Latvijā
Izglītība

Veidos studējošo un absolventu reģistru 16

Foto no arhīva

Saeima trešdien galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus Augstākās izglītības likumā, kas paredz ieviest studējošo un absolventu reģistru. Tajā apkopos ziņas par studiju programmās studējošajiem un personām, kuras ieguvušas doktora zinātnisko grādu, kā arī nepersonificētus statistikas datus par absolventu nodarbinātību un ienākumiem.

Grozījumi nodrošinās studējošo un absolventu monitoringa sistēmas ieviešanu. Reģistrs būs nozīmīgs instruments, spriežot par nepieciešamajām reformām augstākajā izglītībā. Tas ļaus izvērtēt, vai ieguldījumi augstākajā izglītībā atbilst darba tirgus, sabiedrības un tautsaimniecības attīstības prasībām, uzlabojot augstākās izglītības politikas plānošanu. Tas palīdzēs, spriežot par tādiem jautājumiem kā, piemēram, akreditācija un budžetu vietu sadale.

Reģistrs kalpos arī kā palīgs topošajiem studentiem, jo ļaus iepazīties ar iespējamām nākotnes perspektīvām, izvēloties atbilstošo studiju programmu.

Studējošo un absolventu reģistrs noteikts kā Valsts izglītības informācijas sistēmas sastāvdaļa. Datus reģistram par studējošajiem un personām, kuras ieguvušas doktora zinātnisko grādu, sniegs augstskolas un koledžas. Nepersonificētus statistikas datus par absolventu nodarbinātību un ienākumiem reģistram sniegs Valsts ieņēmumu dienests, bet datus par absolventiem, kuriem piešķirts bezdarbnieka vai darba meklētāja statuss, – Nodarbinātības valsts aģentūra.

Grozījumi paredz, ka reģistrā iesniedzamās informācijas apjomu un iesniegšanas kārtību, kā arī publiski pieejamās informācijas apjomu un publiskošanas kārtību noteiks Ministru kabinets.

Likums stāsies spēkā 2017.gada 1.janvārī.

LA.lv