Ekonomika
Bizness

Augstākā tiesa apturējusi “Rīgas satiksmes” mikroautobusu iepirkumu3

Foto – LETA

Papildināta visa ziņa pl.17.13 ar “Rīgas satiksmes” viedokli.

Augstākā tiesa (AT) ir apmierinājusi AS “Liepājas autobusu parks” un AS “Nordeka” blakussūdzības lietā par SIA “Rīgas satiksme” (RS) rīkoto mikroautobusu iepirkumu un nolēmusi aizliegt RS turpināt iepirkuma procedūru bez grozījumu izdarīšanas.

AT lēmumā norādīts, ka RS tiesai skaidrojusi, ka Rīgas pilsētas pašvaldība tai ir piešķīrusi ekskluzīvas tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus, un tai kā vienīgajai pakalpojumu sniedzējai nav tiesību neatkarīgi noteikt pakalpojumu cenu, bet tai ir saistošs pašvaldības domes noteiktais pamattarifs.

AT ieskatā no tā izriet, ka RS šādas tiesības nevar piešķirt arī savam apakšuzņēmumam un no tā pirmšķietami var secināt, ka šajā iepirkumā iespēja piedāvāt zemāku cenu nekā pamattarifs ir vienīgi iluzora.

AT lēmumā rezumēts, ka “līguma nosacījumi pirmšķietami liek secināt, ka sarunu procedūras rezultātā slēdzamajam līgumam ir koncesijas līguma, nevis pakalpojumu iepirkuma līguma pazīmes”.

Kā aģentūrai LETA skaidroja RS pārstāve Baiba Bartaševiča, ar šo lēmumu AT aizliedz turpināt iepirkuma procedūru bez grozījumu izdarīšanas divos uzaicinājuma punktos – par pretendenta piedāvātās biļešu sistēmas vērtēšanu un par finanšu piedāvājuma vērtēšanu.

“Kaut arī iepriekš gan Iepirkumu uzraudzības birojs, gan Administratīvā rajona tiesa šos uzaicinājuma punktus bija atzinusi par pamatotiem, tomēr AT pieņēma atšķirīgu lēmumu. RS nepiekrīt AT lēmumam, taču šis lēmums ir galīgs un to nav iespējams pārsūdzēt. Līdz ar to, lai turpinātu iepirkuma procedūru, RS plāno veikt nepieciešamos grozījumus iepirkuma dokumentācijā,” sacīja Bartaševiča.

Cik ilgu laiku varētu aizņemt grozījumu veikšana, viņa gan neminēja, taču sacīja, ka uzņēmuma juristi to mēģinās sakārtot pēc iespējas ātrāk.

Jau vēstīts, ka AT uzdevusi no nākamā gada apturēt RS un SIA “Rīgas mikroautobusu satiksme” (RMS) starpā noslēgto papildvienošanos par paaugstināta servisa sabiedriskā transporta pakalpojumu līguma termiņa pagarināšanu.

AT atzinusi, ka lietā apstrīdētā papildu vienošanās ir “pirmšķietami prettiesiska”, un noteikusi, ka šīs vienošanās darbība ir apturama no 2019.gada 1.janvāra.

Konkrētais iepirkums ilgst jau no 2016.gada, kad RS izsludināja sarunu procedūru mikroautobusu satiksmes pakalpojuma sniegšanai no 2018.gada 1.maija.

Patlaban tajā sarunu procedūras laikā ir izvēlēti divi pretendenti – RMS un personu apvienība, kuras sastāvā ir “Liepājas autobusu parks” un AS “Nordeka”.

Saistītie raksti

Neskatoties uz to, ka bija izsludināta minētā sarunu procedūra, RS un RMS 2017.gada 31.maijā noslēdza papildvienošanos, ar kuru 2013.gada līguma apakšpunkts izteikts jaunā redakcijā, nosakot, ka pakalpojumi tiks sniegti līdz 2020.gada 30.oktobrim.

Uzņēmums “Liepājas autobusu parks” vērsās administratīvajā tiesā, lūdzot atzīt papildvienošanos par spēkā neesošu, jo tā noslēgta ārpus publiskā iepirkuma procedūras. Uzņēmums lietā lūdza piemērot pagaidu noregulējumu – aizliegt pildīt papildvienošanos.

LA.lv