Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1917. gada 19. septembrī 16

Foto – Shutterstock

“Dzimtenes Ziņas”

“Meitās iešana” ar bēdīgu galu. Liepājas apgabaltiesas priekšā šā gada septembrī stāvēja zvejnieks Mārtiņš Stulpe un strādnieks Jēkabs Jaunzems no Jūrmalciema, Nīcas pagastā. Abi apsūdzētie gājuši kādā naktī uz kaimiņu ciemiem, lai apmeklētu pazīstamas meitas. Pie tam tie sakāvušies ar vietējiem puišiem, kuri par šādu sacenšanos ir bijuši greizsirdīgi. Pie kaušanās lietota arī kāda dzelzs šķipele, ar kuru kādam Jēkabam P. tika iedauzīts galvas kauss, no kam ievainotais pēc dažām dienām nomira. Tiesa, ievērodama apsūdzēto jaunību, viņu līdzšinējo nevainojamību un visus apstākļus, piešķīra tiem mīkstinošus apstākļus un notiesāja Stulpi uz 7 mēnešiem un Jaunzemi uz 3 gadiem cietumā.

LA.lv