Kultūra
Literatūra

Silvija Radzobe, “”Kosmopolītu” lieta un Aleksandrs Čaks” 0

LU apgāds, 207 lpp.

LU Akadēmiskā apgāda izdotā Silvijas Radzobes grāmata “”Kosmopolītu” lieta un Aleksandrs Čaks” veltīta dzejnieka pēdējiem pieciem dzīves gadiem. Autore to nosaukusi par dokumentālu hroniku ar komentāriem. Balstoties uz dažādu arhīvu, muzeju fondu, bibliotēku materiāliem un publikācijām presē, kā arī Aleksandra Čaka laikabiedru intervijām un vēsturisko pētījumu datiem, grāmatā atklāta VK(b) partijas iniciētā 1949. gada teātra kritiķu – “kosmopolītu” – kampaņas patiesā būtība un tās loma dzejnieka dzīvē un priekšlaicīgajā nāvē. Dramatiskā procesa izsekojums dod ieskatu Latvijas literārās vides represīvajā atmosfērā 40. gadu otrajā pusē.

 

LA.lv