Praktiski
Manas tiesības

Kā tiesā tiek dalīta laulāto manta šķiroties? Ko tiesa noteikti ņem vērā?0

Foto: Favorita1987/Shutterstock

Mēs ar vīru nevarējām vienoties par mantas sadali, tāpēc laulību šķirt jāiet uz tiesu. Kā tiesā tiek dalīta laulāto manta? Vai nekustamo īpašumu, ko esam iegādājušies laulības laikā, vienkārši pārdalīs uz pusēm? ALISE MĀRUPES NOVADĀ

Precīzas atbildes uz šiem jautājumiem nevaram sniegt, nezinot vairākas svarīgas detaļas, ko tiesa, lemjot par kopmantas sadali, noteikti ņem vērā, tāpēc ieteicams pirms tiesas vēl aprunāties ar kādu juristu. Taču dažas būtiskas lietas tomēr der atgādināt.

Civillikumā teikts, ka katrs laulātais patur mantu, kas piederējusi viņam pirms laulības, kā arī to mantu, ko viņš iegūst laulības laikā kā atsevišķu. Viss, ko laulības laikā vīrs un sieva iegūst kopīgi vai viens no viņiem, bet ar abu līdzekļiem vai ar otra palīdzību, ir laulāto kopīga manta. Šaubu gadījumā tiek pieņemts, ka šī manta pieder abiem līdzīgās daļās.

“Laulības šķiršanas lietās, izspriežot strīdus par mantas piederību vienam vai otram no laulātajiem, tiek ņemti vērā vairāki faktori,” skaidro juriste Kristīne Krēsliņa. “Vienmēr tiek precizēts nekustamā īpašuma iegūšanas laiks – pirms vai pēc laulības noslēgšanas. Ja nekustamais īpašums iegādāts pirms laulības, tas tiek uzskatīts par vīra vai sievas atsevišķu mantu. Taču, ja nekustamais īpašums iegādāts laulības laikā, tas var būt gan viena laulātā atsevišķa manta, gan abu kopīga manta – viss atkarīgs no iegūšanas veida. Tiek ņemts vērā, kurš no laulātajiem iegādājies vai ieguvis strīdus nekustamo īpašumu, vai viens ir devis otram līdzekļus īpašuma iegādei, vai kā citādi ar savu darbību veicinājis un sekmējis iegādi. Tāpat būs jāprecizē, kādā veidā izpaudusies otra laulātā dalība nekustamā īpašuma iegādē un kādus pierādījumus laulātais ir iesniedzis tiesā savu prasījumu pamatošanai.”

Ja nekustamais īpašums ir viena laulātā atsevišķa manta, tas uz viņa vārda jāieraksta zemesgrāmatā.

“Taču īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā uz viena laulātā vārda ne vienmēr būs pietiekams pierādījums viņa īpašuma tiesībām uz nekustamo īpašumu kā atsevišķu mantu,” precizē juriste. “Nekustamais īpašums, kas iegādāts laulības laikā un zemesgrāmatā ierakstīts uz viena laulātā vārda, bet kuru iegādājies otrs laulātais par saviem līdzekļiem, nav atzīstams par viena laulātā atsevišķu, bet gan par abu laulāto kopīgu mantu. Laulātais savu daļu laulāto kopīgajā mantā var nodot pārvaldījumā otram laulātajam.”

Tātad, ja vīra un sievas kopīgais nekustamais īpašums ierakstīts zemesgrāmatā tikai uz viena laulātā vārda, tiesa var arī secināt, ka otrs laulātais savu daļu šajā īpašumā nodevis pirmā laulātā pārvaldībā.

UZZIŅA

• Laulāto mantas sastāvu nosaka uz to brīdi, kad faktiski pārtraukta laulāto kopdzīve un kopīga saimniekošana.

• Ja kāda konkrēta manta ir atsevišķa, tas jāpierāda laulātajam, kurš to apgalvo.

LA.lv
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.