Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1918. gada 7. maijā0

Foto-Shutterstock

Dzimtenes Ziņas 

Odzes. Siltajam laikam tuvojoties, parasti šejienes mežos sarodas daudz odžu, kuru kodums no drēbēm neaizsargātā miesas daļā var arī lieliem cilvēkiem būt nāvīgs. Šie rāpuļi ir jo enerģiskā kārtā izskaužami. Pirms nosēšanās mežā vajaga rūpīgi pārmeklēt apkārtni, jo odzes mēdz uzturēties zem akmeņiem un cauriem celmiem. No odzes sakostais loceklis tūdaļ cieši jānosien, lai aizturētu asins ieplūšanu ķermenī, un brūce ir krietni jāizspaida vai vislabāk jāizsūc, tikai pie tam jāievēro, ka zīdējam nav lūpās vai mutē kāda skramba, caur kuru tas atkal savukārt var saģiftēties. Sakostais tūliņ vedams pie ārsta, kurš tad brūcē iekļuvušo ģifti iznīcina. Nosietā locekļa saites ir vēlākais pēc stundas laika atraisāmas.

LA.lv