Ekonomika
Bizness

Vai ar OIK pārmaksājam TEC-2? 6


Subsīdijas būtiski pārsniedz 9% iekšējās peļņas normas (IRR) līmeni, kāds noteikts visai atjaunojamās elektroenerģijas (AER) nozarei, apgalvo  Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācija (LAEF).
Subsīdijas būtiski pārsniedz 9% iekšējās peļņas normas (IRR) līmeni, kāds noteikts visai atjaunojamās elektroenerģijas (AER) nozarei, apgalvo Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācija (LAEF).
Foto – Evija Trifanova/LETA

Subsīdijas būtiski pārsniedz 9% iekšējās peļņas normas (IRR) līmeni, kāds noteikts visai atjaunojamās elektroenerģijas (AER) nozarei, apgalvo  Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācija (LAEF).

Tā nākusi klajā ar paziņojumu, kurā norādījusi, ka investīcijas TEC-1 un TEC-2 gāzes elektrostaciju pirmā un otrā bloka būvniecībā savulaik sasniedza 700 miljonus eiro, bet saņemtā obligātā iepirkuma komponente (OIK) gadā ir 85 miljoni.

 

TEC-2 nesamērīgi pārsubsidē

“Kontekstā ar nesamērīgu peļņu, kas tiek pārmesta AER nozarei, vēlamies uzsvērt, ka šajā gadā beidzās vairākus gadus ilgušais valsts atbalsta saskaņošanas process ar Eiropas Komisiju (EK) elektroenerģijas ražotājiem, kā rezultātā tika noteikta peļņas norma katras stacijas atbalsta periodam IRR 9%, saknē novēršot problēmu par AER nozares pārsubsidēšanas iespēju. Taču uzmanības vērta ir norāde, ka šis saskaņojums nav attiecinājums vienīgi uz TEC-2 gāzes elektrostaciju. Tieši te ir saskatāma nesamērīga pārsubsidācija, un tikai ārējais spiediens no EK puses licis rast risinājumu subsīdijas priekšlaicīgai atpirkšanai,” teikts federācijas valdes priekšsēdētāja Jāņa Irbes izsūtītajā paziņojumā.

 

“Latvenergo”: federācija melo

“Latvenergo” savā atbildē “LA” norādīja, ka termoelektrostaciju iekšējās peļņas norma nepārsniedz likumā noteikto un LAEF paziņojums ir nekorekts. “Ir izveidots tāds mehānisms, kurā valsts samazinās savas nākotnes saistības pret koģenerācijas stacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu virs 100 megavatiem, un šādiem ražotājiem tika piedāvāts pieteikties uz vienreizēju maksājumu, piekrītot atbalsta intensitātes samazinājumam nākotnē. No visiem ražotājiem šādai kompensācijai, kas palīdzēs samazināt OIK maksājumu, pieteicies vienīgi “Latvenergo”, kas atteicies turpmāk saņemt 75% no ikgadējiem elektriskās jaudas maksājumiem koģenerācijas stacijām TEC-1 un TEC-2. Tādējādi valsts saistības ilgtermiņā samazināsies par 262 miljoniem eiro. Esam veikuši TEC-1 un TEC-2 staciju iekšējās peļņas normas aprēķinu, kuru ir pārbaudījis neatkarīgs zvērināts revidents, un iekšējā peļņas norma nepārsniedz atbalsta regulējumā maksimāli atļautos 9%,” uzsver kompānijā. “Latvenergo” arī vērš uzmanību, ka J. Irbe savos paziņojumos jau vairākkārt nav iedziļinājies lietas būtībā, taču šoreiz sniedzis klaji nepatiesu informāciju. Ekonomikas ministrija apstiprina: TEC-1 peļņa atbalsta periodā ir 8,85%, bet TEC-2 IRR ir 5,21%. Līdz ar to nav pamata LAEF apgalvojumiem par to, ka AS “Latvenergo” TEC-1 un TEC-2 būtu pārsubsidēti.

“Latvenergo” taisnību pierāda arī šā gada 24. aprīļa Eiropas Komisijas nolēmums neiebilst pret esošo kārtību. Paziņojumā teikts, ka “valsts atbalsta shēma atjaunojamās enerģijas un koģenerācijas staciju atbalstam nepārkāpj Eiropas Savienības 2001. un 2008. gada valsts atbalsta vadlīnijas par vides aizsardzību un Līgumu par Eiropas Savienības darbību. Līdz ar to valsts atbalsts ir saskaņā ar iekšējo tirgu.” Tāpat EK paziņojumā teikts, ka tā neatrada nekādus pierādījumus termoelektrostaciju pārkompensācijai.

 

Noteikti 9% griesti

Komersantiem, kuri ražo elektroenerģiju no atjaunojamiem energoresursiem vai augstas efektivitātes koģenerācijā, nosaka kopējās kapitālieguldījumu iekšējās peļņas normu (IRR) 9% apmērā.

LA.lv