Latvijā
Vēsture

1907. gada 17. oktobrī. Nebūšanas dzelzceļa stacijā 16


Sākotnējo Skrīveru staciju sagrāva Pirmajā pasaules karā.
Sākotnējo Skrīveru staciju sagrāva Pirmajā pasaules karā.
Sākotnējo Skrīveru staciju sagrāva Pirmajā pasaules karā.

Pirms 110 gadiem “Rīgas Avīze” publicēja kāda lasītāja liecību par nekārtībām pasažieru apkalpošanā dzelzceļa stacijās, īpaši Skrīveros: “Jau vairākas reizes ir ticis rakstīts latviešu laikrakstos par nekārtībām, kādas notiek pie biļešu izdošanas Skrīveru stacijā. Pievedīšu faktu, kas notika ar mani. Gribēju braukt uz Rīgu. Piegāju pie biļešu izdošanas lodziņa un, redzēdams, ka ierēdņa kungs aizņemts ar kaut ko, bet man maz laika, jo patlaban skan otrs zvans, pieklauvēju pie lodziņa. Ierēdņa kungs piepeši atsvabinājās no domām un, bargi uzlūkodams mani, pikti iesaucās: “Dauzaties vēl stiprāki!” Es, redzēdams, ka nedomā nebūt par biļetes izdošanu, piesitu vēl pie lodziņa. Nu ierēdņa kungs uzbudināts sāka kliegt: “Dauzaties vēl, stiprāki vēl!” un, kulakiem sizdams uz lodziņa galda, uzsauca vēl arī: “Kā tā drīkstat dauzīties!” Es visam tam piegriezu maz vērības un prasīju pēc biļetes, pasniegdams 5 rbļ. gabalu. Ierēdnis atgrūda naudu nost, sacīdams, ka biļete līdz Rīgai maksājot 84 kap. Bet, tā kā manim sīkas naudas nebija, tad viņš pameta tikai ar roku un aizgāja. Un tā es nokavēju vilcienu.”

LA.lv