Latvijā
Sabiedrība

Plāno paplašināt trūcīgas personas pabalsta saņēmēju loku 16

Foto – Shutterstock

Labklājības ministrija (LM) plāno precizēt kritērijus īpašumiem, kas ģimenei var piederēt papildu paredzētajiem Ministru kabineta noteikumos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu, liecina šodien Ministru kabineta komitejā atbalstītie grozījumi.

Ņemot vērā Valsts kontroles (VK) priekšlikumus, LM ir izstrādājusi grozījumus Ministru kabineta “Noteikumos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”.

VK, iepazīstoties ar visu 119 pašvaldību saistošajiem noteikumiem, konstatēja ka noteikumos paredzētās tiesības noteikt papildu īpašumu, kas nav jāņem vērā, novērtējot ģimenes materiālo stāvokli. Kontrole norāda, ka iespēja pašvaldībām saistošajos noteikumos noteikt vēl dažādus papildu kritērijus trūcīgas personas statusa noteikšanai var radīt atšķirīgu attieksmi pret iedzīvotājiem dažādās pašvaldībās.

Vienlaikus grozījumos iecerēts, ka pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka ikmēneša kredītmaksājuma apmēru līdz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēram vienīgajam mājoklim, par kuru pašvaldības sociālais dienests samazina ģimenes kopējo vidējo ienākumu summu mēnesī. Šo iebildumu neatbalsta Latvijas Lielo pilsētu asociācija, aicinot atstāt negrozītu punktu, tādējādi nodrošinot, ka tiek saglabāta katras pašvaldības rīcības brīvība izlemt par šādu atvieglojumu.

Tāpat grozījumi noteikumos paredz pilnveidot Ministru kabineta noteikumos noteikto iztikas līdzekļu deklarācijas formu, papildinot to ar visiem paredzētajiem ienākumu un mantas veidiem, lai mazinātu risku, ka ģimene, aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju, nebūs izpratusi, kādas ziņas ir būtiskas ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanai.

Minētos grozījumus valdībā plānots pēc divām nedēļām.

LA.lv