Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1917. gada 25. aprīlī 16

Foto no wikipedia.com

“Dzimtenes Ziņas”

Lidotāja vāverīte Kurzemē. Savāds viesis, par kuru jādomā, ka tāds tikai tāļākās pasaules daļās sastopams, atrodams Baltijā. Šis viesis ir lidotāja vāverīte, tāds mazs brūngans jeb iedzeltens zvēriņš, kuram starp kājām ir pelēki brūna, spalvām apaugusi lidošanas plēve. Pēdējos gados šis zvēriņš ir tapis par retumu, jo biezie bērzu, apšu un liepu meži, kuros tas ar sevišķu labpatiku uzturējās, pa lielākai daļai ir izcirsti un izbeigušies. Ziemās šīs vāverītes pārtiek no apšu pumpuriem, tā ka tas koks, kurā tās pārziemo, dod tām arī vajadzīgo pārtiku. Sudrabpelēkā krāsa ziemā tai ir liels aizsargs pret vajātāju, jo tā no apšu un bērzu gaišās mizas maz atšķiras. Caur savu lidošanas plēvi vāverīte var lēkāt uz 30 metru lielu attālumu. Īstenībā to par lidošanu nosaukt nevar, gan vairāk tā ir dēvējama par krišanu. Pa dienu šīs vāverītes guļ savā ligzdā. Viņas ir ļoti līdzīgas mūsu vāverītēm un arī ēdot sēž tāpat kā parasti. Ja kaut kur šis zvēriņš tiek manīts, tad šo reto dzīvnieku būs saudzēt.

LA.lv