Latvijā
Rīga

Piespiedu kārtā sakārtos divus dzīvībai bīstamus graustus 16


Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto – LETA

Šodien, 19.septembrī, Rīgas domes (RD) Īpašuma komitejas sēdē deputāti lēma par graustu Brīvības gatvē 215 un Stiebru ielā 6A sakārtošanu piespiedu kārtā, portāls LA uzzināja RD.

Nekustamais īpašums Brīvības gatvē 215 pieder kompānijai “Gort” un sastāv no zemes 2665 kvadrātmetru platībā un zemes īpašniecei nepiederošas dzīvojamās mājas Brīvības gatvē 215A un transformatoru ēkas. Īpašuma departamenta sertificēts būvinženieris apsekoja graustu, un tā tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs. Ķieģeļu mūra ārsienas atrodas neapmierinošā tehniskā stāvoklī, jo mitruma dēļ mūris ir bojāts, šuves erodējušās, ķieģeļu virskārta vietām sairusi, kā arī atdalījies apmetums, ir dziļa mūra šuvju erozija, kā arī konstatētas dažādas atvēruma plaisas, nestspējas zudums – iespējams neprognozējams apmetuma nobrukums. Lai novērstu neprognozējamu un neparedzamu atsevišķu apdares elementu un apmetuma atdalīšanos, visas būves fasādes un dūmeņi uz jumta apvilkti ar būvju aizsardzības tīklu. Nosegti un aiznagloti logi un ieejas durvis, lai novērstu nepiederošu personu iekļūšanu un uzturēšanos būvē.

Ņemot vērā to, ka būve, kura ir B kategorijas grausts un kurai piemērota arī paaugstinātā nekustamā īpašuma nodokļa likme, atrodas intensīvas gājēju un transportlīdzekļu (arī sabiedriskā transporta) satiksmes teritorijā, turklāt viena no būves fasādēm, kas ir vērsta pret Brīvības gatvi, robežojas ar Brīvības gatves gājēju ietvi, lai novērstu būves radīto reālo sabiedriskās drošības un kārtības apdraudējumu un Rīgas pilsētvides degradāciju, tā ir steidzami jāsakārto vai jānojauc.

Lēmums par piespiedu sakārtošanu paredz, ka grausta sakārtošanas darbi jāveic ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas. Līdz tam, četru mēnešu laikā ar Rīgas pilsētas būvvaldi un RD Īpašuma departamentu jāsaskaņo nepieciešamā dokumentācija un darbu veikšanas grafiks. Ja noteiktie termiņi netiks ievēroti, to piespiedu izpildi nodrošinās RD Īpašuma departaments, izdevumus piedzenot no īpašniekiem.

Saistītie raksti

Savukārt grausts, kas atrodas Stiebru ielā 6A uz privātpersonai piederošas zemes, faktiski ir zemesgrāmatā nereģistrēta patvaļīgas būvniecības būve. Īpašuma departamenta sertificētiem būvinženieriem apsekojot graustu secināts, ka graustam jumta daļēji nav, tāpat demontēti funkcionalitāti zaudējuši būves elementi, nav nodrošināta Būves logu un durvju ailu noslēgšana, nav likvidēti būvju konstrukcijās augoši krūmi un koki, nav nodrošināta fasādes un citu ārējo konstrukciju savlaicīga atjaunošana. Vienlaikus departamenta darbinieki konstatēja, ka piegulošā teritorija ir brīvi pieejama nepiederošām personām, teritorijā uzkrāti sadzīves atkritumi un būvgruži. Lai sakārtotu attiecīgo teritoriju, pilsētvidi un novērstu draudus trešo personu veselībai vai dzīvībai, graustu ieteikts nojaukt.

Lēmums par piespiedu sakārtošanu paredz, ka grausta nojaukšanas darbi jāveic ne vēlāk kā 5mēnešu laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas, līdz tam 3 mēnešu laikā saskaņojot nepieciešamo dokumentāciju un darbu veikšanas grafiku.

Abi lēmumi par graustu nojaukšanu stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē.

LA.lv