Kultūra
Kultūrpolitika

Kultūras ministrija aicina reģistrēt profesionālās radošās organizācijas2

Foto – km.gov.lv

Kultūras ministrija (KM) aicina līdz 1.septembrim reģistrēt profesionālās radošās organizācijas, aģentūra LETA uzzināja KM.

Saskaņā ar Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likumu, kas stājās spēkā šī gada 1.janvārī, profesionālajām radošajām organizācijām līdz 1.septembrim jāveic reģistrācija KM.

Profesionālās radošās organizācijas var tikt reģistrētas, ja tās apvieno vismaz 50 fiziskās personas arhitektūras, dizaina, teātra, mūzikas, vizuālās mākslas, dejas, literatūras, kinematogrāfijas vai zinātniskās jaunrades jomā.

Saskaņā ar minēto likumu, reģistrējot profesionālo radošo organizāciju KM, tai jāpārskata un jāatjauno savs biedru saraksts, kā arī, ja nepieciešams, jāveic izmaiņas savos statūtos atbilstoši likuma prasībām.

Reģistrējoties KM, jāiesniedz iesniegums, biedru saraksts un biedrības darbības plāns turpmākajiem trīs gadiem.

Lēmumu par reģistrāciju KM jāpieņem viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.

Kā ziņots, šī gada 1.janvārī stājas spēkā Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likums. Tajā noteikts radošo personu un profesionālo radošo organizāciju statuss, ko paredzēts piešķirt tādās profesionālās mākslinieciskās jaunrades jomās kā arhitektūra, dizains, teātris, mūzika, vizuālā māksla, deja, literatūra un kinematogrāfija un zinātnisko jaunradi attiecīgajās radošajās jomās.

Par radošu personu ir atzīstama fiziska persona – autors vai izpildītājs Autortiesību likuma izpratnē, kura ir profesionālas radošas organizācijas biedrs, rada vai ar savu izpildījumu radoši interpretē mākslas darbus likumprojektā noteiktajās radošajās jomās, vai arī ir persona, kuras radītie darbi vai izpildījumi vismaz trīs gadu periodā pirms radošās personas statusa iegūšanas ir publicēti vai publiskoti Autortiesību likuma izpratnē.

Tāpat šis statuss var tikt piešķirts personai, kas ar savu radošo vai zinātnisko darbību sniedz ieguldījumu profesionālās mākslas un kultūras attīstībā, ko apliecina attiecīgajā radošajā jomā darbojošās profesionālā radošā organizācija vai to apvienība.

Likumā noteikts, ka profesionālā radošā organizācija ir profesionālo radošo organizāciju reģistrā iekļauta biedrība, kurā apvienojušās vismaz 50 personas, un kuras mērķis ir attīstīt savu pārstāvēto radošo jomu un atbalstīt Latvijas garīgās un materiālās kultūras attīstību un nostiprināšanu, sabiedrības kultūras vajadzību apmierināšanu un attiecīgajā radošajā jomā nodarbināto personu radošo darbību un mākslas darbu izplatīšanu.

LA.lv