×
Mobilā versija
Brīdinājums +14.2°C
Emīlija, visu, kalendāros, neievietoto, vārdu, diena
Otrdiena, 22. maijs, 2018
25. jūnijs, 2012
Drukāt

Noma un nodokļi

Vēlos noslēgt zemes nomas līgumu ar zemnieku saimniecību. Kā to labāk izdarīt? Cik lielu nomas maksu drīkst prasīt? Vai līgumā var iekļaut punktus par NĪN un nomas maksu? Kam un kādi nodokļi ir jāmaksā? Vai ir jāreģistrējas VID? 
A. Sakss Mālupē

 

Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. panta divpadsmitajā daļā ir noteikts: ja maksātājam nerodas saimnieciskās darbības izdevumi vai tie ir nebūtiski, maksātājs, iznomājot nekustamo īpašumu, var nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs. Šajā gadījumā maksātājs nav tiesīgs piemērot saimnieciskās darbības izdevumus un tajos iekļaut ar īpašuma uzturēšanu un pārvaldīšanu saistītos izdevumus. Izdevumos var iekļaut nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par attiecīgo īpašumu.

Maksātājam jāveic saimnieciskās darbības ieņēmumu uzskaite. Saimnieciskās darbības ieņēmumus maksātājs hronoloģiskā secībā uzskaita ieņēmumu uzskaites reģistrā, kurā norāda ieraksta kārtas numuru, datumu, attaisnojuma dokumenta numuru un datumu, darījuma dalībnieku (fiziskās personas vārdu un uzvārdu, juridiskās personas nosaukumu), darījuma aprakstu, darījuma summu un citu nepieciešamo informāciju.

Maksātāja pienākums ir piecu darbdienu laikā no līguma noslēgšanas, kā arī no līguma darbības izbeigšanās dienas informēt par to VID. No saņemtās zemes nomas maksas jāmaksā 10 % iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kuru izmaksātājs – zemnieku saimniecība ietur ienākuma izmaksas brīdī. Nomas līguma nosacījumus regulē Civillikums, kas nosaka: ja ir iznomāta visa lauku zemes vienība, ar to jāsaprot (ja nav nolīgts citādi) arī visi tās piederumi.

 

Civillikums neregulē, cik lielu nomas maksu par zemi var prasīt. Vien 2120. pantā noteikts, ka nomas vai īres maksai jābūt patiesai atlīdzībai par lietas lietošanu, un tādēļ to nedrīkst noteikt tikai izskata pēc.

 

Darījums, kas noslēgts pretēji šim noteikumam ar nolūku apiet likumu vai pievilt trešo personu, nav spēkā. Ja darījuma nolūks ir parādīt labvēlību šķietamam nomniekam vai īrniekam, tas atzīstams par dāvinājumu.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksu var paredzēt nomas līgumā. Tiklīdz abas puses vienojas par nomas līguma būtiskām sastāvdaļām, t.i., par priekšmetu un maksu, dokumentu uzskata par noslēgtu. Likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” ierobežojumus zemes nomas maksai 6 % apmērā nosaka tikai 12. pantā minētajiem objektiem, starp kuriem nav minēta lauksaimniecības zeme.

 

Pievienot komentāru

Draugiem Facebook Twitter Google+