Sabiedrība

Baznīcu nostāja0

Katoļu baznīcas Latvijā bīskapi pauduši stingru nostāju par 18. februāra referendumu, izplatot īpašu aicinājumu. Bet pareizticīgā baznīca, kas varētu uzrunāt Latvijā dzīvojošos krievus, no komentāriem par referenduma tēmu izvairās.

 

No reliģiskajām organizācijām īpašu aicinājumu referendumā atbalstīt latviešu valodu ir izplatījusi Ārpus Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca, kuras draudzes atrodas daudzviet pasaulē un kuru piederīgie arī ir Latvijas pilsoņi.

Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) arhibīskaps Jānis Vanags jau 1. februārī “Latvijas Avīzē” sacīja, ka pats noteikti piedalīsies referendumā un domā, ka tas noteikti jādara katram apzinīgam, patriotiskam pilsonim. J. Vanags balsos “pret valsts valodas statusa piešķiršanu vēl kādai citai valodai”. Citi aicinājumi nesekošot, jo, kā paskaidroja J. Vanaga padomniece Helēna Andersone, tādos gadījumos kā vēlēšanas un referendums draudžu piederīgajiem netiek doti norādījumi, kā balsot. “Katrs baznīcas loceklis, Latvijas pilsonis to dara saskaņā ar savu brīvo izvēli,” piebilda H. Andersone.

Līdzīgu nostāju par brīvu izvēli pauž arī Septītās dienas adventistu draudžu savienības bīskaps Viesturs Reķis un Vasarsvētku draudžu bīskaps Jānis Ozolinkēvičs. V. Reķis piemetina, ka referendumā piedalīsies un, ja cilvēki sarunā vaicā mācītāja viedokli, tad viņiem tiek skaidrots, kāpēc nav vēlami Satversmes grozījumi.

Pret krievu valodu kā otru valsts valodu balsos Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Pēteris Sproģis. Āgenskalna baptistu draudzes mācītājs Edgars Mažis svētdien savējos no kanceles ir aģitējis doties uz referendumu un balsot ”pret”.

Mozusticīgos Latvijā pārstāv Rīgas ebreju draudzes priekšsēdētājs Dāvids Kagans. Viņš apliecina, ka ebreji iestājas par tās valsts valodu, kurā dzīvo: “Ja dzīvo Francijā, tad – par franču valodu, Igaunijā – par igauņu valodu, un Latvijā esam par latviešu kā valsts valodu.”

“Vecticībnieku draudzēs nenotiek aģitācija par to, kā balsot referendumā,” sacīja Vecticībnieku biedrības vadītājs Valsts prezidenta atjaunotās Mazākumtautību konsultatīvās padomes loceklis Ilarions Ivanovs.

 

LA.lv