Latvijā
Vēsture

Par ko rakstīja avīzes pirms 100 gadiem – 1916. gada 29. jūlijā 16

Foto-LETA

Jaunais Vārds

R. Draudziņ ģimnāzijas pārzinei atļauts pārcelt savu ģimnāziju atpakaļ uz Rīgu un uzsākt tur mācības 1916./17. mācību gadā, bet tikai ar tādu noteikumu, ka visa mācību pasniegšana notiek krievu valodā un par skolēniem tiek pieņemti bērni, kas dzīvo Rīgā, tā ka jaunas atļaujas iebraukt Rīgā šim nolūkam izdotas netiks. Nesaprotams, kālab skolas atpakaļ ievākšana stādīta atkarībā no mācības valodas un kālab pavisam vēl sevišķi noteikts, ka visas mācības pasniedzamas krievu valodā, kur šajā skolā jau arī līdz šim māc. valoda bij krievu valoda.

Līdums

Angļu valodas pasniegšana. Sakarā ar angļu valodas kā obligatoriska priekšmeta ieviešanu tautas apgaismošanas ministrija pieprasījusi mācību apgabalu kuratoriem ziņas, kādās mācības iestādēs angļu valoda tiek jau pasniegta, kas to pasniedz un cik skolēnu šo valodu mācās.

Dzimtenes Vēstnesis

Dārgi ķirši. Nordeķos pie kāda nama īpašnieka pienācis kādu dienu kāds nepazīstams cilvēks un atzinies, ka viņš naktī bijis viņa ķiršu dārzā un pie tam tumsā esot pazaudējis 60 r. Lai ļaujot iet dārzā apskatīties un pameklēt viņa zaudējumu. Gan atļauts meklēt, bet – nav atrasta nauda. Jā, dārgi ķirši!

Ope. Neciešama parādība pēdējā laikā ieviesusies Opes miestiņa nedēļas tirgū. Zemnieks vēl nav paspējis iebraukt miestiņā, kad to jau no visām pusēm ielenc kā siseņu bars uzpircēji, kuri izkampj visu uz ātru roku. Saprotams, visvairāk tie izķer sviestu, tā ka rokpelnīšiem un tādiem, kas tik pērk dažas mārciņas uzturam, jāpaliek bešā. Vai šo nevēlamo parādību nebūtu iespējams kaut kā novērst? – noteicot uzpircējiem laiku un vietu savām šeptēm, kad rokpeļņi un citi iedzīvotāji savus iepirkumus jau nobeiguši. Bez tam zemkopjiem – pārdevējiem derētu ievērot to, lai tie sviestu mājās izsvērtu, vismaz kādu daļu, pa mārciņām, jo tādā kārtā tad to ērtāki varētu nopirkt arī mazturīgie.

Alkohola un netiklības apkarošana. Aizpagājušā nedēļā policija atradusi kādas 40 vietas, kur glabāti, pārdoti un arī uz vietas dzerti reibinoši dzērieni, un kādas 20 vietas, kur šādi dzērieni izgatavoti. Bez tam atrasti kādi 4 netiklības perēkļi un apcietinātas vairāk kā 20 netikles.

LA.lv