Laukos
Politika

Rosina PVD pārbaudes uz Baltkrievijas un Latvijas robežas veikt visu diennakti0

Foto no arhīva

Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) robežkontroles punktos uz Baltkrievijas un Latvijas robežas “Pāternieki” un “Silene” no nākamā gada robežkontroles pārbaudes veiks diennakts režīmā, paredz Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotie un starpinstitūciju saskaņošanai nodotie grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm.

ZM atgādina, ka PVD ir izveidotas piecas amata vietas pārtikas nekaitīguma, nepārtikas preču drošuma un augu izcelsmes dzīvnieku barības kontroles nodrošināšanai visu diennakti robežšķērsošanas vietā “Vientuļi” uz Latvijas un Krievijas robežas. Patlaban Krievijas pusē esošo ceļu un tilta sliktā stāvokļa dēļ kopš kontroles punkta “Vientuļi” atvēršanas pagājušā gada pavasarī kravu autotransporta kustībai neviena krava dienesta kontrolei nav uzrādīta un no izveidotajām piecām PVD amata vietām aizpildīta ir tikai viena. Kamēr Krievijas puse nesakārtos savu ceļu un tiltu infrastruktūru, “Vientuļos” nebūs nepieciešams nodrošināt dienesta kontrolei pakļauto kravu robežkontroli pilnā apjomā.

Savukārt kontroles punktos uz Baltkrievijas un Latvijas robežas “Pāternieki” un “Silene” pēdējos gados strauji audzis kontrolējamo kravu skaits. “Silenē” strādā četri dienesta inspektori 12 stundas – no plkst. 9 līdz 21 – septiņas dienas nedēļā, nodrošinot pārtikas nekaitīguma, nepārtikas preču drošuma, augu izcelsmes dzīvnieku barības un fitosanitāro robežkontroli. “Pāterniekosi’ nepietiekamā inspektoru skaita dēļ fitosanitārā robežkontrole notiek tikai laikā no plkst. 9 līdz 21 septiņas dienas nedēļā, bet pārējos kontroles veidus dienests nodrošina visu diennakti. PVD inspektoriem nestrādājot nakts stundās, veidojas kontrolējamo kravu uzkrājums, un PVD regulāri saņem sūdzības no pārvadātājiem par ilgo laiku, kas jāgaida līdz kravas kontrolei, kā arī iebildumus no muitas dienesta par ilgstošu autotransporta atrašanos kontroles punkta teritorijā. “Pāterniekos” lielākā kravu plūsma sākas nakts stundās, kad strādā tikai viens inspektors. Ja kravu fitosanitārā kontrole tiktu nodrošināta visu diennakti un maiņā strādātu divi inspektori, neveidotos rinda un paātrinātos kravas kontroles laiks, norāda ZM.

ZM atgādina, ka valdība šā gada 16. augusta sēdē izlēma atļaut robežšķērsošanas vietā “Vientuļi” izveidotās četras amata vietas uz laiku līdz pastāvīgas kontroles uzsākšanai PVD izmantot kontroles punktā “Pāternieki” fitosanitārās robežkontroles nodrošināšanai visu diennakti, un kontroles punktā “Silene” pārtikas nekaitīguma, nepārtikas preču drošuma, fitosanitāro un augu izcelsmes dzīvnieku barības robežkontroles nodrošināšanai visu diennakti. Tāpēc ZM sagatavojusi grozījumus MK noteikumos, kas paredz, ka “Pāterniekos” un “Silenē” robežkontrole notiks visu diennakti līdz pastāvīgas kontroles uzsākšanai kontroles punktā “Vientuļi”.

Par noteikumiem vēl lems valdība. Plānots, ka grozījumi noteikumos stāsies spēkā 2018. gada 1. janvārī, jo PVD nepieciešams konkursa kārtībā atlasīt jaunos inspektorus un nodrošināt viņu apmācību.

LA.lv