Uncategorized

Atpakaļpirkums0

Foto – Valdis Semjonovs

Kāds paziņa man ir parādā lielāku naudas summu. Mēs gribētu vienoties par atmaksu bez tiesas. Paziņa ieteica man nopirkt viņa dzīvokli un no tā vērtības atskaitīt parāda summu.

Taču viņš grib noslēgt pirkuma līgumu ar nosacījumu, ka pēc laika, kad būs nauda, viņš šo dzīvokli no manis atpirks – lai es to nepārdotu kādam citam. Vai tas vispār ir atļauts un kā tādu līgumu noslēgt? 
Gunārs Salaspilī

 

 

Civilllikuma 2054. pants tik tiešām paredz iespēju noslēgt šādu atpakaļpirkuma līgumu, kad pircējs uzņemas iegādāto lietu pārdot atpakaļ pārdevējam pēc viņa pieprasījuma. Tas nozīmē, ka pirkuma līgumā varat iekļaut šādu nosacījumu.

Likums nosaka: ja atpakaļpirkuma tiesības ierobežotas ar konkrētu termiņu, tam noslēdzoties, izbeidzas arī šīs tiesības. Pretējā gadījumā tiesības nekad nenoilgst. Tātad jums ir jāvienojas ar paziņu, cik ilgā periodā (piemēram, gada laikā) viņš šo dzīvokli atpirks, jo pretējā gadījumā citam šo dzīvokli pārdot nevarēsiet.

Ja atpakaļpirkuma nosacījumi un cena līgumā nav fiksēti un par to vēlāk nenotiek labprātīga vienošanās, pirkuma cenu nosaka tiesa saskaņā ar to vērtību, kāda lietai ir atpakaļpirkuma laikā. Bet, ja cena noteikta līgumā, tad tā paliek spēkā neatkarīgi no tā, vai lietas vērtība pieaugusi vai samazinājusies. Apstrīdēt šādu pirkumu var tikai tad, ja no tā rastos pārmērīgs zaudējums.

Tas nozīmē, ka jums līgumā ir jāvienojas par atpakaļpirkuma cenu un kārtību (piemēram, ka pārdevējam ir jāizsaka jums piedāvājums atpirkt šo dzīvokli trīs mēnešus pirms līguma noslēgšanas, ka pēc šī piedāvājuma jums ir jāapmaksā visi rēķini par apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem, kā arī nodokļi, jāizdeklarē no dzīvokļa personas, kas laikā, kad dzīvoklis bijis jūsu īpašumā, tur uzrādījuši savu dzīvesvietu, jāizbeidz noslēgtie īres līgumi u.tml.).Tas jādara, lai pēc tam nerastos problēmas un nebūtu jātiesājas.

Ja tomēr nolīgtajā termiņā dzīvokli atsavināsiet kādam citam, pārdevējs varēs prasīt no jums tikai zaudējumu atlīdzību, bet pret trešo personu, kas būs šo dzīvokli nopirkusi, viņš varēs vērst savu atpakaļpirkuma prasību tikai tad, ja atpakaļpirkuma tiesības būs ierakstītas zemesgrāmatā. Varat arī līgumā ierakstīt prasību, lai pārdevējs atpērk šo dzīvokli pēc kāda laika un par noteiktu cenu.

 

Konsultēja juriste Kristīne Krēsliņa.

 

LA.lv