

Linda Kusiņa

Filoloģijas zinātņu doktore, žurnāliste, ilggadēja “Latvijas Avīzes” literatūras un citu kultūras jomu korespondente. Regulāri piedalās zinātniskās konferencēs, kā arī valsts pētījumu programmās “Letonika” un “Nacionālā identitāte”. Viena no izdevuma “100 Latvijas sievietes kultūrā un politikā” līdzautorēm. Akadēmisko interešu lokā pārsvarā latviešu literatūra 19. gadsimtā un 20. gadsimta pirmajās desmitgadēs, kā arī sievietes tēls literatūrā un sieviešu darbība rakstniecībā. Jau piekto gadu – “Lata romāna” konkursa žūrijā.

Konkursa norise

 • Romānu iesniegšana notiek no izsludināšanas brīža 2013. gada oktobrī līdz 2014. gada 10. martam.

 • Romānu vērtēšana norisinās no 2014. gada 11. marta līdz 2014. gada 11. aprīlim.

 • Konkursa uzvarētāji tiek paziņoti ne vēlāk kā 2014. gada 30. maijā.

 • Konkursa nepublicējamo romānu CD un USB zibatmiņas autori var saņemt atpakaļ izdevniecība Lauku Avīze.

 • Konkursa teksta manuskriptu izdrukas nerecenzē un atpakaļ neizsniedz.

KONTAKTI:

Izdevniecība Lauku Avīze

Dzirnavu iela 21,

Rīga, LV-1010

tālr.: 67096632

e-pasts: eva.martuza@la.lv

 

Pievienot komentāru

Draugiem Facebook Twitter Google+