Praktiski
Manas tiesības

Māmiņa internetā tirgo bērnu mazās drēbītes. Vai VID var sodīt par to? 0

Foto – Shutterstock

Esmu trīs bērnu māmiņa, bieži dažādās grupās feisbukā pārdodu drēbītes, kas maniem bērniem vairs neder. Vai VID var izsaukt uz pārrunām un likt reģistrēt saimniecisko darbību, sodīt par to? Kādi ir likumi šajā sakarībā? ALISE Z. Jelgavā

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Augstkalne-Jaunbērziņa skaidro – lasītāja acīmredzot ir lietas kursā par stingrajām likuma normām, kuras definē saimnieciskās darbības kritērijus. Likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” teikts – fiziskās personas darbība kvalificējama kā saimnieciskā darbība, ja tā atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

• darījumi veikti regulāri un sistemātiski – trīs un vairāk darījumu gadā vai pieci un vairāk trijos gados;

• ieņēmumi no darījuma pārsniedz 14 229 un vairāk eiro gadā, izņemot ienākumus no personiskā īpašuma (mēbeles, apģērbs un citas kustamas lietas) atsavināšanas;

• darbības ekonomiskā būtība vai cilvēka īpašumā esošo lietu apjoms norāda uz sistemātisku darbību ar mērķi gūt atlīdzību.

“Lemjot par preventīviem vai kontroles pasākumiem, VID strikti vadās pēc šajā likumā minētiem kritērijiem, līdz ar to cilvēki, kuri bieži pārdod interneta vietnēs savas mantas, patiešām var nonākt VID uzmanības lokā,” skaidro VID pārstāve. Taču VID izvērtē katru šādu situāciju individuāli un ņem vērā darījumu ekonomisko būtību. Cilvēku tad aicina sazināties ar dienestu un sniegt skaidrojumu par darījumiem. Ja mantas tiešām pirktas pašu vajadzībām, taču laika gaitā, piemēram, palikušas par mazu un tāpēc pārdotas, nebūs grūti to pierādīt. Lieti var noderēt arī saglabātie čeki vai citi dokumenti, kuros redzams, ka preces savulaik iegādātas pašu vajadzībām. Tas ir būtiski, jo šādā gadījumā tā netiek uzskatīta par saimniecisko darbību.

Saimnieciskās darbības mērķis ir gūt peļņu. Tāpēc likumdošanas normas nosaka – no jebkuras darbības, kas vērsta uz preču ražošanu, darbu izpildi, tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu pret atlīdzību, ir jāmaksā nodokļi. Piemēram, ja cilvēks ada un pret atlīdzību piedāvā internetā iegādāties mazuļu čībiņas, tā ir saimnieciskā darbība. Arī dažādu pakalpojumu sniegšana pret atlīdzību ir saimnieciskā darbība, piemēram, dzīvokļa remonts vai privātskolotāja stundas. Nereti cilvēki regulāri gūst blakusienākumu, taču neiedomājas, ka šāda saimnieciskā darbība jāreģistrē. Piemēram, no pamatdarba brīvajā laikā sniedz fotogrāfa pakalpojumus pret samaksu vai gluži vienkārši saņem naudu par sava dzīvokļa izīrēšanu.

Ja nepieciešams reģistrēt saimniecisko darbību, par piemērotāko nodokļu nomaksas režīmu var uzzināt VID mājaslapā internetā, kā arī sazinoties ar dienestu pa konsultatīvo tālruni 67120000.

SVARĪGI

Personisko mantu pārdošana nav saimnieciskā darbība, un šādi darījumi ar nodokļiem netiek aplikti.

LA.lv