Latvijā
Novados

No trim līdz 500 eiro: VK izpēta kapavietu iegūšanu un nomu pašvaldībās9

Ilustratīvs attēls. Foto – Dainis Bušmanis

Pašvaldībās būtiski atšķiras kapavietu iegūšanas un nomas izmaksas – no trim eiro līdz pat 500 eiro, revīzijā secinājusi Valsts kontrole.

Šodien preses konferencē Valsts kontroles pārstāvis Edijs Korčagins stāstīja, ka gandrīz visas no aptuveni 1740 kapsētām Latvijā apsaimnieko pašvaldības, tomēr valstī nav šo jomu regulējošu likumu un noteikumu.

Valsts kontrole secinājusi, ka pašvaldības nepilnīgi informē sabiedrību par kapavietu pieejamību un izmantošanu. Tāpat pašvaldībās ir noteiktas atšķirīga kapavietas iegūšanas un apsaimniekošanas izmaksas.

Piemēram, jaunas kapavietas iegūšana var izmaksāt no trim eiro līdz pat vairāk nekā 500 eiro, bet gada “nomas” maksa variē no 1,42 eiro līdz 4,15 eiro. Dažkārt par kapavietas iegūšanu ir jāmaksā vairāk, nekā par apbedīšanu. Valsts kontrole secinājusi, ka bieži vien maksājumi ir saskaldīti daudzos dažādos maksājumos, lai gan varētu noteikt vienu skaidru maksājumu.

Vairākās pašvaldībās Valsts kontrolei radušās šaubas par finanšu līdzekļu godprātīgu izmantošanu, piemēram, Ogres pašvaldības kapitālsabiedrībā ieņēmumi reģistrēti tikai revīzijas laikā – vairāk nekā sešus mēnešus pēc darījuma.

Revīzija tika veikta no 2015.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 30.jūnijam 11 pašvaldībās.

Pieejama informācija, skaidra kapavietas iegūšanas procedūra, saprotami maksājumi, sakārtoti kapavietu reģistri un kartes, ērta kapsētu infrastruktūra ir galvenie priekšnoteikumi, lai nodrošinātu piederīgajiem iespēju mirušo apbedīt cieņpilni. Diemžēl šajā jomā pašvaldībām vēl daudz darāmā, secina Valsts kontrole.

Valsts kontrole revīzijā iekļautajām pašvaldībām sniegusi ieteikumus aktuālo problēmu risināšanai, taču revidentu ieskatā valstī nepieciešams plašāks risinājums kapsētu saimniecības sakārtošanai. Tas varētu būt īpaši izstrādāts likums vai vienots pamatprincipu kopums, par ko pašvaldības vienojas savstarpēji

 

LA.lv