Gata Šļūkas zīmējums

Peļumats, Ozolkāja, Smukaste. Kā pie uzvārdiem tika Vidzemē 2

Vēžuķēniņš, Peļumats, Bende

Ne vien tādi interesanti uzvārdi kā Cukurkalns, Smukaste, Kaņeptēvs, bet pat tādi kuriozi kā Aizgāja, Aizvakar, Iraid un Nekur* ir sastopami 1826. gada Vidzemes muižu dvēseļu revīzijas dokumentos. Gandrīz kā latviešu tautas anekdotē, kurā vīrs sievai piekodina, ka gaļu tagad nedrīkst ēst, jātaupa garajai ziemai, un, kad ierodas ubags, sakot, ka viņu sauc Garā Ziema, gaļu aiznes viņš.

KO
kokteilis.lv
Kokteilis
FOTO. Kas noticis ar hercogieni Keitu Midltoni? Cilvēki satraukti visā pasaulē 29
14 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
VIDEO. “Kāda ir viņa dienesta pakāpe? Starptautisks skandāls tomēr…” NATO ģenerālsekretāra ceļu Ādažos šķērso nepaklausīgs “kareivis” 71
11 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
Latvija lec kaut kādā nezināmajā, kur zināms ir viens – būs skandāls. Sociologs Kaktiņš par antigēnu testiem 73
13 stundas
Lasīt citas ziņas

Latviešu valodas institūta direktore, filoloģijas doktore Ilga Jansone, kura rūpīgi pētījusi Vidzemes uzvārdus, nesen Letonikas kongresā lasīja referātu “Īpatnēji uzvārdi Vidzemē (pēc 1826. gada Vidzemes guberņas dvēseļu revīzijas materiāliem)”. Viņa iecerējusi veidot uzvārdu datu bāzi, kas varētu noderēt tiem, kuri izzina un zīmē dzimtu ciltskokus. Laikā, kamēr vēl nebija piešķirti uzvārdi un cilvēkus identificēja pēc vārda un dzīvesvietas – mājas vārda –, bieži varēja gadīties situācija, piemēram, ka vienā mājā no desmit vīriešu kārtas personām četriem vārdā Jānis un vēl diviem – Pēteris, savukārt no četrām sieviešu kārtas personām divas ir Marijas.

“Vidzemē pirmo reizi dvēseļu revīzijas materiālos personas ar uzvārdiem minētas 1826. gadā,” stāsta Ilga Jansone. “Protams, tas bija arī atbilstoši tā laika likumiem, jo iznāca Vidzemes zemnieku likumi, kur noteikts, ka līdz 1826. gadam katram jābūt pieņemtam uzvārdam, ko pēc tam viņš vairs nedrīkst brīvi mainīt.” Valodnieci interesējuši gan paši neparastie uzvārdi, gan tas, kā tie vispār tika pieņemti un kam bija lielāka loma – pašam zemniekam vai arī pagasta rakstvedim, muižkungam.


Andersons, Barans, Kingseps

CITI ŠOBRĪD LASA

Biežāk sastopamo uzvārdu izcelsmei ir saistība gan ar vietvārdiem, gan lauku vidi un dabu raksturojošiem vārdiem (Putniņš, Krūmiņš), gan svešvārdiem (Jēkabsons, Neilands), gan profesijas nosaukumiem – Galdnieks, Kalējs –, gan cilvēku raksturojošām īpašībām, piemēram, Garais, gan tautības nosaukumiem – Krievs, Igaunis u.c.

Ilga Jansone stāsta: “Pati lielākā grupa ir floras semantikas uzvārdi, tātad – visi koki, krūmi, dažādi citi augi, arī puķes. Otra grupa – dzīvnieki – kā mājdzīvnieki, tā vairāk tomēr meža dzīvnieki, putni, arī zivis, kukaiņi.” Cilvēku raksturojošie uzvārdi ir gan tādi, kas saistīti ar ārējo izskatu, izturēšanos, gan tikpat labi ar psihisko, emocionālo pasauli, piemēram, Gudrais. Izmantoti arī fizioģeogrāfiskie nosaukumi – Kalns, Kalniņš, Leja, Lejiņš. Blakus tiem sastopami arī tādi uzvārdi kā Gravasgals, Līčakrastiņš, Upeskrasts, Vecgrāvis, Ceļamala, Cukurkalns. Vislielākā grupa – tā, kurā liekams viss, kas neietilpst citās grupās, – ir konkrētas semantikas uzvārdi, piemēram, Krūze, Šķīvis, Mārks, Siets, Lāpsta, Dakša. Mazāka grupa ir abstraktas semantikas uzvārdi – Daina, Brīvība.

Vēl viena grupa ir no citiem īpašvārdiem veidotie, tas nozīmē – vai nu no cilvēku priekšvārdiem, vai no lielākas apdzīvotas vietas, vai arī tuvumā esošas upes, ezera nosaukuma.

Daudz ir ģermāņu cilmes uzvārdu, kur otrais komponents ir “son” (“Sohn” – dēls, vācu val.), tādi darināti ar visiem tajā laikā populārajiem vīriešu priekšvārdiem – Pētersons, Andrejsons, Viļumsons, Jursons. Tāpat populāri uzvārdi ir ar otro komponentu “mann” (“Mann” – vīrs, vācu val.) – Feldmanis, Hausmanis utt. Tāpat – ar otro komponentu ar “berg” (“Berg” – kalns, vācu val.), “tāl” (“Tal” – leja, vācu val.), “feld” (“Feld” – lauks, vācu val.). Kaut gan maz sastopami, Vidzemē ir arī daži slāvu cilmes uzvārdi un pierobežā ar Igauniju – pietiekami daudz arī igauņu nosaukumu, piemēram, Rebane (“Rebane” – lapsa, ig. val.), Kingseps (“Kingsepp” – kurpnieks, ig. val.).

Pie floras semantikas grupas ir tādi reti sastopami uzvārdi, kā, piemēram, Kartupel – sastopams vienu reizi Ternejā, netālu no Rūjienas, un Nātra, vienu reizi – Nātrīt, Upenāš (tātad – Upenājs, ar Ērģemes izloksnei raksturīgo izskaņu “-āš”). Raug, poētiski skan uzvārdi Ievaskoks, Ābollap, Pupuziediņš. Vēl ir Baltisābol, Saldisābol, Sarkanābol, Vīnoge, arī Citrons. Ir atrasts kāds ieraksts “Rosinpeld”, taču tas nenozīmē “rozīne peld”, bet ir labi zināmā uzvārda Rozenfelds latviskotā forma.

Ir doti arī tādi uzvārdi, kā, piemēram, Aitiņa, krietni padaudz ir Auniņu, un ne tikai kopvalodā, bet arī izloksnēs lietotais Avens (piemēram, Jaunpiebalga ir Krievijas “Alfa” bankas prezidenta un mecenāta Pjotra Avena priekšteču dzimtā vieta) un Aveniņš. Latgales pierobežā Litenē ir dzīvojis Vucens, tāpat sastopams arī krieviskais Barans. Piecas reizes fiksēts uzvārds Vepre vai Vepris. No tādiem uzvārdiem, ko šodien diez vai sev kāds gribētu, ir arī Kuilis un Kuilītis.

Alusbrūveris, Krāskuriņš, Vilkušāvējs

“Blakus daudziem citiem amatu un profesiju motivētiem uzvārdiem ir arī grupiņa, kas liek domāt, ka arī pašam uzvārda pieņēmējam ir bijusi kaut kāda teikšana,” secinājusi Ilga Jansone. “Tie ir uzvārdi, kas saistīti ar sociālo stāvokli. Piemēram, arī Vidzemē ir uzvārdi Bajārs, Barons, Bīskaps, Burgers (pilsonis – tulk. no vācu val.). Sastopams arī Kēniņš, Hercogs, Kundziņš, Kungs, Renteskungs, arī samērā plaši izplatītais Muižnieks. Ja uzvārda devējs būtu muižkungs, diez vai viņš zemniekam dotu tādus uzvārdus kā Ķēniņš vai Muižkungs. Acīmredzot kaut kāda izvēles brīvība zemniekam tomēr varēja būt.”

Asociācijas ar militārām pakāpēm raisa uzvārdi Kapteinis, Seržants, Palkavnieks, arī Majors, Majorītis.

To, kā nodarbošanās, amati un profesijas pārvērstas uzvārdos, labi parāda Alusbrūveris, Baltmodere, Frizirs, tāpat Dakteris, Gans un Ganiņš, Pavārs. Vai atceraties, kā Andreja Upīša stāstā “Sūnu ciema zēni” kungs sauca: “Slaucītāj, nāc šurp!”? Izrādās bijuši arī uzvārdi Slaucītājs, Staļļavīrs, pat tik briesmīgs kā Bende. Ja uzvārdu Hāzejēgers tulko no vācu valodas, tas ir zaķu mednieks. Un, raug, vēl skaista profesiju buķete: Krāskuriņš, Maizesvīrs, Pastalnieks, Zvanītājs, Mežavēveris (vēveris nozīmē audējs).

Mīļaidēls un Nāve

Ir daži ar radniecību saistīti uzvārdi, piemēram, Bračka, kam pamatā krievu valodas vārda “brat” (brālis) hipokoristiskā forma. Ir Dēliņš, Znotiņš, Jaunbrālis, Mazbrālis, Māsēns, Māsiņa, Mīļaidēls. Un – Vecāmāte. “Nav iznācis pārbaudīt versiju, vai šis uzvārds iedots kādai vientuļai sievietei, kam vairs nav ģimenes,” teic valodniece. “Jo uzvārdu parasti deva vīriešu kārtas pārstāvim un tas pārgāja uz visu viņa ģimeni vai visu dzimtu. Tāpēc, iespējams, ka Vecāmāte bija veca, vientuļa sieviete.”

Ar laika skaitīšanu vai gadalaikiem saistītie uzvārdi ir Gads, Janvāris, Nedēļa, Pavasaris, Ziema, Vasara. Vairāki cilvēki tolaik saņēmuši uzvārdu Nāve, vēl citi tādas pašas nozīmes igaunisko Mirk. Saikne ar reliģiju manāma uzvārdos Katolītis, Luturītis un Dieviņš.

Ir uzvārdu grupa, kurus valodnieciski grūti nodefinēt. “Tie ir uzvārdi, kuru tapšanā laikam piestrādājis pagasta rakstvedis,” saka I. Jansone un piemin uzvārdus Aizgāja, Aizvakar, Iraid. Daudziem ierakstīts uzvārds – Nezin, bez vīriešu dzimtes galotnes, un arī Nekur.

Pilsētas nosaukums Berlīne arī ticis kādam uzvārdā, bet Skultē dzīvojis cilvēks, uzvārdā Dundaga. Reformācijas piecsimtgadē jāpiemin, ka uzvārds Vitenbergs cēlies no pilsētas Vitenbergas vārda, un tā ir vieta, kurā Luters pie baznīcas pienagloja savas slavenās tēzes.

Pusvācietis, Smukaste: citi neparasti uzvārdi Vidzemē

Ir arī uzvārdi, kas droši vien cēlušies no iesaukām – Vēžuķēniņš, Vilkušāvējs, Kaņeptēvs.

Vēl interesanta grupa, ko varētu attiecināt uz cilvēka ārējā izskata un rakstura motivēto grupu, ir uzvārdi Baltais, Baltaisbrencis, Krasnajs, Pelēkais, Raibais. Ļoti daudz ir Sirmo (visdrīzāk, šis uzvārds dots cilvēkam pēc matu krāsas). Ir arī Strīpainais, Čornajs, Ātrais, Bagātais, Biezais, Dārgais, Garais, Godīgais, Gudrais, Kārnais, Karstais, Klibais, Kurlais, Mierīgais, Mīļais, Plānais, Platais, Resnais, Sausais, Smalkais, Stiprais, Vieglais, Cēlais, kā arī Bagātais.

Pie neparastiem uzvārdiem pieder Jūgabārda, Lāčagalva, Kazasbārda, Ozolkāja, Peļumats, Platpakausis, Salkāja, Zilgalve, Smukaste.

SAISTĪTIE RAKSTI

Ir etnonīmiskās semantikas uzvārdi (tie, kas saistīti ar tautību), un interesanti, kā gan latviešu zemnieks tika pie uzvārda Vācietis. Valodniece Vidzemē atradusi piecus gadījumus, kad ģimenei piešķirts šis uzvārds. Stipri vairāk izplatīta šā vārda vāciskā forma – Deičman (“Deutschman” – vācu val.) vai Doičman vai Deiče. Vai nu cilvēka runas stils, vai kāda cita pazīme bijusi par pamatu dot uzvārdu Pusvācietis.

UZZIŅA

*Uzvārdi 1826. gada Vidzemes guberņas dvēseļu revīzijas materiālos rakstīti atbilstoši tā laika transkripcijai, rakstā tie pārveidoti atbilstoši mūsdienu latviešu valodas rakstībai, tikai reizēm atstājot bezgalotnes formas.

LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
FOTO. Kas noticis ar hercogieni Keitu Midltoni? Cilvēki satraukti visā pasaulē 29
14 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
VIDEO. “Kāda ir viņa dienesta pakāpe? Starptautisks skandāls tomēr…” NATO ģenerālsekretāra ceļu Ādažos šķērso nepaklausīgs “kareivis” 71
11 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
Latvija lec kaut kādā nezināmajā, kur zināms ir viens – būs skandāls. Sociologs Kaktiņš par antigēnu testiem 73
13 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
“Vakcinēts aplipināja otru vakcinēto, kurš nomira. Kāpēc potētājiem cilvēkiem dod tik lielu brīvību?” Uz skatītāja jautājumu atbild epidemioloģe 278
1 diena
ZD
Zigfrīds Dzedulis
Ziņas
“Ciemats ir, ceļa nav.” Vairāki desmiti iedzīvotāju kļuvuši par ķīlniekiem 45
16 stundas
Lasīt citas ziņas
LE
LETA
Ziņas
Valstī spēkā trīs oranžie brīdinājumi par gaidāmajiem laikapstākļiem tuvākajās stundās 15
6 stundas
LE
LETA
Ziņas
Ārstei radušās aizdomas, ka vienā no laboratorijām var tikt pie pozitīva Covid-19 testa. Jauns veids, kā tikt pie sertifikāta? 81
6 stundas
LE
LETA
Ziņas
“Sekas var būt smagas.” PVO atzīst, ka omikrona paveida globālais risks ir “ļoti augsts” 104
10 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
Latvija lec kaut kādā nezināmajā, kur zināms ir viens – būs skandāls. Sociologs Kaktiņš par antigēnu testiem 73
13 stundas
AJ
Atis Jansons
Ziņas
“Waze” autovadītājus brīdina par vietām uz Latvijas ceļiem, kuros ir augsts satiksmes negadījumu risks
22:42
VS
Viesturs Sprūde
Stāsti
Pirms 50 gadiem visdrīzāk ļaunprātīgi dienas laikā tika nodedzināta vēsturiskā Liepupes luteriskā baznīca 3
21:41
LE
LETA
Ziņas
Ārstei radušās aizdomas, ka vienā no laboratorijām var tikt pie pozitīva Covid-19 testa. Jauns veids, kā tikt pie sertifikāta? 81
20:57
LA
LA.LV
Ziņas
VIDEO. “Kāda ir viņa dienesta pakāpe? Starptautisks skandāls tomēr…” NATO ģenerālsekretāra ceļu Ādažos šķērso nepaklausīgs “kareivis” 71
11 stundas
LE
LETA
Ziņas
Pirms ieceļošanas Latvijā varētu prasīt veikt Covid-19 testus 38
9 stundas
KS
Kārlis Streips
Stāsti
Kārlis Streips: Ir cilvēki, kuri katru gadu potējas pret gripu. Viņiem neviens nebrauc augumā 99
14 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
Jaunais Covid-19 paveids – omikrons: vai tiešām īpaši lipīgs? Skaidro VM pārstāvis 57
13 stundas
LE
LETA
Ziņas
Aiztur personu grupu par nelikumīgu Covid-19 vakcinācijas sertifikātu izsniegšanu 20
6 stundas
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
FOTO. Kas noticis ar hercogieni Keitu Midltoni? Cilvēki satraukti visā pasaulē 29
14 stundas
ZD
Zigfrīds Dzedulis
Ziņas
“Ciemats ir, ceļa nav.” Vairāki desmiti iedzīvotāju kļuvuši par ķīlniekiem 45
16 stundas
Inita Šteinberga
Ziņas
“Satiksimies pieturiņā!” Bijušo autobusu pieturu smārdenieki pārvērtuši par tikšanās un izstāžu vietu 8
9 stundas
Inita Šteinberga
Praktiski
Dārznieki nesnauž! Ir īstais brīdis sākt superagri sēju 4
16 stundas
EL
Egils Līcītis
Ziņas
Televīzijas vērtīgākā senlieta – Jānis Domburs. Egila Līcīša feļetons 12
7 stundas
VK
Vita Krauja
Ziņas
“Šāds operas “Pelnrušķīte” iestudējums ir kaut kas jauns un nebijis.” Saruna ar operas solisti Jūliju Vasiļjevu 2
6 stundas
LE
LETA
Ziņas
Pēc trīs nedēļas ilga saslimstības krituma Covid-19 izplatība Latvijā atkal pieaug 32
11 stundas
KK
Kamita Kalniņa
Ziņas
VIDEO. Latvijai izdots Eiropas meklētāko noziedznieku sarakstā iekļautais Gatis Zvingulis 8
12 stundas
PR
Praktiski.lv
Praktiski
Banānu – kokosriekstu cepumiņi bez cukura 2
15 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
“Ar okupantiem nav jādraudzējas! Jūsu partija mērķtiecīgi grauj mūsu valsts pamatus!” Brante pārmet Zivtiņam 335
1 diena
LA
LA.LV
Ziņas
Šonedēļ gaidāmi divi lieli puteņi! Bricis par laiku šajā nedēļā un turpmāk 12
17 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
“Vakcinēts aplipināja otru vakcinēto, kurš nomira. Kāpēc potētājiem cilvēkiem dod tik lielu brīvību?” Uz skatītāja jautājumu atbild epidemioloģe 278
1 diena
LE
LETA
Ziņas
Covid-19 Latvijā prasījis trīs jauno māmiņu dzīvības 38
18 stundas
AL
Anda Līce
Ziņas
Anda Līce: Jau vismaz divdesmit gadus vara dara visu, lai slēptu ne tikai iepriekšējā režīma, bet arī savus noziegumus 58
20 stundas
LE
LETA
Ziņas
FOTO. VIDEO. Rīgā iedegtas Ziemassvētku egles un sācies svētku gaidīšanas laiks 5
1 diena
PR
Praktiski.lv
Praktiski
Cepumiņi – sērkociņi Ziemassvētku gaidīšanas laika “iededzināšanai”: brīnišķīga recepte svētkiem un dāvanām 14
1 diena
ZB
Zigmunds Bekmanis
Kokteilis
“Man patīk, ja vīrieši prot izteikt komplimentus, uzņemties atbildību un nav augstprātīgi!” Saruna ar “Kad viņas satiekas” vadītāju Baibu Vītiņu 32
1 diena
LA
LA.LV
Praktiski
FOTO. Mākslinieces Ievas Bondares 10 idejas, kā pašam izgatavot Adventes vainagu 8
1 diena
LA
LA.LV
Kokteilis
Lai īstenotu nodomāto, būs vajadzīga ne tikai drosme! Horoskopi no 29.novembra līdz 5.decembrim
15 stundas