×
Mobilā versija
Brīdinājums +14.2°C
Emīlija, visu, kalendāros, neievietoto, vārdu, diena
Pirmdiena, 21. maijs, 2018
21. oktobris, 2013
Drukāt

Kā pārdot paziņas mitekli? Daži padomi līgumam (2)

Foto - Timurs SubhankulovsFoto - Timurs Subhankulovs

Paziņa mani palūdza palīdzēt pārdot viņas dzīvokli, jo pašai nav laika ar to nodarboties. Par starpniecību apsolīja samaksāt. Kā pareizi noformēt tādu līgumu? 
Leonards Rīgā

Pamatnosacījumi


Līgumā jānorāda, ka īpašnieks uztic jums sameklēt pircēju viņa nekustamajam īpašumam, un jūs kā izpildītājs savukārt piekrītat to darīt. Vajadzīga īpašuma adrese, kadastra numurs un citi parametri, kas šajā gadījumā var būt nozīmīgi (piemēram, platība, stāvs, labierīcības u.tml.). Līgumā jāpiemin arī, kādi dokumenti apliecina, ka īpašums pieder šim īpašniekam, piemēram, Zemesgrāmatas apliecības (akta) numurs.

Dokumentā norādiet, ka jūs kā izpildītājs apņematies pārdot īpašumu par cenu, kas savstarpēji ar īpašnieku norunāta, piemēram, par 10 000 EUR, vai citu, par kuru vienosies īpašnieks ar jūsu atrasto pircēju. Starpniekam jāuzņemas veikt visu nepieciešamo, lai īpašumam atrastu pircēju, kurš vēlētos un būtu spējīgs nopirkt to atbilstoši līguma nosacījumiem.

Pienākumi 


Izpildītāja pienākums ir reklamēt īpašumu, informēt par tā pārdošanu māklerus un aģentus, viņš nav tiesīgs atteikties sadarboties ar kādu no ieinteresētajiem. Turklāt izpildītājs informē potenciālos pircējus arī par situāciju nekustamā īpašuma tirgū, iepazīstina tos ar īpašumu, tā vērtību veidojošajiem faktoriem un pārdošanas nosacījumiem.

Izpildītājs saskaņo ar īpašnieku un pircēju darījuma noteikumus, nepieciešamā kredīta saņemšanas un norēķinu kārtību, kā arī organizē darījuma likumīgu noslēgšanu. Izpildītājs atbild par to, ka īpašumu pārdos par tirgus cenu atbilstoši vērtībai pārdošanas brīdī. Izpildītājs turklāt apņemas veikt līgumā noteiktās darbības atbilstoši likumam un ētiskajām normām.

Īpašnieks savukārt uzrāda izpildītājam visus īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu oriģinālus un izsniedz to kopijas, kā arī palīdz saņemt atsavināšanas darījumam nepieciešamās izziņas. Pēc iepriekšējas saskaņošanas ar īpašnieku potenciālajam pircējam jānodrošina īpašuma apskate un jāsniedz patiesa informācija par tā tehnisko un tiesisko stāvokli. Īpašniekam nav tiesību kavēt vai kā citādi traucēt izpildītājam veikt līgumā paredzētās darbības, viņa pienākums ir tās visādā veidā atbalstīt un veicināt.

Samaksa


Izpildītājs par līguma izpildi saņem un īpašnieks apņemas samaksāt konkrētus procentus no darījuma summas, ko pats saņems par īpašuma pārdošanu. Norēķinu kārtību var noteikt dažādu. Piemēram, ja līgumā vienojaties, ka īpašnieks samaksās 3 % no darījuma summas trīs dienu laikā no brīža, kad pircējs ieskaitīs naudu īpašnieka bankas kontā, šāds nosacījums arī ir spēkā.

Nevajadzētu aizmirst līgumā pieminēt arī līgumsodu, piemēram, ka par katru kavējuma dienu īpašnieks maksā izpildītājam 1 % no nesamaksātās summas. Tāpat līgumā varat ietvert nosacījumu, ka īpašnieks apņemas samaksāt izpildītājam norunāto atlīdzību arī gadījumā, ja tas atrod pircēju, kurš grib un ir spējīgs nopirkt īpašumu atbilstoši līguma noteikumiem, bet īpašnieks kaut kādu iemeslu dēļ tomēr atsakās to pārdot.

Vēl līgumā jānorāda, ka īpašnieks apsola samaksāt izpildītājam noteikto atlīdzību arī gadījumā, ja izpildītājs atrod pircēju, kurš nopērk īpašumu, bet to viņam pārdod pats īpašnieks vai cita persona līguma darbības laikā (vai divus mēnešus pēc tā darbības termiņa izbeigšanās), ja par tāda pircēja atrašanu izpildītājs tieši vai netieši ir ziņojis īpašniekam.

Citi nosacījumi


Līgumā jānorāda tā grozīšanas vai papildināšanas nosacījumi, piemēram, ka to var darīt, pusēm savstarpēji vienojoties, turklāt tikai rakstiskā formā. Tāpat var ierakstīt, ka līguma grozījumi un papildinājumi neatceļ esošā līguma punktus, kurus atstāj negrozītus vai nepapildina.

Obligāti līgumā jānorāda strīdu izskatīšanas kārtība. Parasti tā darbības laikā un pēc izbeigšanās puses vadās un ievēro līguma noteikumus un Latvijas likumdošanas normas. Visus strīdus un domstarpības puses risina mierīgu sarunu ceļā, bet neatrisināmu strīdu gadījumā – tiesu iestādēs. Varat arī minēt, ka strīdus jāizšķir konkrētā šķīrējtiesā.

Tāpat līgumā jānorāda tā darbības termiņš un laušanas iemesli. Parasti nosaka, ka līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un darbojas līdz noteiktam datumam. Līgumu var lauzt, pusēm par to savstarpēji vienojoties. Šajā gadījumā iespējams noteikt, ka īpašnieks var vienpusēji lauzt līgumu, samaksājot līgumsodu, kas atbilst samaksai par veiktajiem pakalpojumiem.

Nav liegts dokumentā arī noteikt, ka jūs kā izpildītājs varat vienpusēji lauzt līgumu, ja īpašnieks nepilda tā nosacījumus. Šajā gadījumā īpašniekam ir pienākums samaksāt jums visus izdevumus, kas radušies līguma izpildes laikā, kā arī līgumsodu, kas atbilst sniegtajiem pakalpojumiem.

Konsultēja juriste Kristīne Krēsliņa.

Pievienot komentāru

Komentāri (2)

  1. Vajag aiziet pie notaara. Tie paliidzees …

  2. KAUT KĀ DĪVAINI SANĀK , JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA KONSULTĒ VISUS NOSACĪJUMUS VIENOS VĀRTOS , PROTI : IZPILDĪTĀJA INTERESĒS …………VAI TIKAI JURISTE PATI NAV IZPILDĪTĀJA ???????????

Draugiem Facebook Twitter Google+