Ekonomika
Bizness

“Latvijas gāzes” akcionāri drīz kļūs par divu uzņēmumu akcionāriem 1

Foto: Dainis Bušmanis

Akciju sabiedrības “Latvijas gāze” sāktajā reorganizācijā uzņēmuma akcionāri jaundibinātajā māsas uzņēmumā saņems tikpat akciju, cik tiem jau pieder “Latvijas gāzē”. Nedrīkst vien nokavēt akcionāru sapulci vai pieteikšanos akcijām.

Akciju sabiedrība “Latvijas gāze” saistībā ar dabasgāzes tirgus liberalizāciju un privatizācijas līguma tuvošanos noslēgumam sākusi uzņēmuma sadalīšanu, kam jābeidzas līdz 2017. gada aprīlim. Reorganizācija ir balstīta uz Enerģētikas likuma prasībām, kas liek nodalīt pārvades un glabāšanas uzņēmumu no dabasgāzes tirdzniecības un sadales. Reorganizācijas procesa beigās visi uzņēmuma individuālie līdz­īpašnieki – un viņu ir 6600 – bez papildu naudas ieguldījuma var kļūt par jaundibināmā “Latvijas gāzes” māsas uzņēmuma, akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” līdzīpašniekiem. Jaunais uzņēmums nodarbosies ar gāzes pārvadi un glabāšanu.

Lai kļūtu par tā akcionāru, visiem esošajiem “Latvijas gāzes” akcionāriem jārīkojas pavisam vienkārši – jāiesniedz akciju pieteikums “Latvijas gāzei”. Uzņēmums īpaši aicina tam pievērst uzmanību tos 2500 mazos akcionārus vai viņu mantiniekus, kas 14 gadu laikā kopš privatizācijas beigām savas akcijas vēl joprojām glabā Latvijas Centrālā depozitārija Sākotnējā reģistrā.

Divas iespējas

“”Latvijas gāzes” akcionāri šā gada pavasarī sapulcē atbalstīja jauna uzņēmuma izveidi, nodalot gāzes pārvadi un uzglabāšanu no tagadējās “Latvijas gāzes”, kas turpmāk nodarbosies ar dabasgāzes tirdzniecību un sadali. Šā gada septembrī būs balsojums par uzņēmuma sadalīšanu,” teic “Latvijas gāzes” pārstāvis Vinsents Makaris. “Salīdzinājumā ar citām valstīm papildu grūtības reorganizācijā rada Latvijas likums, kas liek visiem akcionāriem pieteikties uz akcijām. Tas var būt nepareizi tāpēc, ka cilvēks reorganizācijas procesa laikā var atrasties ārstniecības iestādē vai, piemēram, citā valstī un nezināt par šo iespēju. Mēs labprāt nodrošinātu automātisku akciju piešķiršanu, bet šobrīd tādas iespējas nav,” skaidro V. Makaris.

“LG” pārstāvis vērš uzmanību, ka visiem “Latvijas gāzes” akcionāriem ir vairākas iespējas lemšanai par savām akcijām. Viņi var līdz akcionāru sapulcei šā gada septembrī rakstveidā pieteikties uz jaunā uzņēmuma akcijām, var akcionāru sapulcē balsot par sadalīšanu un arī tad saņemt akcijas vai balsot pret uzņēmuma dalīšanu un saņemt naudas kompensāciju, ko vēlāk neatkarīgs finanšu eksperts aprēķinās saskaņā ar Komerclikuma nosacījumiem. “Mēs aicinām visus akcionārus, kas neiebilst uzņēmuma sadalīšanai, savlaicīgi pieteikties uz akcijām. Tie akcionāri, kas būs pasīvi un neveiks nekādas darbības, neatgriezeniski zaudēs iespējas saņemt jaunā uzņēmuma akcijas,” aicina V. Makaris.

Svarīgi arī, ka akcijas iegūs tie pieteikumu iesniedzēji, kuriem “Latvijas gāzes” akcijas piederēs akcionāru sapulces dienas beigās. Viņi jaundibinātajā uzņēmumā iegūs tikpat lielu daudzumu akciju, kāds viņiem pieder “Latvijas gāzē”, turklāt akcijas “Latvijas gāzē” saglabāsies. V. Makaris piebilst – pieteikšanās akcijām ir vienkārša, nav vajadzīgas speciālas izziņas, pietiek rakstveidā aizpildīt un iesniegt pieteikumu. Pašas pieteikuma formas var atrast uzņēmuma interneta mājaslapā sadaļā “Uzņēmuma reorganizācija”.

Kāpēc iespējami sarežģījumi

“Latvijas gāzes” privatizācijas laikā no 1998. līdz 2002. gadam uzņēmuma akcijas varēja pirkt par privatizācijas sertifikātiem. Tas ir iemesls, kāpēc uzņēmumam ir tik daudz individuālo līdzīpašnieku. Latvijas Centrālā depozitārija Sākotnējā reģistrā, kur viņus visus reģistrēja, patlaban aizvien savas akcijas glabā 2500 akcionāru.

Tas akcionāram netraucē iesniegt pieteikumu uz akcijām vai balsot akcionāru sapulcē, bet, lai varētu, piemēram, saņemt dividendes, akcijas ir jāpārved uz personisko vērtspapīru kontu bankā. Var vien izteikt dažādus pieņēmumus, kāpēc šie 2500 akcionāri nav akcijas pārveduši uz vērtspapīru kontu. Iespējams, ka cilvēki zina par akciju atrašanos depozitārijā un saskata tajā izdevīgumu. “Tomēr šie akcionāri nav izņēmuši mūsu uzņēmuma maksātās dividendes. Tās pavisam ir uzkrājušās 1,1 miljona eiro vērtībā. Vidēji uz vienu akcionāru dividendes nav izņemtas 440 eiro vērtībā jeb aptuveni astoņi eiro uz vienu akciju,” stāsta V. Makaris.

Daļa akcionāru, visticamāk, ir vienkārši aizmirsuši par savām “Latvijas gāzes” akcijām Sākotnējā reģistrā. Ja akcijas glabājas bankā, tad cilvēkiem ir iemesls vismaz reizi gadā pievērsties akcijām, jo jāmaksā komisijas maksa. Savukārt Sākotnējā reģistrā šādas maksas nav jāveic, un “Latvijas gāzei” arī nav nekādas akcionāru
kontakt­informācijas, lai tiem atgādinātu par aktualitātēm personīgi. Savukārt, ja akcionārs nomirst un akcijas glabājas Latvijas Centrālajā depozitārijā, var rasties problēmas, ja neviens cits par akcijām nav informēts.

V. Makarim ir pārliecība, ka daļa individuālo akcionāru ir miruši (to rāda akcionāru dzimšanas datumi) vai ka viņiem nav mantinieku vai arīdzan mantinieki ir, tomēr viņi nav pieteikušies akciju saņemšanai. “Ja mantinieki atrod pierādījumus, ka mantojuma atstājējiem ir bijušas akcijas, un vēlas tās saņemt, tad visus jautājumus, tostarp pārbaudi Sākotnējā reģistrā, risina notārs. Jārēķinās, ka viņam par šo pakalpojumu ir jāmaksā. Savukārt tiem mantiniekiem, kuriem saņemtajā mantojuma apliecībā ir iekļautas akcijas, jāpārliecinās, vai akcijas ir pārskaitītas uz mantinieka personisko vērtspapīru kontu, pretējā gadījumā mantinieks zaudēs iespēju iegūt jaunā uzņēmuma akcijas,” uzmanību vērš V. Makaris.

Ja pats akcionārs ir aizmirsis vai nav pārliecināts par savu akciju esamību Sākotnējā reģistrā, tad gan risinājums ir vienkāršs un nav arīdzan dārgs – “Lursoft” datubāzē par 1,42 eiro var nopirkt izziņu no Latvijas Centrālā depozitārija un uzzināt visu par visām savām akcijām, kas kādreiz bijušas Sākotnējā reģistrā.

LA.lv