Latvijā
Vēsture

1908. gada 25. aprīlī. Kultūras dzīve Saldū0


Saldus jeb Frauenburga 20. gs. sākumā.
Saldus jeb Frauenburga 20. gs. sākumā.
Saldus jeb Frauenburga 20. gs. sākumā.

Pirms 110 gadiem “Rīgas Avīzes” par kultūras situāciju Saldū pēc 1905. gada revolūcijas notikumiem: “Pie mums [Saldū] pēdējā laikā sabiedriskā dzīve bija pavisam apklususe. Te gan bija divas reizes elektro-biogrāfs (kino priekštecis – Aut.), uz kuru ļaudis plūda baru bariem, bet nopietna baudījuma, izņemot varbūt “kungu vakaru”, tur, saprotams, nevarēja būt. Ir mēģināts pāris reizes izrīkot teātra izrādes, bet tas nav izdevies. Ar prieku varam apsveikt pilsētas skolas jaunā inspektora Babaka kunga nodomu sarīkot svētdien, 27. aprīlī, skolnieku vakaru vietējās pilsētas skolas telpās. Tiks uzvestas Gogoļa “Precības” krievu valodā, viena cēliena ludziņa latviešu, skati iz Moljēra franču un bez tam deklamācijas krievu, latviešu un vācu valodās. Vakara otru pusi kuplinās dziesmas. Vakars apsola krietnu baudījumu un, ņemot vērā izrīkojuma nolūku – trūcīgo skolnieku pabalstīšanu un mūzikas instrumentu iegādāšanu, būtu ieteicams veicināt izrīkojumu, brangi apmeklējot un labprātīgi ziedojot.” Mazāk kā pirms gada, 1907. gada oktobra sākumā, Saldū par “pretvalstiska satura” proklamāciju izplatīšanu bija apcietināti 12 pilsētas skolas skolnieki un cara administrācijas represijas vērsās arī pret vairākiem skolotājiem, tāpēc saprotama skolu inspektora Pētera Babaka vēlme kaut kā atspriegot situāciju. Jāatzīmē, ka Babaka iecerētais pasākums izdevās. Pilsētā viņu vēlāk pieminēja ar labu vārdu, jo Babaka laikā nodibināja 30 skolēnu orķestri, ko laikabiedri slavēja par “pārsteidzošu pilnību” muzikālajā sniegumā.

LA.lv