Ekonomika
Bizness

Juridisko adresi drīz vairs nevajadzēšot 4

Foto – Shutterstock

Tieslietu ministrija (TM) ierosina paredzēt, ka Latvijas juridiskā statusa iegūšanai pietiktu ar reģistrēto adresi Latvijā, kas nodrošina sasniedzamību, un liek priekšā atteikties no juridiskās adreses definīcijas.

Ierosināts arī atteikties no nekustamo īpašumu īpašnieku piekrišanām, aizstājot tās ar pieteikuma iesniedzēja, piemēram, kapitālsabiedrības valdes, apliecinājumu par to, ka komersantam ir tiesības reģistrēt juridisko adresi konkrētajā adresē un ka komersants attiecīgajā adresē ir arī sasniedzams. Tas izriet no TM informatīvā ziņojuma “Par komersantu juridisko adrešu regulējumu”, kas tiek virzīts apstiprināšanai valdībā.

Patlaban, lai juridisko adresi reģistrētu, ir nepieciešams saņemt arī nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanu. Bet šī piekrišana tikai apliecina faktu, ka komersantam ir tiesības lietot telpas, taču nekādā veidā neapliecina un negarantē, ka uzņēmējs faktiski atrodas un ir sasniedzams šajā vietā. Prasība par nekustamā īpašuma īpašnieku piekrišanu nekādā veidā neattur negodprātīgus komersantus, tajā skaitā tādus, kas iesaistās fiktīvā komercdarbībā un nodokļu nemaksāšanas shēmās.

Uzņēmumu reģistram (UR) iesniegto sūdzību skaits par neatrašanos juridiskajā adresē ir nevis samazinājies, bet tieši pretēji – pieaudzis. UR vidēji mēnesī saņem 120 iesniegumus par neatrašanos juridiskajā adresē. Turklāt lielā daļā no gadījumiem ir aizdomas par nekustamā īpašuma īpašnieka parak-stu viltošanu. No 2011. gada 1. jūlija līdz 2017. gada 31. maijam Uzņēmumu reģistrs ir nosūtījis materiālus tiesībsargājošām iestādēm par komersanta neatrašanos juridiskajā adresē (iespējams, viltota nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišana) par 2876 subjektiem. Tas nozīmē, ka vidēji par 40 subjektiem mēnesī.

Atgādināsim, ka šā gada 13. jūlijā stājās spēkā Komerclikuma grozījumi, kas paredz, ka komersanta darbību var izbeigt, ja tas nav sasniedzams norādītajā juridiskajā adresē. Proti, turpmāk, ja sabiedrība nebūs sasniedzama norādītajā juridiskajā adresē, kapitālsabiedrībai var tikt piemērota tā sauktā “vienkāršotā likvidācija”.

Atbilstoši jaunajai kārtībai Uzņēmumu reģistram, saņemot iesniegumu no, piemēram, nekustamā īpašuma īpašnieka vai Valsts ieņēmumu dienesta, būs jānosūta kapitālsabiedrībai brīdinājums par potenciālo pārkāpumu – nesasniedzamību juridiskajā adresē. Kā sasniedzamības kritērijs ir izvirzīta korespondences saņemšana, nevis faktiska atrašanās norādītajā adresē. Ja kapitālsabiedrība neatbildēs uz nosūtīto brīdinājumu, UR pieņems lēmumu par kapitālsabiedrības darbības izbeigšanu.

Latvija komersanta juridisko adresi saista ar komersanta pienākumu saņemt korespondenci.

LA.lv