Izglītība

Vai iespējams no ārzemēm atgriezties tai pašā skolā? 16

Foto – Valdis Semjonovs

Mans dēls ar sievu pirms gada izlēma braukt uz Angliju, jo šeit vairs nevarēja iztikt. Mazdēls pieteicās līdzi. Viegli viņam tur negāja, jo angļu valodu zināja slikti, bet tagad jau runā bez problēmām, un arī mācībās sekmes esot labas. Taču dzīve ievieš savas korekcijas – dēls rudenī atgriezīsies, jo sieva Anglijā atradusi sev citu vīrieti.

 

Arī mazdēls vēlas atgriezties un turpināt mācīties savā skolā un klasē. Vai tas ir iespējams? Vai viņam nebūs jāpaliek uz otru gadu, jo, piemēram, latviešu valodu taču nav mācījies? 
Dzintra Bauskas novadā

 

Izglītības un zinātnes ministrijā precizējām, ka šajā gadījumā jāņem vērā Ministru kabineta “Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi”. To 24. punkts paredz: ja izglītojamais ir atgriezies no mācībām citā valstī un vēlas turpināt mācības Latvijā:

• izglītības iestādei ir tiesības pieprasīt, lai nepilngadīgā vecāki vai pilngadīgais izglītojamais iesniedz dokumentus, kas raksturo un apliecina citā valstī apgūto mācību saturu un mācību sasniegumu vērtējumu;

• izglītības iestāde vērtē iesniegtos dokumentus un izglītojamā mācību sasniegumus, pieaicinot vismaz trīs attiecīgo mācību priekšmetu skolotājus (ja nepieciešams), kā arī intervējot vecākus un izglītojamo;

• ar direktora rīkojumu nosaka nepieciešamos atbalsta pasākumus vismaz viena semestra ilgumā mācību priekšmetos, kas atšķiras Latvijas un citur apgūtajā izglītības programmā.

Tātad, ja mazdēla izglītības līmenis atbildīs šejienes prasībām, nopietnām problēmām nevajadzētu būt un otru gadu tajā pašā klasē mācīties nevajadzēs, bet ar robiem zināšanās skolotāji noteikti palīdzēs tikt galā. Latviešu valodu, piemēram, vismaz viena semestra garumā visdrīzāk vajadzēs apgūt ar dubultu slodzi.

Tā kā mazdēls vēl mācās pamatskolā, citu prasību skolai nav, taču, ja viņš gribētu atgriezties 10. klasē, tad gan būtu jāņem vērā, ka uzņemšanai vidusskolā izglītības iestādes mēdz rīkot iestājpārbaudījumus. Tie jākārto visiem pretendentiem – arī tiem, kuri mācījušies ārzemēs.

Būtiska nozīme ir arī bērna paša vēlmei apgūt visu, kas iekavēts vai nav bijis iekļauts svešas valsts mācību programmās, un ātrāk atkal iekļauties savas klases kolektīvā. Ja nepieciešams, šādos gadījumos skola izstrādā audzēknim individuālu mācību plānu, bet bērna adaptācijas un iekļaušanās procesam līdzi seko psihologs un sociālais pedagogs. Pieredze gan liecina, ka parasti skolēni ar visām grūtībām veiksmīgi tiek galā.

 

LA.lv