Kultūra
Literatūra

Top Blaumaņa vēstuļu apkopojums0

Literatūrzinātniece Līvija Volkova strādā pie Rūdolfa Blaumaņa vēstuļu apkopojuma, kurā vēstules būs papildinātas ar komentāriem, daudzas – pirmo reizi tulkotas no vācu valodas, vēsta Latvijas Radio.

Blaumaņa vēstules ir ļoti interesanta un vērtīga liecība par laikmetu, atzīst Līvija
Volkova, un – arī par rakstnieka personību. “Neuzņēmīgais Mārtiņš no “Saldenās pudeles” un biklais Aleksis no “Skroderdienām” saņem kopā visu savu enerģiju un nostājas jūsu priekšā ar jautājumu: vai jūs vēlaties kļūt mana sieva?” Tas ir fragments no Blaumaņa 1903.gada martā rakstītās bildinājuma vēstules Leontīnei Veserei, kurā ļoti interesanti atklājas, kā viņš pats personificē sevi ar saviem tēliem un parādās kā naivs precēties gribētājs.

Veseres jaunkundze viņam neatbild, jo viņas sirdsāķītis ir Jānis Asars, kurš savukārt Blaumanim velta iznīcinošu recenziju par “Skroderdienām Silmačos” pēc to pirmuzveduma. Tolaik ļoti ietekmīgā Asara recenzija Blaumani ārkārtīgi dziļi aizskar, savā vēstulē Teodoram Zeifertam viņš to novērtē kā augstprātīgu un ļaunprātīgu kritizēšanu, tai pašā laikā Leontīnei Veserei viņš raksta vairāk nekā dīvainas vēstules, kurās izskan gan nepārliecinātība par sevi, gan aizvainojums, bet citkārt viņš pat pamanās savu izraudzīto nostrostēt.

Līvija Volklova atzīst, ka Blaumaņa vēstules Leontīnei Veserei viņu pārsteigušas, jo tajās nav jūtama dziļā psiholoģija, cilvēka dabas izprašana, kas tik raksturīga viņadaiļdarbiem. Literatūrzinātniece pieļauj, ka daudz sirsnīgākas bija Blaumaņa vēstules Marijai fon Andrejanovai, kas bija viņa īstā, bet nepiepildītā mūža mīlestība, diemžēl šīs vēstules ir pazudušas – lai arī rūpīgi meklētas, vēl rokās nav devušās.

Blaumaņa vēstulēm veltītajā izdevumā Līvija Volkova būs apkopojusi 354 vēstules, kas ir saglabājušās, jo vēl aptuveni tikpat ir gājušas zudībā.

Šobrīd izdevums nodots rediģēšanai, un ceļu pie lasītājiem tas varētu uzsākt gada nogalē.

LA.lv