Latvijā
Novados

Atbrīvo Jēkabpils sociālā dienesta vadītāju0

Foto: Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Jēkabpils pilsētas domes sēdē pašvaldības deputāti ar balsu vairākumu atbrīvojuši no ieņemamā amata Jēkabpils sociālā dienesta vadītāju Juri Tužikovu.

Par Tužikova atbrīvošanu no Jēkabpils sociālā dienesta vadītāja amata nobalsoja astoņi, bet atturējās trīs deputāti.

No ieņemamā amata Tužikovs atbrīvots pēc Darba likuma 101.panta pirmās daļas 11.punkta – darbinieks pārejošas darbnespējas dēļ neveic darbu vairāk nekā sešus mēnešus, ja darbnespēja ir nepārtraukta, vai vienu gadu triju gadu periodā, ja darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem, šajā laikā neieskaitot grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, kā arī darbnespējas laiku, ja darbnespējas iemesls ir nelaimes gadījums darbā, kura cēlonis saistīts ar darba vides faktoru iedarbību, vai arodslimība.

Pēdējā darba diena Jēkabpils sociālā dienesta vadītāja amatā Tužikovam būs 27.jūnijs.

Lai izvēlētos jaunu Jēkabpils sociālā dienesta vadītāju, pašvaldība pretendentiem izsludinās atklātu konkursu.

Līdz brīdim, kamēr tiks izvēlēts jauns Jēkabpils sociālā dienesta vadītājs, šos pienākumus pildīs dienesta Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja Larisa Laizāne.

LA.lv