×
Mobilā versija
Brīdinājums +19°C
Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta
Svētdiena, 27. maijs, 2018
28. novembris, 2013
Drukāt

Par vides maksājumiem
 (4)

Foto - LETAFoto - LETA

Par mazāk labvēlīgo apvidu, agrovides un “Natura 2000” maksājumiem 2014. gadā.

Ņemot vērā apstākli, ka Eiropas Savienībā joprojām turpinās diskusijas un darbs par nākamā plānošanas perioda no 2014. līdz 2020. gadam tiesību aktiem, tostarp tiem, kas noteiks atbalsta saņemšanas iespējas no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), Zemkopības ministrija aicina pievērst Latvijas lauksaimnieku uzmanību vairākiem būtiskiem faktiem.

Mazāk labvēlīgie apvidi

Atbalsts mazāk labvēlīgo apvidu teritorijās (MLA) būs tādā pašā apmērā un ar tādiem pašiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem kā 2013. gadā.

Zemkopības ministrija atgādina, ka atbalstu par pastāvīgām pļavām un ganībām vai aramzemē sētiem zālājiem vai nektār-augiem var saņemt, ja nodrošināts minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums – vismaz 0,2 nosacītās liellopu vienības uz 1 ha (pēc stāvokļa kārtējā gada 1. jūlijā atbilstoši Lauksaimniecības datu centra datiem). Atbalsts tiek izmaksāts par ha, par kuriem ir izpildīta šī prasība.

Atbalsta likmes:

1. kategorija – 25 EUR/ha

2. kategorija – 40 EUR/ha

3. kategorija – 58 EUR/ha

Agrovides maksājumi

Nemainīgi nosacījumi un atbalsta apmēri 2014. gadā saglabāsies arī tiem atbalsta pretendentiem, kas saņem šādus agrovides maksājumus:

bioloģiskās lauksaimniecības attīstība (BLA);

bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos (BDUZ);

rugāju lauks ziemas periodā (RLZP).

Atšķirīgi atbalsta saņemšanas nosacījumi (papildprasības) būs jāievēro tiem atbalsta pretendentiem, kas vēlēsies turpināt jau iepriekš uzņemtās agrovides saistības apakšpasākumā “Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana” (IDIV), jo ar 2014. gada 1. janvāri atsevišķas integrētās augu audzēšanas prasības visiem profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem, kā arī tām personām, kurām nav apliecības otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu iegādei un lietošanai, bet kuras izmanto sniegtos pakalpojumus augu aizsardzības jomā, tiek ieviestas kā obligātas saskaņā ar EK Direktīvas 2009/128/EK 14. pantu un III Pielikumu. Šie principi tiek iestrādāti Ministru kabineta 2011. gada 13. decembra noteikumos nr. 950 “Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi” kā grozījumi. Noteikumos iestrādātie integrētās augu aizsardzības principi būs obligāti, par kuru ievērošanu atbalsts nav paredzēts. Ņemot vērā iepriekš minēto, atbalsta likmes līdz 2014. gada 1. janvārim IDIV tiks pārskatītas un pielāgotas izpildāmajām prasībām, kas salīdzinājumā ar šobrīd esošajām būs augstākas.

Augļkopjiem un dārzeņu audzētajiem, kuri jau šobrīd savās saimniecībās saimnieko integrēti un kuri, lai saņemtu atbalstu, izpilda Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumu “Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība” prasības, arī pēc 2014. gada 1. janvāra turpinās saņemt šādu atbalstu, izpildot prasības, kas būs iestrādātas šajos noteikumos un kas būs augstākas salīdzinājumā ar esošajām. Atbalstu par kartupeļiem nav iespējams saņemt. Atbalsta likmju lielums un prasības, kas būs jāievēro, šobrīd tiek pārskatītas un jāsaskaņo ar Eiropas Komisiju.

Ja atbalsta pretendentiem izmainītie atbalsta saņemšanas nosacījumi nebūs izpildāmi, tad tiem pastāvēs iespēja pārtraukt uzņemtās saistības bez iepriekš saņemtā atbalsta atmaksas.

“Natura 2000” 
teritorijas

Nemainīgi atbalsta saņemšanas nosacījumi un atbalsta (kompensācijas) apmēri 2014. gadā saglabāsies visiem “Natura 2000” meža, kā arī pastāvīgo pļavu un ganību īpašniekiem.

Būtiska informācija par 2015. gadu

Sākot ar 2015. gadu, tiks veiktas būtiskas izmaiņas MLA un BLA atbalsta saņemšanas nosacījumos.

n 1. Plānots, ka tiks noteiktas jaunas MLA atbalsttiesīgās platības (teritoriju atrašanās vietas) – MLA teritorijas tiks noteiktas atbilstoši “klimata kritērijam”, tas ir, pamatojoties uz to, ka Latvijā salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības valstīm ir īsāks veģetācijas periods, ko būtiski ietekmē zema vidējā (summārā aktīvā) dienas temperatūra.

n 2. MLA saņemšanai tiks palielināta prasība par nepieciešamo minimālo lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu uz vienu atbalsttiesīgo pastāvīgo pļavu un ganību vai aramzemē sēto zālāju vai nektāraugu hektāru – vismaz 0,5 nosacītās liellopu vienības. Izņēmums tiks piemērots bioloģiskajiem lauksaimniekiem, kuriem šajās MLA platībās būs jānodrošina 0,3 nosacītās liellopu vienības.

n 3. BLA atbalsts par bioloģisku saimniekošanu tiks sniegts tikai tādiem lauksaimniekiem, kuri bioloģiski saimniekos visā savā saimniecībā, kā arī tiks paaugstināta prasība par nepieciešamo minimālo bioloģisko lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu uz vienu atbalsttiesīgo pastāvīgo pļavu un ganību vai aramzemē sēto zālāju vai nektāraugu hektāru – vismaz 0,3 nosacītās liellopu vienības.

Pievienot komentāru

Komentāri (4)

  1. Ja visā Eiropā samazina liellopu blivumu uz nosacīto zemes platību (1ha), kāpēc biologiskajiem to palielina? Jau tā zālājus nopļauj un sagādā sienu,vai tad tagad speciāli, kaut nav tādu iespēju, vēl jātur lieki lopi, lai varētu izpildīt kaui kādu ierēdņu nepamatotās uzkalpošnās prasības?Padomajiet arī par mazajām saimniecībām, ne tikai par lielajiem,arī mazās saimniecibas( Jūsu izpratnē-mazās) dod savu ieculdījumu preču ražošanā un pārdošanā citiem.

  2. runājot par bioloģiskajiem, tas tikai priecē,nu nevar saimniecības īpašnieks strādāt LAD ,pus bioloģisks,pus normāls un saņemt visus maksājumus,pat nenovācot bioloģisko ražu

Draugiem Facebook Twitter Google+