Ekonomika
Īpašums

Plāno efektivizēt nekustamo īpašumu reģistrēšanas kārtību0

Foto: Shutterstock

Lai mazinātu administratīvo slogu, paredzēts sinhronizēt Valsts zemes dienesta un rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļu informācijas sistēmu datus par nekustamajiem īpašumiem.

To paredz izmaiņas likumos, ko trešdien, 3.oktobrī, trešajam lasījumam parlamentā atbalstīja Saeimas Juridiskā komisija.

Likumprojekts paredz uzlabot datu apmaiņu starp Valsts zemes dienesta uzturēto Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmu un Valsts vienoto datorizēto zemesgrāmatu.

Ar likuma grozījumiem paredzēts noteikt jaunas procedūras jeb integrētās procedūras, kurās nostiprinājuma lūgums zemesgrāmatai vienlaikus būs uzskatāms par iesniegumu Kadastra informācijas sistēmai.

Tas attieksies uz ēku (būvju) kā patstāvīga īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, nekustamā īpašuma sadalīšanu vairākos patstāvīgos nekustamos īpašumos, ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūta tiesību nostiprināšanu vai grozīšanu.

Ieviešot jaunas integrētās procedūras, būtiski samazināsies to gadījumu skaits, kad personai, rosinot datu izmaiņas Kadastra informācijas sistēmā, ar līdzīga satura lūgumu jāvēršas zemesgrāmatu nodaļā vai arī otrādi.

Saistītie raksti

Pašlaik abās informācijas sistēmās tiek uzturēti vienādi datu lauki, bet nereti vienā informācijas sistēmā dati tiek aktualizēti, bet otrā netiek, līdz ar to rodas nesakritības, atzīmē likumprojektu autori.

Paredzēts, ka likums stāsies spēkā 2019.gada 1.decembrī.

Lai grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā un Zemesgrāmatu likumā, kā arī grozījumi likumos “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” un “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”” stātos spēkā, tie vēl galīgajā lasījumā jāatbalsta Saeimai.

LA.lv