Latvijā
Rīga

Advokāti pie “Rīgas mežu” siles. Juridiskos pakalpojumus pērk no bijušajiem darbiniekiem5


Advokāta Alvja Začesta kontaktadrese ir dzīvoklī šādā paneļu mājā Pļavniekos.
Advokāta Alvja Začesta kontaktadrese ir dzīvoklī šādā paneļu mājā Pļavniekos.
Advokāta Alvja Začesta kontaktadrese ir dzīvoklī šādā paneļu mājā Pļavniekos. Foto – Valdis Semjonovs

749 999,99 eiro – par šādu milzīgu summu Rīgas domes kapitālsabiedrība “Rīgas meži” tuvākajos četros gados iepirks juridiskos pakalpojumus no diviem zvērinātiem advokātiem – Alvja Začesta un Andas Auziņas. Šis gan nav pirmais “Rīgas mežu” līgums par juridisko pakalpojumu iepirkšanu. Tādi, turklāt tieši ar minētajām personām, slēgti jau vairākkārt kopš 2011. gada. Taču tik liela summa iepirkumā figurē pirmoreiz, un “Rīgas mežu” skaidrojumi par to, kāpēc juridiskie pakalpojumi jāiepērk un par tiem jāmaksā tik dārgi, nepārliecina. Vēl vairāk jautājumu rodas tāpēc, ka Alvis Začests un Anda Auziņa ir bijušie SIA “Rīgas meži” darbinieki: A. Začests vadījis Juridisko daļu, bet A. Auziņa šajā pašā uzņēmumā bijusi juriste. 2011. gadā abi nodevuši zvērināta advokāta zvērestu – A. Auziņa martā, bet A. Začests jūnijā – un pametuši darbu “Rīgas mežos”.

Kā auga advokātu apetīte

Tieši 2011. gadā saskaņā ar “Rīgas mežu” valdes locekļa Edgara Vaikuļa stāstīto kapitālsabiedrība nolēma likvidēt Juridisko daļu un iepirkt juridiskos pakalpojumus kā ārpakalpojumu. Jau 2011. gadā izsludināts pirmais iepirkums juridiskajiem pakalpojumiem. Kopumā pieteikušies trīs pretendenti, taču līgums ticis noslēgts ar neseno “Rīgas mežu” darbinieci A. Auziņu. Iepirkuma summa, salīdzinot ar vēlākajiem iepirkumiem, gan nebija liela – 19 750 lati bez PVN.

2014. gada otrajā pusē līgums noslēgts jau ar abiem advokātiem – bijušajiem darbiniekiem. Viņi atkal izrādījušies labākie starp trīs pretendentiem. Līguma summa – 39 900 eiro bez PVN. Jau 2015. gada janvārī “Rīgas meži” Iepirkumu uzraudzības birojam (IUB) ziņo par jaunu noslēgtu līgumu – šoreiz par pagaidu juridisko pakalpojumu sniegšanu. Līgums atkal slēgts ar abiem advokātiem, tagad par 28 000 eiro. Bet 2015. gada februārī noslēgts jaun­s līgums – par 326 800 eiro bez PVN. Šajā iepirkumā reizē ar A. Auziņu un A. Začestu piedalījās arī zvērināts advokāts Jānis Spilve. Viņš apstrīdēja “Rīgas mežu” vēlmi slēgt līgumu ar saviem “štata” advokātiem, savā iesniegumā IUB norādot, ka juridisko pakalpojumu sniedzējiem izvirzītas pārāk specifiskas prasības. Proti, juristiem, kas sniedz pakalpojumus “Rīgas mežiem”, tika prasīta iepriekšēja pieredze darbā tieši valsts un pašvaldību institūcijās, turklāt piesaistītajiem vadošajiem speciālistiem tika prasīta darba pieredze tieši institūcijās, kas pārvalda nekustamos īpašumus vai strādā mežsaimniecības un mežizstrādes jomās. J. Spilve uzskatīja, ka tā tiek nepamatoti sašaurināts pretendentu loks. Tomēr IUB bija “Rīgas mežu” pusē un ļāva slēgt līgumu ar A. Auziņu un A. Začestu.

Ar gana iespaidīgo summu pietika vien diviem gadiem, un šā gada sākumā bijis kārtējais iepirkums, kurā, neraugoties uz apjomīgo iepirkuma summu – teju 750 000 eiro – pieteicās tikai viens pretendents: A. Auziņas un A. Začesta apvienība. Februārī ar abiem jau noslēgts līgums.

Kurš uzvarēs iepirkumā, lielā mērā ir atkarīgs no tā, kāda ir iepirkuma specifikācija: kas tiek prasīts no attiecīgā pakalpojuma sniedzējiem. Tāpēc būtisks ir jautājums, kurš gatavoja iepirkumu specifikāciju šajā gadījumā. Varbūt tā bija pati A. Auziņa vai viņas turpmākais ilggadējais partneris A. Začests? Uz šo jautājumu “Rīgas meži” atbildēja, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu iepirkuma dokumentācijas sagatavotāji nedrīkst būt saistīti ar kandidātu vai pretendentu. Tāpat uzņēmums apgalvoja, ka iepirkuma dokumentāciju esot gatavojuši kādi vārdā nenosaukti “Rīgas mežu” biroja darbinieki un pieaicinātie speciālisti, kas “nebija saistīti ne ar vienu no personām, kas juridisko pakalpojumu iepirkumos piedalījušās kā pretendenti”.


Izmaksas pieaug

Kāpēc “Rīgas mežiem” nepieciešami juridiskie ārpakalpojumi par tik lielu summu, kāpēc izmaksas tik strauji aug un kāpēc iepirkuma uzvarētāji vienmēr ir tie paši advokāti? Rast atbildes nebija vienkārši. Par saziņu ar presi atbildīgais “Rīgas mežu” valdes loceklis Edgars Vaikulis sākumā gan paskaidroja, ka iepirkt ārpakalpojumu uzņēmumam esot ekonomiski izdevīgāk nekā algot štata juristus. Par šo naudu visus “Rīgas mežiem” nepieciešamos juridiskos pakalpojumus nodrošinot ne tikai minētie advokāti, bet kopumā 4 – 5 atbilstošas kvalifikācijas juristi. Taču, kad vēlējos salīdzināt šo izdevīgumu un lūdzu informāciju par to, cik izmaksājusi juristu algošana līdz 2011. gadam, pie informācijas tikt nebija viegli – E. Vaikulis kavējās ar datu sniegšanu, bet, iesniedzot oficiālu informācijas pieprasījumu, atbildi nācās gaidīt ilgāk nekā mēnesi.

“Rīgas meži” rakstiski atbildēja, ka 2009. gadā “nodarbināto juristu kopējās izmaksas” bijušas 54 953,28 lati. Tikpat lielas šīs izmaksas bijušas gadu vēlāk. Kopš 2011. gada 30. oktobra juristus uz darba līguma pamata kapitālsabiedrība vairs nenodarbināja, tāpēc šajā gadā štata juristu algām iztērēti vien 45 794,40 lati. Jāsecina, ka sākotnēji iepirkt juridiskos pakalpojumus bijis finansiāli izdevīgāk, taču nu ārpakalpojuma izmaksas daudzkārt pārsniedz to summu, kas savulaik samaksāta algās štata juristiem.

E. Vaikulis izmaksu pieaugumu skaidro ar to, ka audzis “Rīgas mežu” apgrozījums, un darbības izmaiņām. Piemēram, kapitālsabiedrībai pievienots uzņēmums “Dārzi un parki”. Tiesa, 2011. gadā kapitālsabiedrības apgrozījums bija 2,9 miljoni latu, bet 2016. gadā jau teju 15 miljoni eiro. Taču, kamēr apgrozījums pieaudzis aptuveni piecas reizes, juridisko ārpakalpojumu izmaksas pieaugušas teju astoņas reizes.

A. Auziņa, jautāta, kāpēc tik strauji cēlušās viņas un A. Začesta sniegtās juridisko pakalpojumu izmaksas, savā rakstiskajā atbildē min: “Manā ieskatā Jums sava analīze būtu jābalsta uz faktiem un apstākļiem, kā secīgi ir pieaudzis SIA “Rīgas meži” deleģēto uzdevumu izpildes apjoms, pievienoti jauni saimnieciskās darbības veidi, kā arī kāda tās saimnieciskā darbība ir izveidošanas vai attīstības stadijā. Apgrozījums kā vienīgais rādītājs izmaksu pieauguma attaisnojumam nav analītiska un pamatota pieeja, bet līgumcena, lietojot Jūsu jautājuma terminoloģiju, pieaug “tik strauji”, cik strauji pieaug to veidojošie rādītāji.”

Darbs, sniedzot juridiskos pakalpojumus “Rīgas mežiem”, esot gana laikietilpīgs, šobrīd, sniedzot šo pakalpojumu, nodarbināti četri cilvēki. Ja atceramies, ka gadā “Rīgas mežiem” juridiskie pakalpojumi izmaksās 180 000 eiro, katram no viņiem gadā vajadzētu nopelnīt aptuveni 45 000 eiro. Taču E. Vaikulis skaidro: darba stundas izmaksas esot tik niecīgas, ka esot līdzvērtīgas salīdzinoši zemajām summām, ko advokātiem maksā, īstenojot valsts nodrošinātu juridisko palīdzību.

A. Začests, uzsverot lielo darba apjomu, teic, ka drīzumā darbā tikšot pieņemts piektais palīgs.


Viss likuma ietvaros

Zvērināts advokāts, kurš regulāri seko līdzi pašvaldību kapitālsabiedrību sludinātajiem iepirkumiem, atzina, ka “Rīgas mežu” izvirzītās prasības juridisko pakalpojumu sniedzējiem ir tik specifiskas, ka citiem juridiskajiem birojiem grūti pretendēt uz ārpakalpojuma sniegšanu. Turklāt daļa potenciālo pakalpojumu sniedzēju par iepirkumu, iespējams, nemaz neuzzina, jo Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā gan ticis publicēts paziņojums par jau veiktu iepirkumu, bet aicinājums piedalīties iepirkumā publicēts tikai uzņēmuma mājaslapā.

Kaut iepirkuma summas tiešām ievērojamas, “Rīgas meži” izmantojuši likuma normu, kas ļauj pretendentu pieteikumus neatvērt publiski un vienlaikus. Tas nozīmē: ir iespēja tajos ieskatīties jau pirms iepirkuma komisijas sēdes un tam pretendentam, kam jāuzvar, ieteikt kaut ko pamainīt, lai uzvara iepirkumā būtu drošāka.

Iepirkumu uzraudzības biroja pārstāve Elīna Virtmane atzina: publicējot paziņojumu par iepirkuma izsludināšanu tikai savā tīmekļa vietnē un nerīkojot publisku piedāvājuma atvēršanu, “Rīgas meži” ir rīkojušies likuma ietvaros. Taču jāņem vērā, ka 1. martā stājās spēkā jaun­s Publisko iepirkumu likums, kas nesludināt juridisko pakalpojumu iepirkumu IUB vietnē ļaus tikai ārkārtas gadījumos.

“Rīgas meži” paguva iepirkumu pabeigt vēl iepriekšējā likuma darbības laikā.

Jāpiebilst, ka dīvainajai summai, ko “Rīgas meži” grasās maksāt “saviem” advokātiem – tikai viena centa pietrūkst līdz 750 000 eiro –, arī varētu būt savs loģisks izskaidrojums. Proti, gan vecais, gan tagadējais Publisko iepirkumu likums iepirkumiem, kuru summa ir vismaz 750 000 eiro, paredz stingrākus nosacījumus. Savukārt, ja līguma summa ir mazāka, jāievēro tikai daļa no nosacījumiem, kas izvirzīti publiskiem iepirkumiem. Saskaņā ar jauno likumu iepirkumi, kuru vērtība sasniedz minēto summu, būs jāizsludina visas ES līmenī.

A. Začests toties saka: summa pilnībā atbilstot pakalpojuma apjomam, ko kapitālsabiedrība vēlas četros gados no advokātiem saņemt. Tas, ka pietrūkst viena centa līdz 750 000 eiro, esot “tikai sakritība”.


Kas ir “Rīgas mežu” štata advokāti?

Jautāti, vai, aizejot no darba “Rīgas mežos”, zināja, ka būs iespēja sniegt šim pašam uzņēmumam juridiskos pakalpojumus, A. Auziņa un A. Začests atbild līdzīgi: aizgājuši no darba un tad uzzinājuši, ka “Rīgas meži” sludinās iepirkumus ārpakalpojumiem. Tāda kārtējā savdabīgā sakritība šajā iepirkumu epopejā…

Pētot A. Začesta un A. Auziņas lomu “juridisko pakalpojumu” tirgū, radās jautājums, vai līdztekus “Rīgas mežiem” viņiem ir vēl kādi klienti. A. Auziņa apgalvo, ka “Rīgas meži” neesot vienīgie viņas aprūpējamie. Taču, kamēr citiem advokātiem ir mājaslapas tīmeklī, pieejami pašu vai vismaz viņu palīgu tālruņi, šiem speciālistiem nav pat lāga biroja. Viņu tālruņu numurus var atrast tikai saistībā ar “Rīgas mežiem” slēgtajos līgumos. A. Začesta kontaktadrese ir dzīvoklī paneļu mājā Pļavniekos; A. Auziņa iekārtojusies privātmājā Jūrmalā. A. Začests teic: līguma nosacījumi neparedz, ka jāīrē glauns birojs. Turklāt daļa juridisko pakalpojumu tiek sniegta, atrodoties “Rīgas mežu” birojā. To, ka Začests kā bijušais “Rīgas mežu” algotais darbinieks patiesībā nav tālu ticis prom no šī uzņēmuma, liecina vēl kāds fakts. Proti, kādā “Rīgas mežu” 2016. gada sludinājumā par publisko iepirkumu kā kontaktpersona norādīts Alvis Začests ar Rīgas pašvaldības elektroniskā pasta adresi alvis.zacests@riga.lv, neraugoties uz to, ka viņš nav pašvaldības algots darbinieks, bet gan ir privāti praktizējošs advokāts.

“Rīgas mežu” darbību, tēriņus un iepirktos ārpakalpojumus vērtē arī Valsts kontrole, kas savu pārbaudi sola pabeigt rudenī, bet pagaidām komentārus par atklāto nesniedz.

“Rīgas meži”. Fakti

* SIA “Rīgas meži” galvenie darbības veidi ir mežsaimniecība, mežizstrāde, koksnes pārstrāde, Rīgas pilsētas dārzu un parku apsaimniekošana, kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” uzturēšana, kultūras un sporta pasākumu organizācija.

* Strādājošo skaits – 409 cilvēki.

* 2016. gads pabeigts ar neto apgrozījumu 14 950 619 eiro. Peļņa pirms nodokļiem 1 352 953 eiro.

* Kopējā SIA “Rīgas meži” apsaimniekotā platība 61 726,5 ha, no kuriem meža zemes aizņem 58 016,2 ha.

No SIA “Rīgas meži” operatīvā finanšu pārskata par 2016. gadu

LA.lv
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.

Lasītākie

AK
Aija Kaukule
Kultūra
“Man trīsreiz ir piedāvājuši startēt vēlēšanās, sakot – mums vajadzīga tikai “seja”.” Saruna ar Normundu Laizānu
Intervija 2 stundas
LE
LETA
Latvijā
Drīkst iet uz skolu? Kā rīkoties, ja ir iesnas, klepus. Izstrādāts rīcības plāns vecākiem
1 stunda
LE
LETA
Dabā
Izdosies pārspēt 24. septembra siltuma rekordu? Prognoze ceturtdienai
2 stundas
LE
LETA
Pasaulē
Lukašenko slepenā inaugurācija: pret protestētājiem laiž darbā asaru gāzi un ūdensmetējus, simtiem aizturēto
36 minūtes
LA
LA.LV
Laukos
“Beigu beigās viss ir caur jūtūbi.” Kāpēc un kā aitkopis Emīls Balvu pusē mācījās cirpt aitas
3 minūtes