Uncategorized

Minimālā likme0

Labklājības ministrija precizējusi minimālās stundas tarifa likmes 2013. gadā, kas nepieciešamas minimālās mēneša darba algas aprēķināšanai.

 

Pašlaik noteikto minimālo stundas tarifa likmi nākamgad palielinās no 1,189 līdz 1,203 latiem. Savukārt pusaudžiem un cilvēkiem, kuri ir pakļauti īpašam riskam, to paaugstinās no 1,360 līdz 1,375 latiem – viņiem saskaņā ar “Darba likumu” ir atļauts strādāt tikai septiņas stundas dienā un 35 stundas nedēļā. To paredz valdībā apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta “Noteikumos par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi”.

Minimālo stundas tarifa likmi normāla darba laika ietvaros (40 stundas nedēļā vai 8 stundas dienā) aprēķina, bruto minimālo mēneša darba algu dalot ar vidējo darba stundu skaitu mēnesī. Vidējo darba stundu skaitu mēnesī aprēķina pēc īpašas formulas, gada darba laika kalendāra kopējo darba stundu skaitu dalot ar 12 mēnešiem. Minimālo stundas tarifa likmi un vidējo darba stundu skaitu mēnesī normāla saīsināta darba laika ietvaros aprēķina līdzīgi.

Atgādinām, ka minimālā mēneša darba samaksa 2013. gadā paliks nemainīga – 200 latu. Minimālā darba alga ir pati zemākā mēneša atlīdzība, kuru darbinieks regulāri saņem par paveikto, strādājot pilnu darba dienu (8 stundas dienā, 40 stundas nedēļā). Tās apmēru nosaka valdība. Minimālo mēneša darba algu nosaka, lai aizsargātu darbiniekus ar zemāko kvalifikācijas līmeni un darba ražīgumu.

 

LA.lv