Ekonomika
Viedokļi

Arvīds Ulme: Gudrona dīķu tīrīšana jāuzrauga 16


Arvīds Ulme, Latvijas Vides aizsardzības kluba prezidents
Arvīds Ulme, Latvijas Vides aizsardzības kluba prezidents
Foto – Lita Krone/LETA

Vides aizsardzības klubu uztrauc fakts, ka tiek kavēta gudrona dīķu sanācija, un aicina nekavējoties to atsākt, kā arī izveidot sabiedrisko padomi gudrona dīķu sanācijas uzraudzībai.

Jau pirms diviem gadiem Eiropas Savienības fondu Uzraudzības komitejas pārstāvis no Vides aizsardzības kluba (VAK), apskatot Inčukalna sērskābo dīķi, secināja, ka SIA “Skonto būve” darbus neveic atbilstoši apstiprinātai pro­grammai.

Konsultējoties ar ekspertiem, nonācām pie secinājuma, ka tas var novest pie ekoloģiskās katastrofas, jo draud ar smagu gruntsūdens un artēzisko ūdeņu piesārņošanu.

Sanācijas programma paredzēja, ka vienlaikus ar gudrona ekskavāciju jāveic gudrona šķidrās frakcijas atsūknēšana. Tomēr, kā redzam, tas nenotiek. Skaidrs, ka projekta izpildītājam tas ir finansiāli ļoti izdevīgi, jo ekskavācija caur ūdens slāni ievērojami samazina izmaksas.

Valsts vides dienests izskatīja Vides aizsardzības kluba iesniegtos faktus un pārtrauca šo sanācijas darba līgumu ar SIA “Skonto būve”, jo tā nenodrošināja ar projekta īstenotāju Valsts vides dienestu (VVD) 2010. gada 24. septembrī noslēgtajā iepirkuma līgumā noteikto saistību izpildi.

Pēc SIA “Skonto būve” pieteikuma Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā tika ierosināta lieta pret Valsts vides dienestu un Iepirkumu uzraudzības biroju (IUB) par Inčukalna gudrona dīķu sanācijas iepirkumu, kurā pieteikuma iesniedzējs SIA “Skonto būve” lūdza tiesu pārtraukt VVD izsludināto sarunu procedūru un aizliegt slēgt iepirkuma līgumu VVD izsludinātās sarunu procedūras gaitā.

SIA “Skonto būve”, kas labi apzinās esošās situācijas nopietnību, ar savu darbību faktiski ir apturējusi sanācijas darbus, tādējādi visiem vēlreiz apliecinot sabiedrībā sen zināmo faktu, ka rūpes par vidi viņiem ir vienaldzīgas.

Lai gan Administratīvās rajona tiesas š. g. 21. jūnijā šo prasību noraidīja, atzīstot pieteicēja iebildumus par nepamatotiem, vienlaikus Vides aizsardzības klubs pauž bažas, ka “Skonto būve” turpinās veikt savas destruktīvās darbības sanācijas procesa bremzēšanai.

Te vietā būtu atgādināt veidu, kādā “SIA “Skonto būve” uzvarēja šajā Valsts vides dienesta izsludinātajā iepirkuma konkursā.

Pieteikumā šim iepirkuma konkursam viņi savos izmaksas aprēķinos it kā nejauši kļūdījās par nieka 16 miljoniem, kuru nepieciešamību pēkšņi atklāja jau darba gaitā, faktiski nostādot VVD fakta priekšā, – vai nu sagādājiet mums tos miljonus, vai nu mēs vairs nestrādāsim. Ceļu pie dīķa esam uzbūvējuši, nu tālāk darieties paši…

Sameklēja un iedeva viņiem tos jaunatklātos miljonus, bet viss turpinājās pa vecam. Līdz pat tādam absurdam, ka piesārņojošo frakciju daļas veda attīrīt uz Vāciju… Nauda jau nesmird.

Saistītie raksti

Tieši tā konkrētajā situācijā izrīkojās SIA “Skonto būve”, un, tikai pateicoties Valsts vides dienesta ģenerāldirektores Ingas Koļegovas stingrai un drosmīgai rīcībai, SIA “Skonto būve” afēra tika pārtraukta.

Te jāņem vērā, ka jau uzsāktās gudrona ekskavācijas dēļ dīķī jau izveidojušās dziļas bedres – kavernas, kas iespiežas gudrona slānī un apdraud dīķu hermētiskumu, kas var izraisīt ekoloģisko katastrofu. Pastāv pamatotas bažas par iespējamo dzeramā ūdens piesārņojumu, kas apdraudēs ne tikai Inčukalna novada dzeramā ūdens akas, bet veselu reģionu, kā arī Gaujas upes ūdenstilpi.

LA.lv