Medības
Pieredze

Vai ar Eiropas šaujamieroču apliecību medniekam vairs nepietiek? Atbild eksperts1


Pirms plānojat doties medībās vai uz sacensībām kāda valstī, noskaidrojiet, kādi dokumenti katrā gadījumā nepieciešami.
Pirms plānojat doties medībās vai uz sacensībām kāda valstī, noskaidrojiet, kādi dokumenti katrā gadījumā nepieciešami.
Foto: Linda Dombrovska

Jaunais Ieroču aprites likums paredz, ka Valsts policija brīžos, kad būs jāceļo ar savu šaujamieroci, izsniegs iepriekšējās piekrišanas dokumentu. Lai to saņemtu, jāiesniedz virkne dokumentu, kā arī jānomaksā nodeva – apmēram 30 eiro. Redakcija saņēmusi vairākas vēstules no lasītājiem, kuri sūdzas par to, ka tagad nepietiek ar Eiropas šaujamieroču apliecību (Eiropas pasi), lai ceļotu ārpus Latvijas.

Katru reizi tagad nākšoties kārtot iepriekšējās piekrišanas dokumentu. Kāda ir jaunā kārtība, un kad vajadzīgs iepriekšējās piekrišanas dokuments?

Atbild Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Atļauju sistēmas grupas vecākais inspektors Madars Briķis:
“Eiropas šaujamieroču apliecība dod tiesības A, B un C kategorijas šaujamieročus un to maināmās būtiskās sastāvdaļas ievest Latvijā un izvest no tās, lai ceļotu ar šaujamieročiem, to maināmām būtiskajām sastāvdaļām Eiropas Savienības dalībvalstīs un izmantotu tos atbilstoši klasificētajam lietojuma veidam medībās, treniņšaušanā un šaušanas sporta sacensībās, kā arī profesionālajai darbībai kultūras jomā vai vēstures notikumu atveidošanā.

Personas var pārvadāt un pārsūtīt uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai Eiropas Ekonomikas zonas valsti Eiropas šaujam-ieroču apliecībā ierakstītus medībām klasificētus C kategorijas šaujamieročus, to maināmās būtiskās sastāvdaļas, ja ir pamatojums ieroču ievešanai attiecīgajā galamērķa valstī atbilstoši to lietojuma veidam treniņšaušanai vai šaušanai sporta sacensībās un medībās, kā arī šo šaujamieroču munīciju, ja attiecīgajā valstī nav noteikta cita kārtība.

Savukārt, ja paredzēts pārvadāt medībām klasificētus B kategorijas šaujamieročus, to maināmās būtiskās sastāvdaļas un patronas, ir nepieciešams saņemt Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts kompetentās iestādes iepriekšējās piekrišanas dokumentu šaujamieroču un munīcijas pārvadāšanai vai pārsūtīšanai un Valsts policijas atļauju šaujamieroču pārvadāšanai vai pārsūtīšanai, ja attiecīgajā valstī nav noteikta cita kārtība. 

Piemēram, viena šāviena garstobra gludstobra šaujamierocis atbilst С7 kategorijas ierocim.”

Secinājums.
Eiropas pasē vairs neieraksta pusautomātiskos medību ieročus. Lai ar tiem ceļotu ārpus Latvijas, nepieciešams iepriekšējās piekrišanas dokuments.

Visos pārējos gadījumos, ar savu medību ieroci ceļojot pa Eiropas Savienību, pietiek ar Eiropas pasi.

Ir dažas valstis, piemēram, Zviedrija, kur jau laikus jānokārto visi ievešanas dokumenti, bet ar to nodarbojas tas, kurš ielūdz uz medībām. Pirms plānojat doties medībās vai uz sacensībām kādā konkrētā valstī, noskaidrojiet, kādi dokumenti katrā gadījumā nepieciešami.

Ieroču un munīcijas tehniskā klasifikācija
(1) Ieročus un munīciju atbilstoši to tehniskajiem parametriem iedala A, B, C, D, E un F kategorijā.
(2) A kategorijā šaujamieročus un munīciju iedala šādās apakšgrupās:1) granātšāvēji un granātmetēji;
2) automātiskie šaujamieroči;
3) šaujamieroči, kas maskēti kā citi priekšmeti;
4) aizdedzinošā (piešaudes) munīcija (šaujamieroča munīcija, kuras lode satur aizdedzinošo ķīmisko maisījumu, kas uzliesmo pēc kontakta ar mērķi), trasējošā munīcija (šaujamieroča munīcija, kuras lodē izmantots pirotehniskais sastāvs, kura degšana padara redzamu lodes trajektoriju), bruņusitēja munīcija, kā arī lodes šādai munīcijai;
5) pistoļu un revolveru patronas ar ekspansīvajām lodēm (šaujamieroča lode, kas, iekļuvusi mērķī, sadalās vai izplešas) vai lodēm ar novirzītu smaguma centru;
6) automātiskie šaujamieroči, kas pārveidoti par pusautomātiskajiem šaujamieročiem;
7) pusautomātiskie šaujamieroči, kuru munīcijai ir centrālā kapsele un kuri atbilst šādiem parametriem:
a) īsstobra šaujamieroči, ar kuriem var izšaut vairāk nekā 21 patronu bez pārlādēšanas, ja magazīna, kas pārsniedz 20 patronu ietilpību, ir daļa no minētā šaujamieroča vai šaujamierocim ir pievienota noņemama magazīna, kas pārsniedz 20 patronu ietilpību,
b) garstobra šaujamieroči, ar kuriem var izšaut vairāk nekā 11 patronas bez pārlādēšanas, ja magazīna, kas pārsniedz 10 patronu ietilpību, ir daļa no minētā šaujamieroča vai šaujamierocim ir pievienota noņemama magazīna, kas pārsniedz 10 patronu ietilpību;
8) pusautomātiskie garstobra šaujamieroči (šaujamieroči, kuri sākotnēji bija paredzēti izmantošanai balstā pret plecu), kuru laidi salokot, sabīdot vai noņemot bez darbarīku izmantošanas var saīsināt šaujamieroci, nezaudējot tā funkcionalitāti, līdz garumam, kas nepārsniedz 600 milimetrus;
9) jebkurš šīs kategorijas šaujamierocis, kas pārveidots par salūtieroci (akustisko ieroci) vai gāzes ieroci un signālieroci.
(3) B kategorijā šaujamieročus un munīciju iedala šādās apakšgrupās:
1) atkārtotas darbības īsstobra šaujamieroči;
2) viena šāviena īsstobra šaujamieroči, kuru munīcijai ir centrālā kapsele;
3) viena šāviena īsstobra šaujamieroči, kuru kopējais garums ir mazāks par 280 milimetriem un kuru munīcijai ir apmales kapsele;
4) pusautomātiskie garstobra šaujamieroči, kuru munīcijai ir apmales kapsele un kuru patrontelpas un magazīnas kopējā ietilpība var būt lielāka par trim patronām, kā arī pusautomātiskie garstobra šaujamieroči, kuru munīcijai ir centrālā kapsele un kuru patrontelpas un magazīnas kopējā ietilpība ir lielāka par trim patronām, bet mazāka par 12 patronām;
5) pusautomātiskie īsstobra šaujamieroči, kuri nav minēti šā panta otrās daļas 7. punkta a apakšpunktā;
6) pusautomātiskie garstobra šaujamieroči, kuri minēti šā panta otrās daļas 7. punkta b apakšpunktā un kuru patrontelpas un magazīnas kopējā ietilpība nav lielāka par trim patronām, bet magazīna ir noņemama vai kurus, izmantojot vienkāršus instrumentus, var pārveidot par tādu ieroci, kura patrontelpas un magazīnas kopējā ietilpība ir lielāka par trim patronām;
7) atkārtotas darbības un pusautomātiskie gludstobra šaujamieroči, kuru stobra garums nepārsniedz 600 milimetrus;
8) jebkurš šīs kategorijas šaujamierocis, kas pārveidots par salūtieroci (akustisko ieroci) vai gāzes ieroci un signālieroci;
9) pusautomātiskie šaujamieroči, kuri nav militārie šaujamieroči, bet izskatās kā automātiskie šaujamieroči un kuri nav iekļauti šā panta otrās daļas 6., 7. vai 8. punktā.(4) Pusautomātiskos, atkārtotas darbības vai viena šāviena gāzes ieročus un signālieročus, kurus var pārveidot šaušanai ar lodi vai daudzkomponentu šāviņu izsviešanai no stobra kanāla šaujampulvera vai cita propelenta iedarbības rezultātā, uzskata par B kategorijas šaujamieročiem un atkarībā no to darbības principa klasificē atbilstošā B kategorijas apakšgrupā.(5) C kategorijā šaujamieročus un munīciju iedala šādās apakšgrupās:
1) atkārtotas darbības garstobra šaujamieroči, izņemot šā panta trešās daļas 7. punktā minētos šaujamieročus;
2) viena šāviena garstobra vītņstobra šaujamieroči;
3) pusautomātiskie garstobra šaujamieroči, izņemot šā panta otrajā un trešajā daļā minētos šaujamieročus;
4) viena šāviena īsstobra šaujamieroči, kuru kopējais garums nav mazāks par 280 milimetriem un kuru munīcijai ir apmales kapsele;
5) jebkurš šīs kategorijas šaujamierocis, kas pārveidots par salūtieroci (akustisko ieroci) vai gāzes ieroci un signālieroci;
6) šaujamieroči, kuri klasificēti A vai B kategorijā vai šajā kategorijā un dezaktivēti saskaņā ar Eiropas Komisijas 2015. gada 15. decembra īstenošanas regulu (ES) 2015/2403, ar ko izstrādā kopīgas pamatnostādnes par dezaktivēšanas standartiem un metodēm, lai nodrošinātu, ka dezaktivētie šaujamieroči tiek padarīti neatgriezeniski;
7) viena šāviena garstobra gludstobra šaujamieroči.
(6) D kategorijas ieroči ir lielas enerģijas pneimatiskie ieroči.
(7) E kategorijas ieroči ir gāzes ieroči un signālieroči, kurus nevar pārveidot šaušanai ar lodi vai daudzkomponentu šāviņu izsviešanai no stobra kanāla šaujampulvera vai cita propelenta iedarbības rezultātā.
(8) F kategorijas ieroči ir mazas enerģijas pneimatiskie ieroči, straikbola ieroči, peintbola ieroči un lāzertaga ierīces.

Vairāk lasiet žurnālā Medības

LA.lv
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.