Pasaulē
Vēsture

1917. gada 16. jūnijā. 2

“Ir tāda partija!”

Pirms 100 gadiem Petrogradā sanāca Pirmais Viskrievijas strādnieku un zaldātu padomju kongress, kurā Februāra revolūcijā virsroku guvušie, kreisi orientētie politiskie spēki formulēja savu attieksmi pret Krievijas pilsonisko pagaidu valdību un valsts nākotni. PSRS laikos to neafišēja, taču Ļeņina vadītie lielinieki ar 13,5% procentiem šajā kongresā bija absolūtā mazākumā, kamēr vairākums piederēja salīdzinoši mērenākajiem sociāldemokrātiem – maziniekiem, kā arī “Sociālistu – revolucionāru partijai” jeb eseriem. Kongress turpinājās līdz 7. jūlijam, un tajā pieņemtā rezolūcija pasludināja pilnīgu atbalstu pagaidu valdībā esošajiem ministriem – sociālistiem un kara turpināšanu bez “aneksijām un kontribūcijām”. Lielinieku prasības izstāties no Pirmā pasaules kara un visu varu valstī pārņemt padomēm ignorēja. Šajā kongresā atgadījās vēlāk padomju laikā par leģendu padarītā epizode, kad Ļeņins, reaģējot uz Petrogradas padomes priekšsēdētāja, mazinieka G. Cereteli sacīto, ka Krievijā šobrīd nav spēcīgas politiskās partijas, kas varētu pārņemt varu, zālē pielēca kājās un skaļā balsī paziņoja: “Ir tāda partija!” Zāle lielinieku vadoņa izlēcienu uztvēra ar smiekliem. Neviens nespēja iedomāties, ka dažus mēnešus vēlāk lielinieki izmantos augošo haosu, lai “paceltu” varu, kas “mētājās” ielās.

LA.lv