Uncategorized

Tiesu darbs būs ātrāks; lēmumi – internetā 0

Foto – Zanda Birze

Likumā “Par tiesu varu” pieņemti vairāki būtiski labojumi un papildinājumi. No šā gada 1. septembra tiesām visi atklātajās sēdēs pieņemtie un spēkā stājušies spriedumi būs jāpublicē internetā. Paredzēts arī palielināt tiesu priekšsēdētāju pilnvaras un atbildību, paaugstināt tiesneša amata pildīšanas maksimālo vecumu, uz disciplinārlietas izskatīšanas vai kriminālprocesa laiku atstādinātiem tiesnešiem piedāvāt citu darbu vai maksāt minimālo algu, kā arī līdz 2017. gadam pilnībā pabeigt pāreju uz īsto instanču tiesām.

 

Likuma grozījumu izstrādātāji uzsver, ka šie labojumi ir ļoti svarīgi, jo uzlabos tiesu darba efektivitāti. Rūpēties par spriedumu kvalitāti tiesnešus motivēs prasība internetā publicēt visus atklātā sēdē pieņemtos tiesas spriedumus (pēc to spēkā stāšanās), kā arī Ministru kabineta noteiktajā apjomā – tiesas lēmumus. Publicējot tiesas nolēmumus, gan neatklās fiziskās personas identitāti. Līdz šim internetā obligāti bija jāpublicē tikai administratīvajās lietās pieņemtie un daži citi spriedumi pēc pašas tiesas iniciatīvas.

Izmaiņas likumā iezīmē arī lietu izskatīšanu īstajās instancēs. Tas nozīmē, ka visas lietas kā pirmās instances tiesa skatīs rajona (pilsētas) tiesa, atsakoties no līdzšinējā regulējuma, kad atsevišķas lietu kategorijas kā pirmās instances tiesa skata apgabaltiesa, apelācijas kārtībā – Augstākās tiesas Tiesu palāta, bet kasācijas kārtībā – Augstākās tiesas Senāts.

Likuma grozījumi maina Augstākās tiesas struktūru un kompetenci. Līdz 2017. gadam paredzēts likvidēt Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātu un Civillietu tiesu palātu, savukārt Senāta vietā kā kasācijas instance būs trīs nozaru departamenti, kas iztiesās krimināllietas, civillietas un administratīvās lietas. Pilnīgu pāreju uz to krimināllietās plānots īstenot līdz 2014. gada beigām, bet civillietās – līdz 2016. gada beigām, kamēr pabeigs visas līdzšinējā kārtībā uzsāktās lietas. To izskatīšanai otrajā instancē Augstākajā tiesā uz noteiktu laiku vēl saglabāsies Civillietu un Krimināllietu tiesu palātas.

Izmaiņas likumā paplašina rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāja darba funkcijas un pilnvaras. Viņa pienākumos ietilps tiesas darba organizēšana, darba kvalitātes, profesionālās ētikas un atklātuma nodrošināšana. Tiesas priekšsēdētājs varēs arī uzdot tiesnesim noteiktos termiņos veikt procesuālās darbības vai pārdalīt lietas starp tiesnešiem gadījumos, ja kāds bez pamatota iemesla neveic nepieciešamās darbības, lai izskatītu lietu saprātīgos termiņos…

Turpmāk tiesneši (arī rajona vai pilsētas tiesās un apgabaltiesās) savu amatu varēs pildīt līdz 70 gadu vecumam. Pēc maksimālā termiņa sasniegšanas tie vairs nevarēs turpināt skatīt iesāktās lietas.

Ja pret tiesnesi ierosināta disciplinārlieta vai arī viņš ieguvis kriminālprocesā statusu persona, kurai ir tiesības uz aizstāvību, un viņš atstādināts no amata, tiesnesi varēs norīkot darbā citā amatā tiesā, Tieslietu ministrijā vai Tiesu administrācijā, izmaksājot noteikto darba samaksu. Ja tiesnesis nepiekritīs, viņam atstādināšanas laikā izmaksās minimālo mēnešalgu. Ja disciplinārlieta būs ierosināta nepamatoti vai tiesnesi attaisnos, viņam kompensēs neizmaksāto algu un piemaksas par visu atstādināšanas laiku.

 

LA.lv