Bizness

“Latvenergo” pārsūdzēs tiesas spriedumu par tarifiem 16

Foto – LETA

AS “Latvenergo” pārsūdzēs Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atcelts regulatora 2011.gada lēmums par patlaban spēkā esošajiem tarifiem, paziņojusi energokompānija. “Latvenergo” uzskata, ka tarifi ir ekonomiski pamatoti.

Energokompānija secina, ka, tiesas ieskatā, “Latvenergo” nebija tiesību piemērot zemāku cenu par pirmajām patērētajām 1200 kilovatstundām (kWh), jo energokompānijai nav tiesību sniegt atbalstu iedzīvotājiem. Tiesa uzskata, ka faktiski ir notikusi saistīto lietotāju subsidēšana.

“Latvenergo” savukārt pauž pārliecību, ka cenas samazinājums par pirmajām 1200 kWh bija pareiza rīcība, tādējādi atbalstot iedzīvotājus laikā, kad pieauga elektroenerģijas cena.

Tā kā tiesas spriedums skar “Latvenergo” kā trešās puses intereses, tas tiks pārsūdzēts.

Kā ziņots, Administratīvā apgabaltiesa šodien atcēla SPRK 2011.gada 16.februāra lēmumu Nr.40, aģentūru LETA informēja apgabaltiesas priekšsēdētājas sekretāre Santa Kalnmale. Apstrīdētais SPRK lēmums atcelts ar tā pieņemšanas dienu.

Apgabaltiesa spriedumā konstatējusi, ka tarifu diference “Starta” un “Pamata” tarifā neatbilst likumā par SPRK nostiprinātajam principam, ka tarifiem jāatbilst ekonomiski pamatotām izmaksām un jānodrošina uzņēmuma rentabilitāte.

Apgabaltiesa spriedumā atzinusi, ka lietā nav dokumentu, no kuriem būtu iespējams secināt, kādas ir tirdzniecības pakalpojumu izmaksas, bet SPRK savu lēmumu pieņēmusi uz “Latvenergo” aprēķinu pamata, taču nav zināms, kā tie veidojušies.

Biznesa portāla “Nozare.lv” rīcībā nonākušajā pilnajā tiesas spriedumā teikts, ka tarifam jāatbilst ekonomiski pamatotām izmaksām un jānodrošina sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāte. Minētais princips nodrošina objektīvu un taisnīgu, uz ekonomiskiem pamatiem balstītu līdzsvaru starp sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kuriem ir jānodrošina droši un kvalitatīvi pakalpojumi, un pakalpojumu lietotājiem.

SPRK nevar iestāties lietotāja vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pusē, balstoties uz citiem apsvērumiem, piemēram, lietotāju nespēju apmaksāt elektroenerģijas rēķinus, pārāk straujo tarifu kāpumu, ekonomisko un sociālo krīzi valstī, citu obligāto maksājumu sadārdzināšanos, tarifu paaugstināšanas lietderību.

Tiesa rūpīgi analizējusi, kā SPRK pārbaudīja “Latvenergo” sniegto informāciju, un atzina, ka tai nav pietiekama pamatojuma. “Pamatā dokumentu, kas pamatotu katra tabulās ierakstītā skaitļa esamību un patiesumu vai arī kas pierādītu, kas slēpjas aiz katras aktivitātes nosaukuma, lietas materiālos nav,” teikts spriedumā.

Tiesa piekritusi pieteicēju viedoklim, ka SPRK pārbaudījusi tikai tarifu aprēķinu pareizību, tas ir, veikusi formālu pārbaudi. Tas, vai skaitļi, uz kuriem balstīti aprēķini, ir pareizi un atbilst patiesībai, kā arī tirdzniecības pakalpojuma izmaksas nav pārbaudītas. Regulators ir paļāvies uz to, ka “Latvenergo” iesniedzis pilnīgu un patiesu informāciju, un dziļāka pārbaude nav veikta.

Bez padziļinātas pārbaudes nevar spriest par to, vai tarifi atbilst metodikai un ekonomiskās pamatotības principam.

Tiesa norāda, ka SPRK ir vienīgā iestāde, kurai ir atbilstoša kompetence un iespējas aizstāvēt sabiedrisko pakalpojumu lietotāju intereses. Tikai SPRK ir vajadzīgās zināšanas, izpratne un kapacitāte, lai spētu novērtēt, vai katrs tarifa santīms ir noteikts pamatoti. Ja SPRK šo pienākumu pildīs formāli, tad lietotāju interešu aizstāvība būs neefektīva un nesasniegs savu mērķi.

Ievērojot minēto, tiesa atzina, ka SPRK no tās rīcībā esošās informācijas nevarēja izsecināt, ka tarifs ir pamatots, līdz ar to SPRK lēmums ir prettiesisks.

Tiesai ir iebildumi arī pret tarifu diferencēšanu, kas neatbilst metodikai. Tostarp tiek norādīts, ka tarifu sadalīšana “Starta” un “Pamata” tarifā pēc savas būtības neatbilst diferencēšanas definīcijai, notikusi mehāniska tarifa samazināšana, kurai trūkst ekonomiska pamatojuma, jo tarifi vairs nesedz sprieguma pakāpes vienības izmaksas. Līdz ar to netiek ievērots arī likumā definētais princips, ka tarifam jābūt ekonomiski pamatotam un jānodrošina sabiedriskā pakalpojuma rentabilitāte.

Tiesa nenoliedz, ka “Latvenergo” ārpus tarifa var sniegt palīdzību mazāk aizsargātiem lietotājiem, taču to nedrīkst darīt uz tarifu rēķina. Tiek uzsvērts, ka šādas darbības vērtējamas kā subsidēšana. Turklāt tā nemaz nesasniedz savu mērķi, jo atbalstu saņem pilnīgi visi – arī tās mājsaimniecības, kuru dzīves līmenis pārsniedz vidējo labklājības līmeni.

Kalnmale papildināja, ka apgabaltiesas spriedums paredz, ka līdz ar SPRK lēmuma Nr.40 atcelšanu spēku atgūst iepriekšējie “Latvenergo” tarifi.

Šodien pieņemto apgabaltiesas spriedumu 30 dienu laikā gan iespējams apstrīdēt Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā, tāpēc tas vēl nav stājies spēkā.

SPRK pagaidām nekomentē Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, jo ar to vēl nav iepazinusies. SPRK preses pārstāve Daiga Reihmane biznesa portālam “Nozare.lv” teica, ka regulatoram spriedums jāizlasa un jāizvērtē tajā minētie argumenti, tikai tad varēs lemt par turpmāko rīcību. Spriedums ir apjomīgs dokuments un tā izvērtēšanai būs nepieciešams laiks, norādīja Reihmane.

Saskaņā ar pašreizējo kārtību lielāki elektroenerģijas tarifi tiek piemēroti tām mājsaimniecībām, kuras gada laikā patērē vairāk elektroenerģijas. Proti, par pirmajām 1200 kilovatstundām visiem jāmaksā iepriekšējais tarifs – 8,25 santīmi par kWh, bet, kad šis limits tiek pārsniegts, par katru nākamo kWh jāmaksā 10,74 santīmi.

LA.lv