Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1918. gada 5. jūnijā0

Foto – Shutterstock

“Rīgas Latviešu Avīze”

Sala. Daudz raižu un zaudējumu šejieniešiem dara noziedzīgi ļaudis, izlaupīdami izstādītus kartupeļus no zemes, dažam pat vairākkārt, tā ka sēkla pietrūka un beigās zeme palika tukša. Zemkopji sāka naktīm laukus apsargāt un arī dažus vainīgos pienāca. Tā mežsargs B., savus laukus sargādams, trīs naktis no vietas tika aplaupīts, bet taču trešā naktī vainīgo pieķēra, kurš izraktos kartupeļus pa puspūram pārdevis pa 28 kap. mārciņā. Tas izrādījās par kādu Kasparu Vāveri, kurš piedzīvojis Zolitūdē pie sava sievastēva Būča. Tas pie tam vēl sparīgi pretojies un lieliski uzstājies, ka bada dēļ kartupeļus laupījis un ar tiem tirgojies. Atriebības dēļ ceturtā naktī atlikušais kartupeļu lauks bijis izvandīts un izspārdīts uz nekrietnāko.

LA.lv