Laukos
Dārzeņi un augļi

Upeņu audzēšanā būtiskākais ir stādu kvalitāte un kopšana0

Upeņu audzēšanas sekmes atkarīgas no vairākiem svarīgiem nosacījumiem. Pirmām kārtām piemērotu šķirņu izvēles, kurām jābūt gan ziemcietīgām, gan ražīgām, gan izturīgām pret slimībām un kaitēkļiem.

Stādu kvalitāte, īpaši veselīgums, būtiski ietekmē stādījuma ražību un dzīves ilgumu. Lielākās problēmas upenēm rada pumpur­ērces un reversijas vīruss. Pumpurērces vēl iespējams konstatēt pēc uzbriedušajiem pumpuriem, stādu apskatot, bet reversijas vīrusu nereti var konstatēt tikai pēc vairākiem gadiem. Šis vīruss var izraisīt ne tikai ražas samazināšanos, bet pat pilnīgu tās zudumu. Diemžēl arī VAAD, veicot kokaudzētavu kontroli, šī vīrusa infekciju vērtē tikai vizuāli, kas negarantē faktisko stādu veselīgumu.

Ļoti svarīga ir stādījumu kopšana, tīru apdobju uzturēšana, krūmu veidošana. Aizaugušas apdobes ne tikai rada konkurenci augiem, bet veicina arī slimību un kaitēkļu, piemēram, gliemežu savairošanos, kas sabojā ogu ražu, sevišķi, ja ražu vāc mehanizēti. Pirms ķeršanās pie upeņu audzēšanas jābūt pilnīgai skaidrībai par ogu izmantošanu, pārstrādi, pārdošanu. Ja ar upeņu audzēšanu paredzēts nodarboties komerciāli, ieteicams veikt tirgus izpēti. Vienmēr jāpatur prātā, ka par rezultātu visos gadījumos, sevišķi attiecībā uz ogu realizāciju, būs atbildīgs pats audzētājs.

Tā kā upenes tomēr pārsvarā ir pārstrādes ogas, to pārdošanas cenas, izņemot agro deserta šķirņu ogas, ir zemas. Līdz ar to vākt upenes ar rokām pārstrādei, kur iepirkuma cenas zemas, ir ekonomiski neizdevīgi. Šajā gadījumā attaisnosies lielākas stādījuma platības, ko vāc mehanizēti. Protams, svarīga ir ražība, jo tā ir augstāka, jo zemāka pašizmaksa.

Pēdējā laikā ievērojami pieaugusi interese par bioloģisko upeņu audzēšanu. Lielākās problēmas te varētu sagādāt bioloģiskai audzēšanai piemērots mēslojums, kaut gan organisko mēslojumu kūtsmēslus var aizstāt ar bioloģiski audzētu zaļmēslojumu. Problēmas rada arī augu aizsardzība – galvenokārt pumpur­ērču ierobežošana, kaut gan tā ir problēma arī integrētajā audzēšanā. Viena no iespējām šī kaitēkļa ierobežošanai – audzēt pret to izturīgas šķirnes.

Pilns raksts žurnāla “Agrotops” 2016.g.jūnija numurā

LA.lv