Laukos
Mežsaimniecība

Latvija skaitļos. Zaļā zelta krājumi0

Raugoties no kosmosa, Latvija ir viena no zaļākajām valstīm Eiropā, jo aptuveni puse mūsu valsts teritorijas ir klāta ar mežiem. Lai gan bieži dzirdēts viedoklis, ka Latvijas meži ir nesaudzīgi izcirsti, tomēr patiesībā mežu platība pat palielinās, jo izcirsto mežu vietā tiek stādīti jauni un daļa no lauksaimniecībā neizmantotās zemes ir aizaugusi ar mežiem.

Vēl viena tendence ir lapu koku īpatsvara pieaugums Latvijas mežos: vēl 2004. gadā proporcija bija 56% pret 44% par labu skuju kokiem, bet pašlaik tā apgriezusies otrādi (45% pret 55%).

LA.lv