Latvijā
Izglītība

Skrundas novada pašvaldība nepārņems Profesionālo vidusskolu 4

Foto – www.skrundasavs.lv/

Skrundas novada domes ārkārtas sēdē nolēmusi nepārņemt Skrundas Profesionālo vidusskolu no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pašvaldības pakļautībā un uzturēšanā.

Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece (“Reģionu apvienība”) aģentūru LETA informēja, ka lēmums “Par Skrundas Profesionālās vidusskolas likvidācijas procesu” bija saistīts ar IZM piedāvājumu šo mācību iestādi pārņemt pašvaldībai, kas bijis jānolemj līdz 18.martam, taču dome to nolēma noraidīt, astoņiem deputātiem balsojot “par” un diviem atturoties.

Deputāti sēdē diskutēja par šo piedāvājumu, izvērtējot informāciju par aprēķiniem saistībā ar mācību iestādes uzturēšanu, tāpat izvērtējot IZM sniegto informāciju par skolēnu skaitu, un vairākums nolēma, ka Skrundas novada pašvaldība to nevar atļauties.

Kā ziņots, nepietiekama izglītojamo skaita dēļ Izglītības un zinātnes ministrija plāno slēgt piecas profesionālās izglītības iestādes, liecina valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie rīkojuma projekti.

Lai nepieļautu nelietderīgu valsts līdzekļu izlietojumu vidusskolas ēku uzturēšanai un neefektīvu vidusskolas darbību, likvidācijai pieteikta Skrundas Profesionālā vidusskola, Jaungulbenes Profesionālā vidusskola, Alsviķu arodskola, Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola un Saulaines Profesionālā vidusskola.

Skrundas Profesionālajā vidusskolā, balstoties uz 2014.gada 1.oktobra datiem, valsts finansētās grupās mācās 189 izglītojamie. Vidusskolā šajā mācību gadā tiek īstenotas četras izglītības programmas, turklāt vairākās programmās tikai daļai izglītojamo pēdējā kursā septembrī atļauts kārtot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Pašreizējo izglītības kvalitāti raksturo arī viduvēji vērtējumi profesionālās kvalifikācijas eksāmenos.

IZM veiktais audits norādījis uz būtiskiem finanšu pārkāpumiem. Ņemot vērā to, ka vidusskolā netiek nodrošināta atbilstoša vispārējās un finanšu vadības kontrole, vidusskolā nav nodrošināta valsts budžeta līdzekļu efektīva izmantošana. Vidusskola nespēj stingri nodalīt vidusskolas izglītības procesu no darbības daudzu kafejnīcu darba nodrošināšanā saistībā ar izglītības programmas “Ēdināšanas pakalpojumi” īstenošanu.

IZM pieņēma lēmumu par vidusskolas likvidāciju, to pievienojot Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam. Tehnikums piedāvās iespēju lielākajai daļai no vidusskolas pedagogiem turpināt darbu tehnikumā. Savukārt ministrijas valdījumā un vidusskolas pārvaldīšanā nodotais valsts nekustamais īpašums tiks nodots Finanšu ministrijas valdījumā.

Šādi lēmumi pieņemti, jo, vērtējot vidusskolu darbības rādītājus, demogrāfisko situāciju valstī un vidusskolas turpmākās attīstības iespējas, secināts, ka izglītības iestādes turpmākajos gados nevarēs palielināt izglītojamo skaitu un izglītības programmu piedāvājumu, nodrošināt ēku efektīvu izmantošanu. Nelielā izglītojamo skaita dēļ tās ilgtermiņā nevarēs pastāvēt, jo atbilstoši izglītojamo skaitam piešķirtais valsts budžeta finansējums būs nepietiekams, lai segtu vidusskolas uzturēšanas izdevumus. Nepietiekamais finansējums var ietekmēt arī izglītības kvalitāti nākotnē, jo nebūs iespējams uzlabot izglītības programmu īstenošanas materiāli tehnisko bāzi un ieviest jaunas darba tirgum nepieciešamas izglītības programmas.

LA.lv