Praktiski
Manas tiesības

Darbnespējas lapas e-veselības sistēmā: kā pieprasīt slimības pabalstu?0

Foto-Fotolia

Kā pieprasīt slimības pabalstu par ilgāku slimošanu, ko maksā nevis darba devējs, bet valsts, ja tagad skaitās e-darbnespējas lapas? LIGITA JŪRMALĀ

Atgādinām, ka tiesības uz slimības pabalstu 2018. gadā ir sociāli apdrošinātajām personām, par kurām iemaksas būs veiktas ne mazāk kā trīs mēnešus pēdējo sešu mēnešu periodā vai sešus mēnešus pēdējos 24 mēnešos. Kvalifikācijas jeb nepieciešamais apdrošināšanas periods neattieksies uz darbnespējas lapām A, kuras apmaksā darba devējs, kā arī uz gadījumiem, kad tiek kopts slims bērns, kurš nav sasniedzis 14 gadu vecumu. Tas neattieksies arī uz gadījumiem, kad pārejošas darbnespējas cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība.

Ja darbnespēja iestājusies nodarbinātības periodā, slimības pabalstu izmaksā vēl 30 kalendārās dienas pēc tam, kad cilvēks zaudējis darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusu.

Abi šie nosacījumi tagad tiek piemēroti, ja pirmā saslimšanas diena ir 2018. gada 1. janvāris vai vēlāk. Ja bijāt saslimusi līdz 2017. gada 31. decembrim un pārejoša darbnespēja nepārtraukti turpinās arī šogad, tad slimības pabalsts jāpiešķir un jāizmaksā saskaņā ar tiem nosacījumiem, kas bija spēkā pērn.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) precizējām, ka arī šogad, kad uzsākta obligātā e-veselības sistēmas lietošana, nepieciešams personas iesniegums, lai pieprasītu VSAA slimības pabalstu. VSAA informāciju par elektroniskajām darbnespējas lapām B var iegūt no e-veselības sistēmas tikai tad, kad ir saņemts personas iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Kad ārsts e-veselības sistēmā noslēdzis darbnespējas lapu B, noskaidrojiet tās reģistrācijas numuru. Tas nepieciešams, lai, izmantojot e-iesniegumu, persona norādītu konkrēto lapu, par kuru vēlas pieprasīt pabalstu, ja ir vairākas. Pēc tam iesniedziet iesniegumu VSAA. Visērtāk to izdarīt elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu E-iesniegums VSAA pakalpojumiem (ātrākais ceļš – mājaslapas www.vsaa.lv sadaļā Elektroniskie pakalpojumi, izvēloties E-Iesniegums slimības pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšanai un nospiežot ikonu “e”).

Ja iesniegumu nav iespējams nosūtīt elektroniski, joprojām tie tikšot pieņemti arī personīgi VSAA klientu apkalpošanas centros vai valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, kā arī pa pastu nosūtītie. VSAA vērš uzmanību, ka pabalsta pieprasītājam VSAA iesniegumā jānorāda konta numurs, uz kuru vēlas saņemt maksājumu, jo VSAA var būt reģistrēti vairāki personas konta numuri.

UZZIŅA

• Ja ar VSAA pieņemto lēmumu par pabalsta piešķiršanu vēlaties iepazīties internetā, to var izdarīt vietnē: www.latvija.lv (sadaļā Mana darbavieta).

• Darba devējs e-veselības sistēmā noslēgto darbnespējas lapu varēs redzēt Valsts ieņēmumu dienesta EDS sistēmā.

• Darbinieks no e-veselības sistēmas var nosūtīt darba devējam informāciju par atvērto un/vai slēgto e-darbnespējas lapu.

 

SVARĪGI

Pabalsts par e-darbnespējas lapu B jāpieprasa sešu mēnešu laikā no pirmās saslimšanas dienas.

LA.lv