Dabā
Medības

Likumu prasības: Kā iegūt medību ieroci1

Mednieku kursi

Iekams iegādāties medību ieroci, jāiziet mednieku kursi un jānokārto pārbaudījumi. Jāiemācās no galvas atbildes uz 1000 jautājumiem. Teorijas eksāmenam tiek dotas 90 minūtes. Pa šo laiku jāatbild uz 60 jautājumiem un ir pieļaujamas tikai sešas kļūdas. Pēc teorijas eksāmena seko šaušanas pārbaudījums, kurā var izvēlēties šaušanu uz skrejošu mežacūku 35 metros vai lidojošos mērķos. Pārbaudījums tiek kārtots ar gludstobra ieroci. Četri šāvieni jāveic uz stāvošu mērķi un seši uz kustībā esošu. Lai pārbaudījums tiktu nokārtots, jāiegūst vismaz 50 punkti no 100. Lidojošie mērķi (māla šķīvīši) ir jāsašauj vismaz 12 no 25. Vītņstobra ieroča iegādes atļauju saņem pēc tam, kad ir nokārtots atbilstošs eksāmens. Četri šāvieni uz stāvošu no atbalsta un seši šāvieni uz kustīgu mērķi no rokas. Jāsavāc vismaz 50 punkti.

Mednieka kursus piedāvā vairākas mednieku skolas, piemēram, mednieku skola Taurs, Latvijas Safari klubs, Latvijas Mednieku apmācības centrs, Meža konsultāciju un apmācības centrs, kā arī mazākas mednieku skoliņas visā Latvijā. 
Sākt mācības mednieka kursos var jau no divpadsmit gadiem. No šī vecuma vecāku vai instruktora uzraudzībā drīkst trenēties šautuvē. Nokārtojot mednieka eksāmenu, jaunieši līdz 18 gadu vecumam drīkst medīt ar slazdiem un rīkiem. Pēc astoņpadsmit gadiem personai ir tiesības iegādāties gludstobra ieroci. Sasniedzot 21 gada vecumu, mednieks pēc atbilstoša šaušanas pārbaudījuma nokārtošanas drīkst iegādāties vītņstobra ieroci.


Pirmās palīdzības kursi
Topošajam medniekam ir jāiziet pirmās palīdzības kursi. Aptuvenās izmaksas 20 – 50 eiro. Pakalpojumu piedāvā samariesi.lv, pirmapalidziba.lv, red-cross.lv un citi. 
Medicīniskā komisija
Lai saņemtu ieroča iegādes atļauju, nepieciešams iziet medicīnisko komisiju, kuras sastāvā ir neirologs, oftalmologs, otolaringologs, ķirurgs vai traumatologs ortopēds, psihiatrs un narkologs. Komisiju vada ģimenes ārsts. Komisijas atzinumu kompleksi var saņemt doktorātos. Izmaksas ir 30 – 50 eiro. 


Apliecība

Kad medību eksāmens nokārtots, skola, kur notikusi apmācība, nosūta dokumentus Valsts meža dienestam. Tā speciālisti sagatavo jaunā mednieka dokumentu – apliecību. To var saņemt pa pastu, sava reģiona virsmežniecībā vai mežniecībā.


Seifs

Seifs uzstādāms deklarētajā dzīvesvietā, deklarācijā norādītajā papildu adresē un nekustamajā īpašumā, arī kopīpašumā (dzīvoklī, dzīvojamā mājā). Likums nosaka ieroču seifa konfigurāciju. Metāla kastes (seifa) sieniņām ir jābūt vismaz 2,5 mm biezām. Ja seifa izmēri ir mazāki nekā 1500x400x300 mm, to stiprina, savienojot ar grīdu vai sienu. Var uzstādīt arī cita materiāla speciāli šaujamieroča glabāšanai paredzētu rūpnieciski ražotu seifu. Seifā jābūt atsevišķam slēdzamam nodalījumam munīcijas glabāšanai. Kad seifs uzstādīts, policijas pārstāvis ierodas, lai pārbaudītu tā atbilstību prasībām un pēc tam tiek pieņemts lēmums par ieroča iegādes atļaujas izsniegšanu.
Seifa atslēgas jāglabā tikai ieroča īpašniekam vien zināmā vietā. Ne laulātais draugs, ne vecāki, ne bērni nedrīkst zināt, kur atrodas atslēgas no seifa.
Ierocis seifā tiek glabāts izjauktā veidā, ja tas ir iespējams. Karabīnes, pusautomāti un citu veidu ieroči, kas nav izjaucami, glabājas seifā nepielādēti. Munīcija tiek glabāta atsevišķi no ieroča slēdzamā seifa nodalījumā.


Ieroču atļaujas

Iegādes atļauja.
Ar mednieka apliecību, pasi un kvīti par valsts nodevas nomaksu mednieks dodas uz savas deklarētās dzīvesvietas Valsts policijas iecirkņa Licencēšanas un atļauju sistēmas biroju, kur ir jāraksta iesniegums. Līdzi jābūt vienai foto-
grāfijai (3×4 cm). Pēc tam tiek noformēta ieroču iegādes atļauja. Tā ir derīga trīs mēnešus kopš dienas, kad policija pieņēmusi lēmumu par tās izsniegšanu. Ieroču iegādes atļauja dod tiesības iegādāties ieroci no tirdzniecības uzņēmuma Latvijā vai ārvalstīs, kā arī no fiziskas personas.

Glabāšanas atļauja. Piecu darba dienu laikā jaunais šaujamierocis ir jāreģistrē Valsts policijā, kur persona saņem ieroča glabāšanas atļauju.

Pārvadāšanas atļauja. Ja ieroci paredzēts iegādāties ārzemēs, policijā jāsaņem arī pārvadāšanas atļauja.

Kolekcijas atļaujas jāsaņem personām, kuras vēlas uzglabāt vairāk nekā desmit šaujamieroču vienības.

Eiropas šaujamieroču apliecība tiek izsniegta uz pieciem gadiem ar iespēju pagarināt. Tā nepieciešama, lai ar savu ieroci izbrauktu uz citām Eiropas valstīm, ieskaitot Lietuvu un Igauniju.

Glabāšanas atļauju citas personas ierocim var saņemt jebkurš. Protams, abām pusēm vienojoties. Fiziskā persona, kura vēlas lietot ieročus, un to īpašnieks raksta iesniegumu Valsts policijas struktūrvienībā, kurā reģistrēti attiecīgie ieroči. Fiziskā persona, kas vēlas lietot citas personas ieroci, iesniegumam pievieno vienu fotogrāfiju (3×4 cm), kas uzņemta ne senāk kā pirms sešiem mēnešiem.


Pārvadāšana

Ārpus medību iecirkņa ierocis jāpārvadā izjaukts (ja iespējams), iesaiņots un atsevišķi no munīcijas. Sporta sacensību vai medību laikā nepieciešamības gadījumā ieroci var uzglabāt speciāli šim mērķim ierīkotā metāla vai cita ekvivalenta materiāla rūpnieciski ražotā ieroču kastē, seifā medniekmājā vai sporta centra telpās. 
Pārvadājot ieroci, ir atļauts īslaicīgi (līdz divām stundām) uzglabāt transporta līdzeklī. Ieroču kaste vai futrālis jānovieto pēc iespējas drošākā vietā un jāparūpējas, lai tas nav redzams no ārpuses. Transporta līdzeklim jābūt aizslēgtam. 
Individuālajās medībās sava kluba medību iecirkņa teritorijā ieroci var pārvadāt neiesaiņotu. Tam jābūt izlādētam – patrontelpai jābūt tukšai un aptverei izņemtai. 
Dzinējmedību laikā pārbraucienos medību iecirkņa teritorijā medību šaujamieroci pārvadā izlādētu, bet tas var būt neiesaiņots.

Klusinātājs

Latvijā ir atļauts izmantot šāviena trokšņa slāpētājus, kas neslāpē šāviena troksni vairāk par 70 procentiem. Klusinātāju aizliegts izmantot garstobra–vītņstobra medību šaujamieročiem ar kalibru līdz 5,6 milimetriem, kuriem tiek izmantota munīcija ar apmales kapselēm.


Valsts nodevas


 Par teorētisko mednieka kandidāta eksāmenu (VMD) – 28,46 eiro.
 Par teorētisko medību vadītāja eksāmenu (VMD)  – 14,23 eiro.
 Par praktisko eksāmenu šaušanā ar gludstobra vai vītņstobra šaujamieroci (VMD)  – 14,23 eiro.
 Maksājums par mednieka vai medību vadītāja apliecību (VMD)  – 1,42 eiro.
 Valsts nodeva par medību sezonas karti – 14,23 eiro.
 Valsts nodeva par ieroča iegādāšanās atļaujas izsniegšanu – 8,54 eiro.
 Par ieroča glabāšanas atļaujas izsniegšanu B, C vai D kategorijas garstobra–gludstobra šaujamieročiem – 8,54 eiro.
 Par ieroča glabāšanas atļaujas izsniegšanu B vai C kategorijas garstobra–vītņstobra ieročiem – 17,07 eiro.
 Par ieroču kolekcijas atļaujas izsniegšanu – 142,29 eiro.
 Par Eiropas šaujamieroču apliecības izsniegšanu – 62,61 eiro.
 Par Eiropas šaujamieroču apliecības derīguma termiņa pagarināšanu – 4,27 eiro.
 Par noteiktas ieroču atļaujas dublikāta vai atkārtotas atļaujas izsniegšanu – 4,27 eiro

Vairāk lasiet žurnāla “Medības” īpašajā pielikumā “Ieroči”

LA.lv