Praktiski
Manas tiesības

Mājās, dienas centrā vai patversmē. Kādu palīdzību cilvēks var saņemt savā dzīvesvietā?0

Foto: Robert Keschke/Shutterstock

Kādu palīdzību cilvēks ar veselības un finanšu problēmām var saņemt savā dzīvesvietā? Kas to izlemj, vai par pakalpojumiem ir jāmaksā? ANTONIJA DAUGAVPILS NOVADĀ

Sociālās aprūpes pakalpojumus saviem iedzīvotājiem nodrošina pašvaldības. Tātad jāvēršas savas pašvaldības sociālajā dienestā, kur tiks lemts, vai un kāda palīdzība cilvēkam nepieciešama.

Aprūpe mājās

Labklājības ministrijā precizējām, ka šādu aprūpi var saņemt cilvēki, kuri patstāvīgi nespēj sevi aprūpēt veselības stāvokļa, funkcionālo traucējumu vai vecuma dēļ.

Sociālā dienesta darbinieki vispirms izvērtē paša klienta un ģimenes locekļu spējas nodrošināt aprūpi. Ja tas nav iespējams, tad tiek saplānoti nepieciešamie uzdevumi un aprēķinātas aprūpes pakalpojuma izmaksas. Tātad pašvaldība savu iespēju robežās piedāvā profesionālu pakalpojumu sniedzēju nodrošināto aprūpi mājās vai sniedz atbalstu ģimenei, lai tā varētu aprūpēt ģimenes locekli.

Ja personas aprūpi nodrošina ģimenes locekļi, pašvaldība viņus atbalsta psiholoģiski, kā arī konsultē un apmāca. Ir iespējams arī materiāls atbalsts, ja šāds atbalsta veids paredzēts pašvaldības saistošajos noteikumos.

Dienas aprūpes centri

Vēl viens pieprasīts sociālās aprūpes pakalpojums ir dienas aprūpes centrs, kur var saņemt gan nepieciešamo aprūpi, gan izmantot dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas, attīstīt savas prasmes un izglītoties.

Dienas aprūpes centri sniedz pakalpojumus šādām iedzīvotāju grupām:

• pensijas vecuma personām;

• personām ar garīgās attīstības traucējumiem;

• personām ar fiziska rakstura traucējumiem;

• bērniem invalīdiem;

• bērniem no trūcīgām ģimenēm (ieskaitot bērnus ar uzvedības traucējumiem);

• citām iedzīvotāju grupām, piemēram, personām pēc atbrīvošanas no soda izciešanas vietas, no psihoaktīvām vielām atkarīgajiem un citiem.

Valsts līdzfinansē dienas aprūpes centrus, kas sniedz pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Grupu māja vai pusceļa māja

Grupu mājā vai dzīvoklī personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošina individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā. Valsts sedz daļu no izmaksām par uzturēšanos grupu mājā (dzīvoklī) tām personām, kuras pēc sociālās rehabilitācijas pusceļa mājā uzsāk patstāvīgu dzīvi, atstājot sociālās aprūpes centru.

Ja cilvēks dzīvo sociālās aprūpes centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem, viņam ir iespējas pirms pāriešanas uz dzīvi grupu dzīvoklī iziet rehabilitācijas kursu pusceļa mājā vai analogu programmu jebkurā sociālās aprūpes centrā, kurā nav izveidota pusceļa māja. Pusceļa mājas pakalpojums ir pārejas posms no ilgstošas sociālās aprūpes uz patstāvīgu dzīvi. Tur cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem mācās sadzīvē nepieciešamās iemaņas: gatavot ēst, mazgāt veļu, apkopt sevi.

Vēl daži risinājumi

Krīzes centrs ir vieta, kur krīzes situācijā nonākuši iedzīvotāji var saņemt īslaicīgu psiholoģisko un cita veida palīdzību. Atsevišķi krīzes centri savus klientus var arī izmitināt.

Servisa dzīvoklis ir īpaši pielāgots cilvēkiem ar smagiem funkcionālajiem traucējumiem. Tas iekārtots tā, lai palielinātu cilvēka iespējas dzīvot patstāvīgi un aprūpēt sevi. Servisa dzīvokļu īrniekiem pašvaldība nodrošina arī nepieciešamos pakalpojumus.

Patversmes un naktspatversmes ir pašvaldību sniegts pakalpojums bezpajumtniekiem un cilvēkiem, kas nonākuši krīzes situācijā. Patversmēs lielākoties var uzturēties līdz trim mēnešiem. Tur var saņemt uzturu, kā arī sociālā darba speciālistu konsultācijas un palīdzību.

Ja tomēr neviens no pakalpojumu veidiem, kas ir pieejami cilvēka dzīvesvietā, nenoder, sociālā dienesta pārstāvji piedāvā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus kādā institūcijā.

SVARĪGI

• Klienta pienākums ir samaksāt par saņemtajiem sociālajiem pakalpojumiem, to skaitā arī par aprūpi mājās.

• Ja klienta ienākumi nav pietiekami, lai samaksātu pilnu sociālā pakalpojuma cenu, par pakalpojumu maksā apgādnieks.

• Trūcīgas personas, kuras par tādām atzītas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, no samaksas par sociālajiem pakalpojumiem ir atbrīvotas.

LA.lv
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.