Ekonomika
Nauda

Šodien vēl var veikt obligātās sociālās iemaksas no autoratlīdzībām 16

Foto: Fotolia

Tās fiziskās personas, kuras saņem autoratlīdzību, par 2017.gada ceturto ceturksni šodien vēl var iemaksāt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vēl saskaņā ar 2017.gadā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, aģentūru LETA informēja Valsts ieņēmumu dienestā (VID).

Tas nozīmē, ka tiem autoratlīdzību saņēmējiem, kuru ienākums no autoratlīdzības mēnesī ir vismaz 380 eiro un kuri vienlaikus nav darba attiecībās nedz ar autoratlīdzības izmaksātāju, nedz ar kādu citu darba devēju, jāreģistrējas pašnodarbinātas personas statusā un jāveic obligātās iemaksas 31,13% apmērā no brīvi izraudzītas saņemtā ienākuma daļas, bet ne mazāk kā no 380 eiro.

Autoratlīdzības saņēmējam jāreģistrējas pašnodarbinātās personas statusā līdz nākamā mēneša 10.datumam, kad ienākums no autoratlīdzības 2017.gadā ir vismaz 380 eiro mēnesī. Autoratlīdzības saņēmējs var reģistrēties pašnodarbinātās personas statusā jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai iesniedzot iesniegumu elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, vai izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

Lai noteiktu, vai ienākums no autoratlīdzības ir vismaz 380 eiro mēnesī, no līgumā norādītās autoratlīdzības jāatskaita autora darba radīšanas izdevumi, kuru normas ir noteiktas 15% – 40% apmērā, ņemot vērā darbības veidu.

Piemēram, ja līgumā noteiktā autoratlīdzība par rakstu žurnālā ir 500 eiro, no tiem atskaitāmi izdevumi 15% apmērā, tas ir, 75 eiro. Tā kā ienākums no autoratlīdzības ir 425 eiro un autors to saņem 2017.gada decembrī, tad līdz 10.janvārim autoram obligāti jāreģistrējas VID kā pašnodarbinātajai personai un līdz šodienai ieskaitot jāveic obligātās iemaksas 31,13% apmērā no vismaz 380 eiro, tas ir, 118,29 eiro apmērā.

Iemaksas valsts budžetā jāveic reizi ceturksnī – līdz 2018.gada 15.janvārim, 16.aprīlim, 16.jūlijam un 15.oktobrim. Reizi ceturksnī līdz minētajiem datumiem autoratlīdzības saņēmējam ir arī jāiesniedz VID ziņojums par pašnodarbinātā obligātajām iemaksām attiecīgajā ceturksnī.

Lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto darba ņēmēju sociālo aizsardzību un veicinātu godprātīgu nodokļu saistību izpildi, VID aicina arī autoratlīdzību izmaksātājus (juridiskās personas) informēt savus darbiniekus – autoratlīdzību saņēmējus (fiziskās personas) – par speciālo nodokļu maksāšanas kārtību no autoratlīdzībām.

Autoratlīdzības saņēmējam ir tiesības no autoratlīdzības ienākuma (380 eiro apmērā vai vairāk) obligātās iemaksas neveikt šādos gadījumos: autoratlīdzības saņēmējs vienlaikus ir arī darba ņēmējs pie autoratlīdzības izmaksātāja vai pie kāda cita darba devēja; autoratlīdzības saņēmējam ir noteikta pirmās vai otrās grupas invaliditāte; autoratlīdzības saņēmējs ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju (arī priekšlaicīgi).

VID informēja, ka arī gadījumā, ja ienākums no autoratlīdzības mēnesī nesasniedz 380 eiro, autoratlīdzības saņēmējs var brīvprātīgi reģistrēties pašnodarbinātās personas statusā un veikt obligātās iemaksas.

Plašāka informācija par veicamajām obligātajām iemaksām pieejama VID tīmekļvietnes sadaļā Nodokļi/Iedzīvotāju ienākuma nodoklis/Informatīvie un metodiskie materiāli metodiskajā materiālā “Nodokļu piemērošana ienākumiem no darbiem, kas aizsargājami ar autortiesībām”.

Nodokļu reformas ietvaros ir veiktas un ar šo gadu stājušās spēkā vairākas būtiskas izmaiņas autortiesību jomā. Galvenās izmaiņas autortiesību jomā ir saistītas ar to, ka autoratlīdzības saņēmējam jāveic obligātās iemaksas no autoratlīdzības kā pašnodarbinātajai personai arī tad, ja viņš ir darba ņēmējs un par viņu obligātās iemaksas pie viena vai vairākiem darba devējiem tiek veiktas no algota darba ienākumiem, kuru kopsumma mēnesī ir mazāka par 430 eiro (neattiecina uz algu, ko saņem kā mikrouzņēmuma darbinieks vai sezonas laukstrādnieks). Tāpat kā līdz šim autoratlīdzības saņēmējam ir tiesības no autoratlīdzības ienākuma obligātās iemaksas neveikt gadījumā, ja viņam ir noteikta pirmās vai otrās grupas invaliditāte vai arī viņš ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju (arī priekšlaicīgi).

Autoratlīdzības saņēmējam obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai 5% apmērā nav jāveic, jo par viņu minētās iemaksas veiks autoratlīdzības izmaksātājs no saviem līdzekļiem.

LA.lv