Uncategorized

Būs stingrākas prasības bioloģisko produktu kontrolei 16

Foto Shutterstock-

Valdība otrdien atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtībā, nosakot stigrākas prasības importēto bioloģisko produktu kontrolei, lai nepieļautu neatbilstošu produktu ievešanu Eiropas Savienības kopējā tirgū, informēja valdībā.

Lai novērstu patērētāju maldināšanu, bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtībā noteikta arī prasība nelietot uzņēmumu nosaukumā terminus “bio” un “eko”, kā arī precizēta arī kārtība, kādā var veikt sabiedriskās ēdināšanas sertifikāciju atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības prasībām. Kārtībā precizētas arī prasības par augu maiņu bioloģiskajās saimniecības, tajā skaitā, attiecībā uz papuvi, nosakot, ka papuve neaizņem vairāk kā 25% no kopējās aramzemes.

Lai atvieglotu lauksaimniekiem iespēju izvēlēties atbilstošus līdzekļus bioloģisko produktu ražošanai un novērstu iespēju maldināt patērētājus ar neatbilstoši marķētiem augsnes ielabošanas līdzekļiem, izmaiņas precizē kārtību, kā tiek kontrolēti uzņēmēji, kuri marķē mēslošanas līdzekļus, substrātus un augu aizsardzības līdzekļus ar norādi par bioloģisko lauksaimniecību

Tāpat bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtībā precizēta informācija, kas jāiekļauj lauku vēstures uzskaites sistēmā, kā arī informācijas apmaiņa gadījumos, kad konstatē neatbilstības.

Izmaiņas bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtībā stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Saistītie raksti
LA.lv