Praktiski
Manas tiesības

Kas jāzina autoratlīdzību saņēmējiem, lai nebūtu problēmu ar VID0

Foto: Shutterstock

2018. gada 1. janvārī stājās spēkā būtiski grozījumi nodokļu likumos, kas attiecas uz autoratlīdzību saņēmējiem.

Kam izmaiņas jāņem vērā

Autoratlīdzības saņem personas, kas veic radošu darbu jeb to izpilda: aktieri, režisori, mūziķi, gleznotāji, arhitekti, rakstnieki, dzejnieki u.c. Autoratlīdzības saņem arī žurnālisti (kas strādā laikrakstu izdevniecībās, televīzijā un radio), valsts un pašvaldību pārvaldēs strādājošie (piemēram, par rakstu žurnālā vai par mācību lekciju vai semināru). Lekcijas var lasīt arī ministri, tiesneši, ārsti u.c., bet zinātnieki saņem autoratlīdzību par saviem izgudrojumiem. Tātad jaunais regulējums likumos attiecas uz ļoti daudzu profesiju pārstāvjiem.

Saskaņā ar likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” autors ir pašnodarbināta persona un ir sociāli apdrošināts.

Maksāt vai nemaksāt? 

Ja pašnodarbinātā ienākums (peļņa) mēnesī sasniedz minimālās algas apmēru (šogad – 430 eiro), tad pašnodarbinātajam ir jāmaksā sociālās iemaksas.

Taču autoriem pastāv arī daži izņēmumi. Sociālās iemaksas obligāti nav jāveic, ja autors ir pensijas vecumā vai ir I un II grupas invalīds.

Ja persona saņem autoratlīdzību un vienlaikus pie jebkura darba devēja ir darba attiecībās, tad šogad no autoratlīdzībām visiem autoriem (aktieriem, mūziķiem, žurnālistiem, valsts iestāžu darbiniekiem, ministriem, tiesnešiem, mediķiem un citiem), kuri mēnesī saņems lielāku ienākumu par 430 eiro, būs jāmaksā sociālās iemaksas.

Šādā gadījumā ir jāreģistrējas kā pašnodarbinātajai personai un jāsaņem nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecība atbilstīgi Ministru kabineta “Noteikumiem par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā”. Tas jāizdara līdz nākamā mēneša desmitajam datumam pēc 430 eiro ienākuma gūšanas.

Turpmāk Valsts ieņēmumu dienestam (VID) būs jāiesniedz ziņojumi par aprēķinātajām sociālajām iemaksām un jāmaksā nodoklis.

Iespējamās sekas

Personām, kuras saņem honorārus par savām grāmatām, mūzikas darbiem, zinātniskajiem pētījumiem utt., būs jāmaksā sociālās iemaksas. Tie, kas saņem tūlītēju samaksu, paši varēs ātri visu aprēķināt, taču tiem, kam kontā ieskaita iepriekš nezināmu autoratlīdzības lielumu, regulāri būs jāpārbauda konta stāvoklis un jāseko tam līdzi. Tā kā radoši cilvēki ar grāmatvedību parasti ir uz “jūs”, šajā gadījumā nāksies meklēt grāmatvedi, jo daudzi autori paši diez vai mācēs iesniegt VID pārskatu par sociālajām iemaksām.

Tas nozīmē, ka autoram būtiski samazināsies paša ienākums, jo daļa būs jāmaksā sociālajās iemaksās un, ja vajadzēs, tad vēl grāmatvedim.

Bez tā sociālās iemaksas vēl papildus būs jāveic arī tam, kas izmaksā autoram autoratlīdzību. Proti, likumā ir jauns 23.1 pants “Obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai no autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības)”, kurā noteikts, ka autoratlīdzības izmaksātājs, izņemot mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju, no saviem līdzekļiem maksā obligātās iemaksas 5% apmērā no šīs autoratlīdzības. Autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) izmaksātājam obligātās iemaksas jāveic speciālā budžeta kontā termiņā, kas norādīts VID izsniegtajā paziņojumā. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra reģistrēs šīs iemaksas pensiju apdrošināšanai.

Tātad arī visiem autordarbu pasūtītājiem tagad papildu autoratlīdzības bruto summai no saviem līdzekļiem (līdzīgi kā darba devējam) ir jāmaksā 5% un jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam atbilstīgs pārskats.

LA.lv